Právna poradňa

Ako postupovať pri prevode spoluvlastníckeho podielu na spoluvlastníka. 02 Dec

Ako postupovať pri prevode spoluvlastníckeho podielu na spoluvlastníka.

Dobrý deň, dedičským konaním sme traja súrodenci nadobudli nehnuteľnosť (byt), každý so spoluvlastníckym podielom 2/6. So sestrou som sa dohodol o odplatnom prevode svojho podielu na ňu. Dohodu o zrušení a vysporiadaní podielového vlastníctva môžem spísať iba so sestrou, alebo účastníkom dohody musí byť aj tretí súrodenec. Ďakujem

Právna poradňa
Prevod vlastníckeho práva a úhrada kúpnej ceny 02 Dec

Prevod vlastníckeho práva a úhrada kúpnej ceny

Dobrý deň. Pri predaji bytu som sa obrátila na Realitnú kanceláriu.Dňa 4.8.2015 sme podpísali kúpnopredajnú zmluvu s novým majiteľom bytu.Konateľ RK vraj išiel hneď na druhý deň, teda 5.8.2015 na kataster s potrebnými papiermi aby urobili prepis.Vraj to trvá dáke 4 týždne. Dňa 14.9.2015 som písomne oslovila konateľa RK, že byt ešte stále nie je prepísaný na nového majiteľa.(pozerala som na internete) On mi na to odpísal,že konanie bolo prerušené kvôly banalitke a že hneď na druhý deň sám osobne zájde na kataster. Pritom mňa o žiadnej banalitke alebo dákych problémoch neinformoval, aby ma upovedomil o tom, že to bude trvať dlhšie. Dňa 23.9.2015 ma emailom informoval, že byt je prepísaný na kupujúceho a čakáme už len na povolenie vkladu. Že peniaze mi prídu na účet v priebehu budúceho týždňa. Dnes je 8.10.2015 (už viac ako 2 mesiace po podpísaní zmluvy) a ja nemám ani byt a ani peniaze. A pritom si RK účtuje za predaj bytu (20000.-€) 2560.-€. čo mi poradíte?Ako mám postupovať keďže peniaze stále nemám a konateľ mi neodpovedal na posledný email s otázkou, či už peniaze poslal alebo nie. Ďakujem za skorú odpoveď.

Právna poradňa
Čo robiť, ak trovy dedičského konania boli omylom uhradené nad rámec súdom vyčíslených? 02 Dec

Čo robiť, ak trovy dedičského konania boli omylom uhradené nad rámec súdom vyčíslených?

Dobrý deň.Prosím vás ako máme postupovať.Predminulý týždeň sme obdržali so súrodencami úradný list od súdu,kde znelo aby sa do 15dní uhradili trovy o sume 66,50€ za dedičské konanie.Tento list sme obdržali všetci traja súrodenci a tak daný poplatok bol uhradený.Nakoľko tam bola podčiarknutá klauzula spoločne a nerozdielne nevedeli sme si to vysvetliť a sumu sme teda uhradili 199,50€.Nedalo mi to a osobne som sa zastavila na súde,kde oznámili,že suma mala byť iba jedenkrát uhradená.Čiže všetci traja sme mali zaplatiť iba 66,50. Brat uhradil sumu cez kiosk a ja zo sestrou e-kolkami.Prosím o radu.Ďakujem

Právna poradňa
Kúpa budovy na nevysporiadanom pozemku 02 Dec

Kúpa budovy na nevysporiadanom pozemku

Dobrý deň, v r.2005 som kúpila budovy od PF na nevysporiadaných pozemkoch a chcem sa spýtať, či by som dnes pri predaji potrebovala súhlas známych vlastníkov pozemkov pod budovami, alebo ich súhlas k predaju budov nepotrebujem? Pýtam sa na to preto, lebo som chcela kúpiť od PF budovu, ktorú mám zatiaľ len v prenájme od r.2005 a bolo mi povedané, že ak ju chcem kúpiť, musím získať súhlas k predaju od všetkých známych vlastníkov pozemkov pod budovou. Je to skutočne potrebné pri každej kúpe, alebo sa len PF riadi nejakými inými zákonmi ako bežný občania?

Právna poradňa
Rezervačná zmluva uzavretá bez môjho vedomia. 02 Dec

Rezervačná zmluva uzavretá bez môjho vedomia.

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či má realitný maklér právo uzatvoriť rezervačnú zmluvu bez môjho vedomia. Máme medzi sebou uzatvorenú zmluvu o sprostredkovaní predaja podľa ust. § 642 a nasl. Obchodného zákonníka. Práva a povinností hovoria v bode 2.1 že Sprostredkovateľ na základe tejto zmluvy má právo viesť prípravné obchodné jednania s treťou osobou, kupujúcim. Dôležité je posúdiť aj bod 2.3 Sprostredkovateľ sa zaväzuje informovať záujemcu o svojich úkonoch pri vedení obchodných jednaní. Taktiež stojí za zmienku bod 1.3 danej zmluvy, kde stojí Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať záujemcovi skutočnosti dôležité pre jeho rozhodovanie o uzavretí sprostredkovateľskej zmluvy a záujemca je povinný oznamovať sprostredkovateľovi skutočnosti, ktoré majú pre neho rozhodný význam pre uzavretie tejto zmluvy. Realitného makléra som informovala o tom, že mám vážneho kupcu z inej realitnej spoločnosti, s ktorým pristúpim k podpisu rezervačnej zmluvy, napriek tomu mi daný realitný maklér hodinu po obhliadke volal s tým, že so svojim záujemcom podpísal rezervačnú zmluvu a teraz odo mňa vyžaduje o pristúpenie ku kúpnej zmluve, alebo k zaplateniu zmluvnej pokuty za odstúpenie z rezervačnej zmluvy. Ďakujem pekne za odpoveď.

Právna poradňa