Vojenská ubytovňa Hviezda v Bratislave podstúpi rozsiahlu rekonštrukciu

Niekdajšia vojenská ubytovňa Hviezda kedysi patrila medzi najvyššie a najmodernejšie výškové stavby v Bratislave. Budova je v súčasnosti nefunkčná a už pár rokov čaká na novú šancu. Tú dostane vďaka plánovanej obnove, ktorú chce Ministerstvo obrany SR začať už budúci rok.

Druhá šanca pre vojenskú ubytovňu Hviezda

Vyše 80-metrová budova Hviezda, známa tiež ako Kukurica, slúžila dlhé roky ako vojenský internát. V roku 2017, presne 40 rokov po ukončení jej výstavby, bola definitívne uzatvorená. Stalo sa tak po postupnom vyprázdňovaní objektu, ktorého technický stav viac neumožňoval komfortné a bezpečné ubytovanie. Objekt na rohu Račianskej a Jarošovej ulice v Bratislave však uzatvorením budovy pred 5 rokmi neukončil svoju misiu. Po rekonštrukcii naplánovanej rezortom obrany bude opäť plnohodnotne slúžiť Ozbrojeným silám SR. Hviezda, Zdroj: mosr.sk

Ubytovňa sa premení na polyfunkčný objekt

Cieľom rekonštrukcie nie je vrátiť Hviezde iba ubytovaciu funkciu. Zámer realizácie počíta s premenou budovy na polyfunkčný objekt, v ktorom bude okrem ubytovacích priestorov aj väčšia administratívna časť. Tá zaberie 13 poschodí, na ktorých sa zriadia kancelárie pre 308 ľudí. V ubytovacej časti, ktorá obsadí 9 poschodí, bude zriadených 152 lôžok. Zamestnanci a ubytovaní budú mať k dispozícii aj reštauráciu a kaviareň. Hviezda, Zdroj: mosr.sk

Odhadované náklady dosiahnu vyše 34 mil. €

Rezort obrany v rámci projektu počíta aj s úpravou exteriéru a vytvorením parkovacích miest. To sa odrazí aj na celkovej výške investície, ktorá prekročí 30 mil. €. Predpokladané náklady na celú rekonštrukciu dosiahnu 34,8 mil. € vrátane DPH. So stavebnými prácami by sa malo začať po ukončení tendra a po vybavení všetkých povolení. Pokiaľ realizácia prebehne podľa predbežných plánov, Hviezda by mohla byť kompletne obnovená a otvorená v roku 2025. Hviezda, Zdroj: mosr.sk

 

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Zdroj: mosr.sk

Zdroj foto: wikipedia.org, mosr.sk