Cenník

REALITY.SK - CENNÍK SLUŽIEB

Súkromná inzercia

Vloženie súkromného inzerátu do systému REALITY.SK je platenou službou. Zverejnenie inzerátu pre verejnosť je možné vykonať platobnou, kreditnou kartou, bankovým prevodom alebo zaslaním SMS v cene 12€ s DPH. Doba zverejnenia je 30 dní (inzerát je možné kedykoľvek vymazať bez nároku na vrátenie platby alebo časti platby). 

Viac o podmienkach súkromnej inzercie nájdete tu.

Cenník a popis doplnkových služieb pre súkromnú inzerciu nájdete tu.

 

Realitné kancelárie    

Reality.sk používajú na spoplatňovanie takmer všetkých služieb kreditný systém - spôsob fungovania je popísaný tu.   

Cenník pre spoločný balík služieb Reality je k dispozícií na vyžiadanie na obchodnom oddelení. Kontakt na obchodné oddelenie nájdete tu.

 

Súčasťou služieb je plnohodnotný prístup k správe práv a rolí pre Vašu spoločnosť - informácie tu

 

Ďalšie služby  

Názov služby  

Poplatok pre členov systému Reality.sk

Importovací SW tretích strán

400 kreditov/mesiac

 

Import RealSoft

zdarma v balíku Reality alebo v balíku VIP

Export Pozemky.sk

zdarma

Prioritný inzerát

20 kreditov/deň

 

Zvýraznený inzerát

4 kredity/deň

Recyklácia vybraných inzerátov

2 kredity/inzerát

 

Top ponuka (Cena v € je s DPH) Informácie o top ponuke nájdete v článku tu. 

 


Umiestnenie – rotujúca pozícia

Členovia systému Reality.sk
s platnou zmluvou
Ostatní
inzerenti

Inzerát

Link

Link

Hlavná stránka

250 kreditov/deň 

300 kreditov/deň

  15,00 /deň 

Cielená - Byty; Domy; Pozemky

170 kreditov/deň

200 kreditov/deň

11,00 €/deň

Cielená - Kancelárie; Obchod a služby

100 kreditov/deň

150 kreditov/deň

7,50 €/deň

Cielená - Novostavby Byty; Domy

190 kreditov/deň

220 kreditov/deň

12,00 /deň

Umiestnenie – pevná pozícia

Inzerát

Link

Link

Hlavná stránka - pozícia 1-5

1000 kreditov/deň
500 kreditov/deň

1200 kreditov/deň
600 kreditov /deň

60,00 €/deň 30,-€/deň

Cielená top ponuka Byty, Domy, Pozemky

399 kreditov/deň
250 kreditov/deň

500 kreditov/deň
300 kreditov/deň

25,00 /deň 17,-€/deň

Inzerát - top ponuka, ktorá smeruje na aktívny inzerát umiestnený na portáli Reality.sk 

Link - top ponuka, ktorá smeruje mimo systém Reality.sk na samostatnú prezentáciu projektu, spoločnosti alebo nehnuteľnosti. 

 

Kredit

   EUR/KREDIT 

Cena kreditných balíkov bez DPH

1:1

1.000 kreditov =   38 EUR

 

1:1

2.000 kreditov =   76 EUR

1:1

3.000 kreditov = 114 EUR

1:1

4.000 kreditov = 152 EUR

1:1

5.000 kreditov = 190 EUR

pre objednávku väčšieho balíka kreditov, kontaktujte obchodné oddelenie 

1 kredit =  0,038 EUR bez DPH (0,0456 EUR s DPH)


Cenník služieb pre realitné kancelárie je platný od 7.1.2021. Zmena cien vyhradená.