Na Dunaji pribudnú nové mosty aj vodné elektrárne

Tok druhej najdlhšej rieky v Európe prechádza niekoľkými krajinami. Približne 470-kilometrový úsek vedie bulharsko-rumunským pohraničím. Práve v tejto časti Dunaja majú pribudnúť nové mosty a vodné elektrárne.

Nová energetická koncepcia Bulharska

O výstavbe nových technických stavieb na Dunaji sa začalo otvorene hovoriť pri predstavení novej bulharskej energetickej koncepcie. V rámci nej chce balkánska krajina postupne rozšíriť a diverzifikovať svoje energetické zdroje. Týmto krokom chce dosiahnuť väčšiu energetickú sebestačnosť. Pomôcť jej v tom majú nové vodné elektrárne, ktorých realizácia bola zahrnutá do plánu rozvoja energetického sektora na najbližších 30 rokov. Zdroj: pixabay.com

2 nové vodné elektrárne na Dunaji

Súčasťou novej energetickej koncepcie je aj zámer vybudovať 2 vodné elektrárne na Dunaji. Realizácia oboch vodných diel by prebehla ako cezhraničný projekt Bulharska a Rumunska. Druhá z menovaných krajín už má s výstavbou takejto hraničnej priehrady skúsenosti vďaka vodnému dielu Železné vráta na srbsko-rumunskej hranici. Podobným projektom majú byť priehrady medzi mestami Nikopol a Turnu Magurele, resp. Silistra a Calaraši. Elektráreň na prvom zo spoločných vodných diel má dosiahnuť výkon 840 MW. Projekt druhej vodnej elektrárne je zatiaľ v počiatočnej fáze príprav a jej odhadovaný výkon ešte nie je známy. Železné vráta, Zdroj: pixabay.com

Pohraničie majú spojiť aj nové mosty

Výstavbou 2 vodných elektrární sa cezhraničná spolupráca vedúca k ďalšiemu prepojeniu Bulharska a Rumunska zďaleka nekončí. Predstavitelia oboch štátov rokovali aj o ďalších spoločných projektoch. Na stôl sa dostala téma výstavby nových dunajských mostov. Nad bulharsko-rumunskou časťou Dunaja sú v súčasnosti len 2 mosty, čo výrazne brzdí dopravu medzi krajinami. Riešením má byť výstavba nových cezhraničných mostov, ktoré prepoja vybrané pohraničné mestá. Rokujúce strany však zatiaľ nepredstavili bližšie podrobnosti. Pozornosť sa sústredí najmä na prípravu projektov vyššie spomenutých vodných elektrární. Zdroj: pixabay.com

 

Zdroj: nehnutelnosti.sk

Zdroj foto: pixabay.com