Legislatíva

Vybrané štáty EÚ zakážu inštaláciu plynových kotlov v novostavbách 23 Sep

Vybrané štáty EÚ zakážu inštaláciu plynových kotlov v novostavbách

Vykurovacie systémy na zemný plyn v niektorých európskych štátoch čoskoro skončia. Zemným plynom budú môcť kúriť už iba majitelia starších bytov a rodinných domov. V novostavbách bude inštalácia zariadení na tento druh paliva zakázaná. Takýto zákaz už schválilo alebo v najbližšom čase schváli niekoľko štátov EÚ.

Legislatíva
Vyššie poplatky za uloženie stavebného odpadu 25 Jul

Vyššie poplatky za uloženie stavebného odpadu

Stavebníci si za uloženie stavebného odpadu na skládku priplatia. Vyplýva to z nového nariadenia vlády, ktoré nadobudlo účinnosť v piatok 1. júla. Poplatky s novou sadzbou na nich čakajú už budúci rok.

Legislatíva
Kedy má majiteľ nehnuteľnosti povinnosť oplotiť pozemok? 03 Jun

Kedy má majiteľ nehnuteľnosti povinnosť oplotiť pozemok?

Na Slovensku nemáme v právnych predpisoch zákon, ktorý by vo všeobecnosti prikazoval oplotiť pozemok. Keď si majiteľ nehnuteľnosti plot postaví na svojom pozemku, stáva sa jeho vlastníkom, urobiť to je však povinný len v niekoľkých prípadoch. Kedy nastanú, nám objasnila JUDr. Veronika Michalíková z AKMV advokátskej kancelárie.

Legislatíva
Ako postupovať, keď nás sused obťažuje hlukom, zápachom či odpadmi? 13 May

Ako postupovať, keď nás sused obťažuje hlukom, zápachom či odpadmi?

Vlastník ani nájomca nehnuteľnosti by nemal obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, odpadmi, svetlom, tienením ani vibráciami. Tieto „nešváry“ zákon sumárne nazýva obťažovanie imisiami. Aké pravidlá platia v týchto prípadoch, nám vysvetlila Veronika Michalíková z AKMV advokátskej kancelárie.

Legislatíva
Kedy ohrozujeme susednú nehnuteľnosť? 20 Apr

Kedy ohrozujeme susednú nehnuteľnosť?

Na svojej nehnuteľnosti si môžeme robiť, čo chceme, ale len dovtedy, kým nezasahujeme do práv a oprávnených záujmov iných osôb. Čo sa pokladá za ohrozenie susednej nehnuteľnosti, nám priblížila Veronika Michalíková z AKMV advokátskej kancelárie.

Legislatíva
Zdražovanie energií najviac pocítia majitelia nezateplených či málo zateplených domov 08 Feb

Zdražovanie energií najviac pocítia majitelia nezateplených či málo zateplených domov

Ak bude trend zdražovania energií pokračovať, vykurovanie nezateplených či málo izolovaných domov sa stane finančne neúnosným. V ohrození budú predovšetkým domácnosti, ktoré na vykurovanie spotrebujú ročne 24 MWh plynu a viac a ich mesačné zálohy tak prekročia 110 eur.

Legislatíva
Kedy môžete získať nehnuteľnosti vydržaním? Pozrite si príklady z praxe 01 Nov

Kedy môžete získať nehnuteľnosti vydržaním? Pozrite si príklady z praxe

Ak po rokoch užívania nehnuteľnosti zistíte, že vám po právnej stránke celá nepatrí, môžete ju získať do vlastníctva vydržaním. Najzložitejšie je však dokázať, že ste nevedeli, že v skutočnosti vaše nie je, teda že ste boli „dobromyseľný“. Ako to v praxi prebieha, nám priblížila JUDr. Veronika Michalíková z advokátskej kancelárie AKMV.

Legislatíva
Zistili ste, že nehnuteľnosť, ktorú roky užívate, nie je vaša? Možno ju môžete vydržať 29 Oct

Zistili ste, že nehnuteľnosť, ktorú roky užívate, nie je vaša? Možno ju môžete vydržať

Slovo „vydržať“ bežne používame v úplne inom význame, ale v právnickej reči znamená jeden zo spôsobov, ako môžete nadobudnúť vlastnícke právo k veci, cenným papierom alebo nehnuteľnosti. Kedy tento spôsob prichádza do úvahy, nám vysvetlila JUDr. Veronika Michalíková z advokátskej kancelárie AKMV.

Legislatíva
Kedy sa platí daň z dedičstva nehnuteľnosti? 13 Oct

Kedy sa platí daň z dedičstva nehnuteľnosti?

Daň z dedičstva bola u nás zrušená v roku 2004, ak teda zdedíte nehnuteľnosť, nemáte daňovú povinnosť. Má to však háčik – ak ju chcete predať, musíte postupovať podľa špecifických pravidiel.

Legislatíva
Ako sa píše dodatok k návrhu na vklad do katastra nehnuteľností? 06 Oct

Ako sa píše dodatok k návrhu na vklad do katastra nehnuteľností?

Kúpa nehnuteľnosti zahŕňa niekoľko právnych a administratívnych úkonov, ktoré sú kľúčové pre úspešné dokončenie realitného obchodu. Jedným z nich je práve podanie návrhu na vklad do katastra. To si v mnohých prípadoch vyžiada dodatok k návrhu na vklad.

Legislatíva
Kedy sa platí daň z dedičstva nehnuteľnosti? 01 Oct

Kedy sa platí daň z dedičstva nehnuteľnosti?

Daň z dedičstva bola u nás zrušená v roku 2004, ak teda zdedíte nehnuteľnosť, nemáte daňovú povinnosť. Má to však háčik – ak ju chcete predať, musíte postupovať podľa špecifických pravidiel.

Legislatíva
Vecné bremeno na nehnuteľnosti – ako vzniká a zaniká? 27 Sep

Vecné bremeno na nehnuteľnosti – ako vzniká a zaniká?

Vecné bremeno je jednou z foriem užívania nehnuteľnosti v prospech niekoho iného. Jeho definícia v Občianskom zákonníku je dosť mätúca, preto je najlepšie pozrieť si konkrétne príklady.

Legislatíva