Mladí si môžu v daňovom priznaní požiadať o daňový bonus na hypotéku

Ak mladí vlastníci hypoték do 35 rokov poctivo zaplatili úroky, majú nárok na daňový bonus. Môžu tak 5 rokov po sebe ušetriť približne 2 000 eur. O uplatnenie bonusu však musia požiadať sami prostredníctvom daňového priznania.

Blíži sa obdobie ročného zúčtovania za minulý rok a mladí hypotekárni dlžníci do 35 rokov si môžu uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky. Tie sa vypočítajú podľa analytičky Finančného kompasu Ivety Hudákovej z výšky poskytnutého úveru na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 eur na nehnuteľnosť určenú na bývanie. Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká počas piatich po sebe nasledujúcich rokov. Klienti tak môžu počas piatich rokov ušetriť 2 000 eur. Kým pôvodne banka posudzovala pri nároku na poskytnutie štátneho príspevku pre mladých najmä príjem dlžníka a spoludlžníka, za uplatnenie daňového bonusu zodpovedá od roku 2018 sám klient, ktorý svoj nárok musí zdokladovať.

Štátny príspevok bol pre mladých výhodnejší

Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 percent zo zaplatených úrokov v zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 eur za rok. Nové podmienky na získanie hypotéky pre mladých, ktoré platia od začiatku roku 2018, sú pre klientov podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika v zásade splniteľné. A to nielen z hľadiska veku, ale aj z pohľadu príjmov. Prinášajú im však podľa analytika výrazne nižší benefit v rámci úspory. Pri štátnom príspevku pre mladých to bolo pred zmenou pravidiel až 3 500 eur za päť rokov, v závislosti od banky.

Treba si vyžiadať potvrdenie o zaplatených úrokoch

Hoci od roku 2018 nastali zmeny v spôsobe uplatňovania daňového bonusu, Poštová banka stále eviduje záujem klientov o toto zvýhodnenie. Ani zmena spôsobu uplatňovania daňového bonusu podľa hovorkyne Lýdie Žáčkovej neodradila klientov od toho, aby túto možnosť využili. „Stále to vnímajú ako istú formu podpory a možnosti, ako získať aspoň časť finančných prostriedkov naspäť, a to aj napriek tomu, že po novom si o uplatnenie bonusu musia požiadať sami prostredníctvom daňového priznania. Uvedené potvrdzuje aj fakt, že začiatkom roku evidujeme zvýšený počet otázok zo strany klientov o spôsobe, ako si daňový bonus uplatniť, prípadne otázky k vystaveniu potvrdenia na zaplatené úroky,“ uviedla hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková.

Bonus sa nevypláca automaticky, treba oň požiadať

Záujem potvrdil aj hovorca VÚB banky Dominik Miša. Podľa neho sa počet potvrdení o zaplatených úrokoch na uplatnenie daňového bonusu minulý rok zdvojnásobil oproti roku 2018. Avšak sú aj banky, ktoré evidujú pokles. Ako pre agentúru SITA povedala hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová, v minulom roku banka zaznamenala menej žiadostí klientov o vydanie potvrdenia o výške zaplatených úrokov na účely daňového bonusu, v porovnaní s priemerným počtom schválených hypoték pre mladých v minulých rokoch. „Zdôrazňujeme preto klientom, aby na túto možnosť nezabúdali,“ konštatovala A. Jamborová.

Podmienky na uplatnenie bonusu

Na získanie daňového bonusu klient musí splniť viaceré podmienky. Vek žiadateľa o úver na bývanie je stanovený od 18 do 35 rokov. Priemerný mesačný príjem nesmie presiahnuť 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve. Splatnosť hypotéky musí byť najmenej päť rokov a najviac 30 rokov. Na daňový bonus vzniká nárok len jednému žiadateľovi, ak spĺňa zákonom stanovené podmienky, a to aj v prípade, ak by o úver žiadal spolu s iným spoludlžníkom. V takomto prípade spoludlžník musí podľa I. Hudákovej taktiež spĺňať podmienky veku, ako aj podmienku dosiahnutia maximálneho príjmu.

Aby si daňovník mohol uplatniť nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, je povinný sa preukázať potvrdením vystaveným bankou, ktorá mu poskytla úver na bývanie. Banka je povinná na požiadanie dlžníka, ktorému bol poskytnutý úver na bývanie, vydať a doručiť potvrdenie do 30 kalendárnych dní od podania žiadosti. Ak je žiadateľ zamestnanec a ročné zúčtovanie dane zaňho spracúva zamestnávateľ, požiadať oň a dodať podklady mu musí do 15. februára 2020. Ak je žiadateľ podnikateľ, prípadne má viacero príjmov a daňové priznanie si podáva sám, má čas do konca marca, prípadne dlhšie, ak požiada o odklad podania daňového priznania.

Niektoré banky generujú potvrdenia automaticky

Klienti niektorých bánk musia sami požiadať o doklad o zaplatených úrokoch, avšak viaceré im vychádzajú v ústrety. Napríklad ČSOB bude klientom spĺňajúcim nárok na daňový bonus posielať potrebné tlačivo automaticky a nemusia oň žiadať. „Klientom, ktorých sa to týka, VÚB banka potvrdenie vygeneruje automaticky v internetbankingu. Ak internetbanking nevyužívajú, môžu si o potvrdenie požiadať na ktorejkoľvek pobočke,“ vysvetlil D. Miša. Pravidlá v rámci hypoték pre mladých sa zmenili od začiatku roku 2018. V prípade klientov, ktorí získali hypotekárny úver pre mladých ešte pred 1. januárom 2018, sa nič nemení. „Ich úroková sadzba je znížená o 3 % počas prvých piatich rokov. Daňový bonus na zaplatené úroky sa vzťahuje na tých klientov, ktorí získali úver po tomto termíne. Podmienky nároku sa však nezmenili a kľúčový je príjem a vek žiadateľa,“ dodala A. Jamborová.

Zdroj: SITA, Stavebné novin

Foto: Dreamstime