Vyššie poplatky za uloženie stavebného odpadu

Stavebníci si za uloženie stavebného odpadu na skládku priplatia. Vyplýva to z nového nariadenia vlády, ktoré nadobudlo účinnosť v piatok 1. júla. Poplatky s novou sadzbou na nich čakajú už budúci rok.

Zdroj: pbctoday.co.uk

Uloženie zeminy a kameniva zdražie o 2 až 7 €

Návrh na zvýšenie poplatkov za uloženie stavebného odpadu na skládku predložilo vládnemu kabinetu Ministerstvo životného prostredia SR. Do návrhu zakomponovalo vyššie poplatky aj za uloženie kameniva a výkopovej zeminy. Za tento druh odpadu sa stavebníkom aktuálne účtuje 8 € za 1 tonu. Od budúceho roka to bude 10 €. Tým sa nárast sadzieb nezastaví. V roku 2024 bude stáť uloženie 1 tony kameniny a výkopovej zeminy už 15 €.

Tona uloženého stavebného odpadu za 30-35 €

V prípade stavebného odpadu sú poplatky za jeho uloženie na skládku viac ako 3-násobné. Za 1 tonu odpadu sa v súčasnosti platí 25 €. V nasledujúcich 2 rokoch sa zvýšia o 5 €. Budúci rok bude 1 tona stavebného odpadu a odpadu z demolácií privezeného na skládku stáť 30 €, o rok neskôr sa zvýši už na 35 €.

Cieľom je zvyšovať mieru recyklácie odpadov

Vláda zdôvodnila nariadenie o zvyšovaní poplatkov snahou o zvýšenie dôrazu na recykláciu stavebného odpadu. Od vyšších sadzieb si sľubuje aj vyššiu snahu o redukciu odpadu, ktorý je produkovaný pri realizácii stavebných projektov. Šetrnejšia výstavba potom prispeje k lepšej udržateľnosti budov a s tým spojenej ochrane životného prostredia. Zdroj: ec.europa.eu

 

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Zdroj foto: gosmartbricks.com, pbctoday.co.uk, ec.europa.eu