Hlasujte o najlepší interiér v INSAID AWARDS 2020

Slovenská asociácia interiérových dizajnérov SAID organizuje prvý ročník súťaže INSAID AWARDS 2020 o ceny za najlepší slovenský interiér v šiestich kategóriách. Do súťaže sa prihlásilo 58 interiérov zrealizovaných za ostatnú päťročnicu. Odborná porota osobne obhliadla interiéry z vybraného shortlistu, precestovala vyše 750km naprieč Slovenskom, aby vybrala víťaza v každej kategórii.

 

INSAID AWARDS vyhlasuje verejné hlasovanie o najlepší interiér, ktoré bude otvorené do 17.11.2020. Hlasovať môžete na www.insaid.sk

Hlasujte za najlepší interiér na www.insaid.sk

Povolanie interiérového dizajnéra alebo interiérového architekta, patrí do pomerne mladého odborného odvetvia. Jeho súčasti, ako nástenné jaskynné maľby však siahajú až do prehistorického obdobia paleolitu. Interiérový dizajn je multidisciplinárna profesia, ktorá vyžaduje použitie kreatívnych, estetických a technických riešení v rámci verejných a privátnych budov. Interiérový dizajn je zároveň častokrát nesprávne považovaný za dekorácie interiéru. V skutočnosti je to zložitá a odborná profesia, ktorá zahŕňa prácu so špecialistami, ako sú architekti, inžinieri a ostatnými profesiami stavebného odvetvia. Interiérový dizajnér zvyčajne poskytuje služby, ktoré nevyhnutne obsahujú výskum, vývoj a zahŕňa plány a návrhy prostredia interiérov s cieľom zlepšiť kvalitu života. Takisto svojou prácou zvyšuje produktivitu, hospodársky rast a chráni zdravie, bezpečnosť a blaho užívateľov interiérov.

 

Dôležitou súčasťou práce je priestorové plánovanie, ktoré určuje, ako by mal byť priestor v interiéri usporiadaný a používaný. Priestorové plánovanie môže byť súčasť projektovania novej stavby alebo ako samostatný proces zameraný na efektívne a funkčné plánovanie existujúceho priestoru. Dobré priestorové plánovanie môže výrazne zlepšiť pohodu a aj produktivitu užívateľov interiéru. Samotný interiér tvoria súčasti akými sú nábytok, príslušenstvo, povrchová úprava, vybavenie a zariadenie interiéru, osvetlenie, kúrenie, chladenie, vetranie, klimatizácia, požiarna ochrana a mnoho ďalších. Dobrý interiérový dizajnér má prehľad v každej tejto odbornej súčasti a tím, ktorý dokáže hladko spolupracovať, a tak vytvárať kvalitné, funkčné a estetické prostredie.

Hlasujte aj Vy za najlepší interiér a prispejte tak k propagácii dobrých diel a ich autorov. Ďakujeme.

Slovenská asociácia interiérových dizajnérov

Tím INSAID AWARDS