Od 1. apríla môžete žiadať o dotáciu na zateplenie rodinného domu

Šiesta výzva na príspevok na zateplenie starších rodinných domov bola vyhlásená a ak splníte podmienky, môžete dostať dotáciu až 8 800 €. Podľa skúseností z minulých kôl nie je proces zložitý, poradíme vám, ako ho absolvovať úspešne a bez stresu.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo šiestu výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok na zateplenie rodinného domu. Záujemcovia môžu dostať príspevok do výšky 8800 eur. Žiadosti môžu záujemcovia posielať od 1. apríla 8.00 h do 30. júna, alebo do naplnenia počtu 150 elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok. Podmienky na poskytnutie príspevku sa od minulej vlny nemenia.

Aktuálne informácie a podrobnejšie podmienky o dotáciách si môžete pozrieť na portáli www.byvajteusporne.sk. My vám prinášame rady, ktoré sa vám podľa skúseností z minulých kôl určite zídu.

1. Potvrďte si, či vy a váš dom spĺňate podmienky

Aby vám dotáciu schválili, musíte o ňu požiadať ako fyzická osoba, mať na území SR trvalý pobyt a vlastniť rodinný dom na Slovensku, ktorý bol daný do užívania aspoň 10 rokov pred zateplením. Doba užívania sa počíta od dátumu kolaudácie alebo zápisu do katastra. Dom musí byť využívaný výlučne na bývanie a nebola mu poskytnutá štátna podpora (ŠFRB alebo iná). Musí mať celkovú podlahovú plochu najviac 150 m2 pri jednopodlažných budovách, resp. 300 m2 pri viacpodlažných budovách. Príspevok sa vypláca vo výške 40 % doložených nákladov, závisí to aj od plochy vášho domu, pozrite si orientačný prepočet.

 

Tabuľka – Orientačné porovnanie nákladov s využitím dotácie a „bez papierov“ v prípade rekonštrukcie celého domu

  

 

    RD1

   RD2

   RD3

   RD4

Podlahová plocha

  m2

   133

   145

   108

   220

S využitím dotácie

  Eur

  9 078

 14 099

  12 741

  23 200

Bez dotácie (-20%)

  Eur

 11 488

 16 704

  15 036

  24 800

Rozdiel - úspora %

  Eur

   21%

   16%

   15%

   6%

Rozdiel - úspora

   %

  2 410

  2 605

  2 296

  1 600

Zdroj: Knauf Insulation

2. Rozhodnite sa, či chcete žiadať o dotáciu pred alebo po zateplení

Príspevok môžete dostať aj keď ste dom už zateplili. Vzťahuje sa na práce začaté po 31. decembri 2014. Musíte však predložiť faktúry na náklady. o poskytnutí príspevku bude rozhodnuté do 90 dní. Ak ste ešte so zateplením nezačali, proces žiadosti bude prebiehať v dvoch etapách. Ak spĺňate podmienky, ministerstvo vám rezervuje výšku príspevku na 12 mesiacov. Dovtedy musíte dom zatepliť. Potom zašlete faktúry, ktoré vám budú preplatené.

3. Hneď na začiatku vyhľadajte projektanta

Pre schválenie dotácie je potrebné predložiť spracovaný projekt zateplenia rodinného domu, vrátane projektového energetického hodnotenia. Preto prvým krokom, ešte pred podaním elektronickej žiadosti, by malo byť oslovenie projektanta, najlepšie takého, ktorý má s dotáciami skúsenosti. Projektant pripraví potrebnú projektovú dokumentáciu. Keď vyplníte elektronickú žiadosť a odošlete ju na MDV SR, ostáva vám 10 dní na jej zaslanie. Projektanti dokážu dokumentáciu kompletne pripraviť za 2 – 4 týždne, takže počkajte na termín, kedy ju budete mať k dispozícii. Elektronická žiadosť sa môže podávať aj v posledný deň výzvy, len sa potom dodatočne musia zaslať prílohy. Honorár projektanta je hradený z príspevku dotácie, do výšky 800 €.

4. Pripravte si dokumenty, ktoré musí vyplniť samotný žiadateľ

Pre žiadateľa je príprava veľmi jednoduchá. Jediné, čo má žiadateľ zabezpečiť, sú písomné a čestné vyhlásenia, teda prílohy D4 a D5, ktorých formuláre sú už predpripravené. Musíte dodať ešte kolaudačné rozhodnutie alebo potvrdenie o veku stavby. Na zvyšnú dokumentáciu musí osloviť projektanta. Ak nemáte kolaudačné rozhodnutie, vyžiadajte si na miestnom stavebnom úradoch kópiu alebo požiadajte o vystavenie potvrdenia o veku stavby, ktoré vydá mestský úrad, ktorý vie určiť tento dátum podľa platenia daní a iných dokladov. Ministerstvo taký doklad akceptuje.

5. Preverte si, kto vám zabezpečí prílohy realizačnej firmy a energetického audítora

K žiadosti je potrebné uviesť predbežný rozpočet. MDV SR v tomto bode netrvá na presných šablónach a postačuje aj jednoduchý rozpočet, rozpísaný do základných položiek. Keď projektant vyhotoví výkaz výmer, ktorý klient zašle stavebným firmám, tie by mali k jednotlivým položkám doplniť ceny a podľa toho vie cenovú ponuku posúdiť aj laik. V tomto kole nebude potrebná certifikovaná stavebná firma, ale vyhlásenie o parametroch ostane. Niekedy býva s vyhotovením príloh u stavebnej firmy problém, ale projektanti by to mali vedieť vystaviť za nich. Záujemca o dotáciu si môže energetického audítora nájsť aj sám na internete. Niektoré projekčné kancelárie však majú aj svojho interného audítora. Zistite si, či vám ho dokážu zabezpečiť.

6. Žiadajte len o preplatenie nákladov, ktoré sú oprávnené

Žiadateľ môže žiadať o preplatenie všetkého, čo zlepšuje energetickú úspornosť domu. Patria sem teda náklady na zateplenie obvodovej steny, strechy, vnútorných priečok medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom, podlahy, na výmenu okien a dverí, výmenu zdroja tepla, teda najčastejšie kotla a vyregulovanie vykurovacej sústavy, termoregulačné hlavice, bleskozvod, rekonštrukciu balkónu či vstupného schodiska. Podľa pravidiel dotácie nie sú oprávnené požiadavky príspevku na tienenie, klimatizácie, podlahovú krytinu, vaňu, sanitu, obklady, ani nové radiátory.

Zdroj: TASR, Nehnutelnosti.sk

Zdroj foto: Dreamstime, Knauf Insulation