Mladí Európania odchádzajú od rodičov vyše 26-roční

Vek odchodu mladých Európanov od rodičov sa veľmi nemení. V tzv. mama-hoteli žili aj vlani priemerne zhruba 26 rokov. Aspoň tak to vyplýva z nedávno zverejnených čísel Eurostatu, ktorý opäť mapoval priemernú dĺžku života Európanov vo veku od 25 do 34 rokov u rodičov.

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Priemerný vek dosahuje vyše 26 rokov

Čas odchodu mladých ľudí od rodičov je v každom regióne EÚ iný. Kým v niektorých štátoch tak robia už pred dvadsiatkou, inde sa zvyknú sťahovať až po tridsiatke. Výsledkom je výška priemerného veku odchodu na úrovni 26,2 rokov, čím sa potvrdzuje dlhodobý trend, v rámci ktorého sa mladí Európania sťahujú priemerne vo veku od 25 do 27 rokov.

Ako najmladší odchádzajú Severania

U rodičov sa už tradične najkratšie zdržiavajú obyvatelia škandinávskych krajín. V prípade mladých Švédov sa priemer v krajine pohybuje dokonca pod úrovňou 18 rokov. Dáni a Fíni odchádzajú medzi 21. a 22. narodeninami. Rýchlejší sú už iba obyvatelia Luxemburska, kde minuloročný priemer dosiahol 20,1 rokov.

Poslední sa sťahujú Chorváti a Slováci

Na druhej strane rebríčka stoja už tradične obyvatelia južnej a východnej časti EÚ. Výnimkou sú iba Estónci, kde priemerný vek odchodu vlani dosiahol 22,2 rokov, čo je takmer o 10 rokov menej ako u posledných Chorvátov. Tí od rodičov odchádzajú priemerne vo veku 31,8 rokov. Len o pár mesiacov skôr odchádzajú Slováci, ktorí tak robia vo veku 30,9 rokov.

 

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Zdroj: ec.europa.eu

Zdroj foto: Nehnuteľnosti.sk