Cenník

REALITY.SK - CENNÍK SLUŽIEB

Súkromná inzercia

Vloženie súkromného inzerátu do systému REALITY.SK je platenou službou. Zverejnenie inzerátu pre verejnosť je možné vykonať platobnou, kreditnou kartou, bankovým prevodom alebo zaslaním SMS v cene 12€ s DPH. Doba zverejnenia je 60 dní (inzerát je možné kedykoľvek vymazať bez nároku na vrátenie platby alebo časti platby). Podmienky inzercie pre súkromné osoby platia od 3.9.2018. Viac o podmienkach súkromnej inzercie nájdete tu.

Cenník a popis doplnkových služieb pre súkromnú inzerciu nájdete tu.

Realitné kancelárie    

Reality.sk používajú na spoplatňovanie takmer všetkých služieb kreditný systém - spôsob fungovania je popísaný tu.   
Prechod medzi Tarifami sa riadi príslušnými dodatkami. Pri prechode z nižšej tarify na vyššiu sa dopláca rozdiel medzi pripájacími poplatkami. 
Manipulačný poplatok pri zmene Taríf je 100 kreditov.

Viac o registrácii na Reality.sk nájdete tu.     

Cenník pre spoločný balík služieb Reality je k dispozícií na vyžiadanie na obchodnom oddelení. Kontakt na obchodné oddelenie nájdete tu.

 

Súčasťou služieb je plnohodnotný prístup k správe práv a rolí pre Vašu spoločnosť - informácie tu

Ďalšie služby  

 

Názov služby

Poplatok pre členov systému Reality.sk


0 kreditov / mesiac od 1.1.2017

zasielanie súkromnej inzercie (99), párovanie s inzerciou RK (69)
párovanie so súkromnou inzerciou (69)

Členstvo v MLS aliancii

199 kreditov/mesiac

Importovací SW tretích strán

400 kreditov/mesiac

Import RealSoft

100 kreditov/mesiac

Export Pozemky.sk

0 kreditov/mesiac

Prioritný inzerát

20 kreditov/deň

Zvýraznený inzerát 4 kredity/deň
Zasielanie súkr.inzercie

0 kreditov/mesiac len v balíku All Inclusive

Párovanie s inzerciou RK

0 kreditov/mesiac len v balíku All Inclusive

Párovanie so súkr.inzerciou

0 kreditov/mesiac len v balíku All Inclusive

Hromadná recyklácia inzercie

(Zmena dátumu 1.publikácie)

zdarma

(raz za 14 dní)

Recyklácia vybraných inzerátov

1 kredit za inzerát

Hromadná aktualizácia inzercie

(Zmena dátumu ostatnej aktualizácie)

zdarma

(raz za 7 dní)

 

Top ponuka (Cena v € je s DPH) Informácie o top ponuke nájdete v článku tu. 

 


Umiestnenie – rotujúca pozícia

Členovia systému Reality.sk
s platnou zmluvou
Ostatní
inzerenti

Inzerát

Link

Link

Hlavná stránka

250 kreditov/deň 

300 kreditov/deň

  15,00 /deň 

Cielená - Byty; Domy; Pozemky

170 kreditov/deň

200 kreditov/deň

11,00 €/deň

Cielená - Kancelárie; Obchod a služby

100 kreditov/deň

150 kreditov/deň

7,50 €/deň

Cielená - Novostavby Byty; Domy

190 kreditov/deň

220 kreditov/deň

12,00 /deň

Umiestnenie – pevná pozícia

Inzerát

Link

Link

Hlavná stránka - pozícia 1-5

1000 kreditov/deň
500 kreditov/deň

1200 kreditov/deň
600 kreditov /deň

60,00 €/deň 30,-€/deň

Hlavná stránka - pozícia 6-10

833 kreditov/deň neposkytuje sa

1000 kreditov/deň neposkytuje sa

50,00 /deň neposkytuje sa

Cielená top ponuka Byty, Domy, Pozemky

399 kreditov/deň
250 kreditov/deň

500 kreditov/deň
300 kreditov/deň

25,00 /deň 17,-€/deň

Inzerát - top ponuka, ktorá smeruje na aktívny inzerát umiestnený na portáli Reality.sk 

Link - top ponuka, ktorá smeruje mimo systém Reality.sk na samostatnú prezentáciu projektu, spoločnosti alebo nehnuteľnosti. 

Kredit

   EUR/KREDIT 

Cena kreditných balíkov bez DPH

1:1

1.000 kreditov =   38 EUR, 2.000 kreditov =   76 EUR
3.000 kreditov = 114 EUR, 4.000 kreditov = 152 EUR
5.000 kreditov = 190 EUR, 8.000 kreditov = 304 EUR

1:1,05

10.000 kreditov = 380 EUR
(+500 kreditov bonus zdarma)

1:1,10

15.000 kreditov = 570 EUR
(+1500 kreditov bonus zdarma)

1:1,15

20.000 kreditov = 760 EUR
(+3000 kreditov bonus zdarma)

1 kredit =  0,038 EUR bez DPH (0,0456 EUR s DPH)


Cenník služieb pre realitné kancelárie je platný od 1.3.2016. Zmena cien vyhradená.