Multitalent medzi sprchovými žliabkami

Stavebnicový systém bezbariérových sprchových žliabkov Viega Advantix Vario ponúka variabilné riešenie doslova pre každú kúpeľňu a bez problémov sa prispôsobí aj dodatočným zmenám priamo na stavbe.

Sprchový žliabok s dĺžkou 120 centimetrov je možné vzájomne spájať, ale aj ľubovoľne krátiť na milimeter presne na požadovanú dĺžku, a to až o neuveriteľných 90 centimetrov. To je flexibilita, ktorá umožňuje nielen presnú integráciu v rámci obkladačského plánu, ale dáva investorom maximálny priestor na úpravu sprchových zón akýchkoľvek tvarov. Existuje aj verzia, ktorú je možné montovať priamo do steny a oba varianty sú k dispozícii aj ako sanačné modely určené na rekonštrukcie.

Základné teleso sprchového žliabku Advantix Vario sa dá ľahko a takmer ľubovoľne skracovať. Foto: Viega

Krátky, dlhý, priamy alebo pravouhlý?

Základnú jednotku sprchového žliabku je možné nielen skracovať až na 30 cm, ale je možné ju s využitím ďalších základných jednotiek taktiež predlžovať, a to priamo, prípadne pravouhle, kedy sa mení smer odvodňovacej línie. Sprchové žliabky tak môžu byť krátke, dlhé, v tvare písmena L, prípadne U, a to všetko bez špeciálnych inštalačných postupov a iba s využitím troch rôznych typov montážnych dielov (priama spojka, spojovací kus 90° a ukončovací kus).

Úplne bezbariérový sprchový žliabok Advantix Vario je zárukou kvalitného dizajnu a technicky zrelej funkčnosti. Foto: Viega

Takmer neviditeľne a v stene

V prípade stenového sprchového žliabku Advantix Vario sa základná jednotka montuje priamo do steny v rohu sprchy, čo prináša množstvo výhod. Na správnu funkciu stenového žliabku stačí spád sprchovej podlahy od jedného do dvoch percent. Nákladné, a nie vždy estetické prispôsobenie dlaždíc kvôli spádu už preto nie je nutné. Úplne je tiež odstránená nutnosť použitia protisklonu dlažby pre správny odtok vody za žliabkom. Rohová škára je súčasne odtokovou líniou, teda nevzniká ďalšie optické členenie plochy v okolí žliabku. Rovnako je eliminované usadzovanie nečistôt v blízkosti hrán žliabku a vsadeného roštu. Stenový variant totiž nemá žiadne vodorovné hrany ani rošty, ktoré prichádzajú do styku s odtekajúcou vodou. A stenová verzia sprchového žliabku je vo finále pocitovo príjemnejšia, nikdy totiž nepríde do kontaktu s bosou nohou sprchujúcej sa osoby.

Decentné, estetické a funkčné riešenie odtoku sprchového žliabku Advantix Vario. Foto: Viega

Stvorený pre novostavby aj rekonštrukcie

Podľa spôsobu montáže sú k dispozícii dva inštalačné modely základného telesa sprchového žliabku Advantix Vario. Základné, s montážnou výškou 95, resp. 90 mm v prípade stenového variantu, je určený pre novostavby alebo objekty s vyššou skladbou podlahy. Montážnu výšku u neho je možné flexibilne zvýšiť podľa potreby na 150, resp. až na 160 mm pri stenovej verzii. Druhý, sanačný model, je vhodný na rekonštrukcie a vyniká nízkou montážnou výškou 70 mm, a to ako pri podlahovej, tak aj pri stenovej verzii. Stenový sprchový žliabok vyžaduje pri základnom i sanačnom modeli inštalačnú hĺbku v stene iba 25 mm. Vďaka tak nenáročnej požiadavke na vstavanie je možné stenový žliabok zabudovať nielen do obloženia vymurovanej steny, ale aj do ľahkých konštrukcií alebo predstien. Odtok a odtokové koleno je možné pri oboch modeloch otáčať o 360°. Inštalatér tak nie je pri rekonštrukcii nijako obmedzovaný polohou odpadovej rúrky.

Uspôsobenie a priestorovú orientáciu sprchového žliabku Advantix Vario je možné realizovať úplne na mieru a bez použitia špeciálneho náradia alebo pracovných postupov. Foto: Viega

Moderný dizajn a ľahká údržba

Odtekanie vody do sprchového žliabku prebieha esteticky po celej jeho dĺžke cez 20 mm vysokú odtokovú štrbinu. Tá môže byť priznaná a len ohraničená hranami priľahlej dlažby, alebo môže byť pomocou mostíkového roštu opticky rozdelená, a ešte viac zmenšená. Farebná paleta pri mostíkových roštoch a odnímateľných bočných krytoch sa neobmedzuje iba na známe farebné varianty matnej a lesklej ušľachtilej ocele. Sú k dispozícii aj v obľúbenej čiernej alebo bielej farbe. Mostíkový rošt sa dá výškovo prispôsobiť v rozsahu 5–20 mm, aby bol vždy v rovnakej rovine s dlažbou. Všetky verzie sprchových žliabkov Advantix Vario majú optimalizovaný prietok vody a samočistiaci zápachový uzáver s výškou 50 alebo 30 mm podľa zvoleného inštalačného variantu. Na jednoduché a hygienické čistenie žliabkového telesa postačí jemná neabrazívna handrička.

Sanačný model sprchového žliabku Advantix Vario (vpravo) vyžaduje výrazne menšiu stavebnú výšku ako štandardný model. Foto: Viega

Viac informácií získate na www.viega.sk/advantix-vario

O spoločnosti:

Spoločnosť Viega je špecialistom na zdravú pitnú vodu v budovách a patrí k svetovým lídrom na trhu s inštalačnou technikou. Ako rodinný podnik s viac než 120-ročnou tradíciou a s takmer 5 000 zamestnancami po celom svete sa zameriava na kvalitu v oblasti technického vybavenia budov. K hlavným kompetenciám patrí udržiavanie a skvalitňovanie hygieny pitnej vody, energetickej účinnosti, pohodlia a bezpečnosti v budovách. Skupina Viega vyvíja a vyrába viac ako 17 000 systémových produktov v desiatich lokalitách po celom svete.

PR článok