Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti – aké sú rozdiely

Napriek tomu, že na Slovensku sa ročne uzavrú tisíce nových poistných zmlúv spojených s bývaním, mnoho poistencov sa opakovane sťažuje na nevyhovujúce poistenie majetku. Problémom býva práve neznalosť rozdielov medzi poistením nehnuteľnosti a poistením domácnosti.

Zdroj: www.pixabay.com

Poistenie nehnuteľnosti

Pri poistení nehnuteľnosti sa poistné krytie vzťahuje na stavbu ako takú. Poisťujú sa pevne zabudované časti objektu, či už tie vonkajšie alebo vnútorné. Poisťovne ponúkajú rozličné balíky, ktoré si môže majiteľ nehnuteľnosti prispôsobiť podľa potreby. Výber konkrétnych poistných udalostí ovplyvňuje najmä poloha nehnuteľnosti, jej pôvod či stav.

Čo pokrýva poistenie nehnuteľnosti:

- obvodové múry

- steny a stropy

- podlahy a dlažby

- vstavané skrine

- zabudované kuchynské linky

Aké škody rieši poistenie nehnuteľnosti:

- škody spôsobené prírodnými živlami (krupobitie, víchrica, záplavy, búrky, atď.)

- škody spôsobené pádom lietadla alebo nejakou explóziou vrátane výbuchu plynu

- rôzne vodovodné škody alebo škody spôsobené dôsledkami elektrického skratu

- rôzne škody na majetku, ktoré vznikli pri krádeži alebo v dôsledku vandalizmu

- škody na fasáde alebo izolácii stavby spôsobené vyčíňaním hmyzu a hlodavcov Zdroj: investopedia.com

Poistenie domácnosti

Kým poistenie nehnuteľnosti sa stará hlavne o nehnuteľnú stránku nášho majetku, poistenie domácnosti chráni jeho hnuteľnú časť. Konkrétne sa jedná o zariadenie interiéru, o rôzne časti jeho vybavenia. Aj v tomto prípade poisťovne ponúkajú niekoľko variantov, ktoré umožňujú kombinovať rôzne druhy škôd a ich krytia.

Čo pokrýva poistenie domácnosti:

- akýkoľvek nábytok

- domáce spotrebiče

- šperky a iné cennosti

- vzácne starožitnosti

Aké škody rieši poistenie domácnosti:

- škody spôsobené živelnými udalosťami

- škody spôsobené požiarmi či výbuchmi

- škody po vlámaní do bytu alebo domu

- škody na majetku spôsobené vandalmi

- poškodenia spotrebičov v dôsledku skratu

- majetkovú ujmu po odcudzení cenností Zdroj: investopedia.com

Zle nastavená poistka môže v prípade vzniku poistnej udalosti pripraviť klientov o dosť veľký balík peňazí. Poisťovne tak odporúčajú spojiť poistenie nehnuteľnosti s poistením domácnosti a zabezpečiť svojmu domovu kompletnú poistnú ochranu pred akýmikoľvek druhmi škôd. 

 

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Zdroj foto: www.pixabay.com, investopedia.com