Ponuka kancelárskych priestorov v Bratislave prvýkrát prekročila 2 milióny m²

V prvom štvrťroku 2022 klesli nájomné transakcie v bratislavských kanceláriách o 56 % oproti koncu roka. Takmer tri štvrtiny z nich boli nové nájmy. Vyplýva to z výsledkov správy Bratislava Research Forum.

V marci 2022 celková ponuka bratislavských kancelárskych priestorov dosahuje hodnotu 2,005 mil. m². Z tejto plochy tvoria naďalej kancelárske priestory v štandarde A 65 % a 35 % kancelárske priestory v štandarde B. Pribudla budova Omnia BC vo vnútornom meste (Inner City IC) s celkovou rozlohou 11,160 m2 prenajímateľnej plochy.

Zdroj: Bratislava Research Forum

Pokiaľ ide o vlastnícku štruktúru, rovnako ako minulý kvartál, približne 4 % budov sú vo vlastníctve štátu a ďalších 12 % sú budovy, ktoré sú vlastnené a plne obsadené tou istou spoločnosťou. Celkové zásoby na komerčné využitie zostávajú na 84 % z celkových moderných kancelárskych priestorov v Bratislave (1,68 mil. m2).

Zdroj: Bratislava Research Forum

Takmer tretina sú zelené budovy

Celkovo máme v Bratislave takmer 645,300 m2 kancelárskych priestorov s platným certifikátom zelenej/ trvalo udržateľnej budovy. Jedná sa o 32 % celkového objemu kancelárskych priestorov v Bratislave, alebo 37 z 299 budov. Z certifikovaného stocku má 63 % BREEAM, 5 % kombináciu BREEAM/WELL GOLD a 32 % LEED. Najvyššie hodnotenie BREEAM Outstanding má iba budova Twin City Tower, a v prípade LEED Platinum ide o budovy Digital Park I-III a Ein Park Offices.

Transakcie klesli kvartálne i medziročne

Nájomné transakcie dosiahli v prvom štvrťroku 2022 výmeru necelých 42 900 m2, čo predstavuje 56 % pokles v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom. V medziročnom porovnaní klesol počet prenajatých plôch o 27 %. Najviac prírastkov tvorili nové nájmy 70 % a prerokovania 17 %. Expanzie boli na úrovni 11 % a zvyšné 2 % tvorili predprenájmy do ešte nepostavených budov.

Zdroj: Bratislava Research Forum

Dominovali transakcie v IT sektore o veľkosti 11 170 m2. Najväčšia transakcia bola vo verejnom sektore vo výške 5 000 m2. Celkovo bolo zaznamenaných 9 transakcií s výmerou nad 1 000 m2. Väčšinu prenajatých priestorov v tomto kvartáli zaznamenal sektor IT (26 %), finančný sektor (22 %) a sektor profesionálnych služieb (20 %).

Zdroj: Bratislava Research Forum

Neobsadenosť sa zvýšila len mierne

Celková miera neobsadenosti v Bratislave zaznamenala mierne zvýšenie o 0,13% na súčasných 11,83 %. Najnižšiu neobsadenosť evidujeme v centre mesta (7,07 %), nasleduje vnútorné mesto (9,50 %), CBD (13,86 %), okrajová časť mesta (14,63 %) a najvyššiu mieru neobsadenosti 15,91 % už tradične zaznamenáva južné nábrežie. Nájomné (prime rent) sa oproti minulému štvrťroku nemení z úrovne 16,50 EUR/m2/mesiac.

Zdroj: Bratislava Research Forum

Zdroj foto: Omnia Invest, Bratislava Research Forum