Vážení klienti, od 06.05.2021 sa mení znenie Všeobecných obchodných podmienok reality.sk. Zmena sa týka zverejnenia súkromných inzerátov. Nové znenie si viete pozrieť tu.


Daňová poradňa

Budem platiť dane  za predaný pozemok, ktorý som predal v ten istý rok ako mi ho mama darovala? 02 Oct

Budem platiť dane za predaný pozemok, ktorý som predal v ten istý rok ako mi ho mama darovala?

Dobrý deň chcel by som sa opýtať či budem platiť daň z predaja nehnuteľnosti. Mama mi v roku 2010 darovala ornú pôdu nachádzajúcu sa v extraviláne obce. Nadobudla ju v roku 2002. Ja som túto pôdu v tomto kalendárnom roku predal. V roku 2012 som mal vypracovaný znalecký posudok na cenu za m2 35€. a ja som ju predal za 32€. Otázka znie budem platiť dane a ako, či si budem môcť uplatniť nejaké výdavky (napr. na úpravu prístupovej cesty?.....)? Za odpoveď Vám vopred ďakujem. mail : jplesivcak@gmail.com S pozdravom Plešivčák

Daňová poradňa
Čo je z daňového hľadiska výhodnejšie: darovanie alebo predaj za symbolickú cenu? 02 Oct

Čo je z daňového hľadiska výhodnejšie: darovanie alebo predaj za symbolickú cenu?

Dobrý deň, darovať či predať byt? Rodičia sú spoluvlastníci bytu, v ktorom bývam aktuálne už len ja (mám tu trvalý pobyt). Oni už majú cca 3 roky trvalý pobyt na inej adrese. Tento byt bol pôvodne družstevný a po revolúcii bol daný do osobného vlastníctva. Čo je pre obe strany výhodnejšie - darovať alebo predať za symbolickú sumu? Aké právne, daňové (finančné) alebo iné povinnosti z oboch možností vyplývajú? Je takýto predaj za symbolickú sumu nejako právne napadnuteľný (napr. krátenie dane a pod.)? Ďakujem.

Daňová poradňa
Ak nehnuteľnosť bola ohodnotená v dedičskom konaní na určitú sumu a predáme ho drahšie, má toto vplyv na výšku dane? 02 Oct

Ak nehnuteľnosť bola ohodnotená v dedičskom konaní na určitú sumu a predáme ho drahšie, má toto vplyv na výšku dane?

Dobrý deň, v roku 2014 sme zdedili so sestrou po otcovi časť bytu. Ďalšiu časť zdedila jeho manželka. U notára bola hodnota bytu uvedená vo výške 50 000 €. Ak by sme byt predali za 80 000 € plynie nám z tohto rozdielu ceny nejaká povinnosť platiť dane, alebo iné poplatky? Otec mal v byte trvalý pobyt viac ako 5 rokov. Ďakujem

Daňová poradňa
Ak zrušíme darovaciu zmluvu, budeme oslobodení od dane? 19 Mar

Ak zrušíme darovaciu zmluvu, budeme oslobodení od dane?

Dobrý deň. Moja mama mi pred nedávnom darovala byt, v ktorom dlhodobo býva a má aj trvalý pobyt. Už mám výpis z katastra. Byt by sme chceli teraz predať. Existuje nejaká možnosť ako darovanie zrušiť/odvolať tak, aby pri predaji nemusela platiť daň z predaja nehnuteľností? Alebo sa tam naozaj posudzuje len dĺžka vlastníctva a dátum nadobudnutia podľa výpisu z katastra?

Daňová poradňa
Žijeme a pracujeme na Slovensku, ale predali sme pozemok v Rakúsku. Kde by sme mali podať daňové priznanie? 19 Feb

Žijeme a pracujeme na Slovensku, ale predali sme pozemok v Rakúsku. Kde by sme mali podať daňové priznanie?

Dobrý deň, moja otázka sa týka predaja stavebného pozemku v Rakúsku. Pozemok sme kupovali v r. 2010 a predávali sme ho r. 2013. V Rakúsku nám povedali, že daňové priznanie máme podať na Slovensku. Na Slovensku nám povedali, že nemusíme daňové priznanie z predaja podávať. Bývame aj pracujeme na Slovensku. Ako to teda je? Za odpoveď vopred ďakujem.

Daňová poradňa