Plesne na stenách: Ako proti nim bojovať?

Plesne môžu vznikať v starších domoch i v novostavbách, ich príčinou býva nadmerná vlhkosť. Skôr, ako začnete plesne odstraňovať, treba zistiť, odkiaľ sa tam vlhkosť nabrala, aby sa problém neopakoval.

Vhodný spôsob, akým treba vašu pleseň na stene odstrániť, treba zvoliť podľa príčiny vlhkosti. Pleseň v žiadnom prípade neoškrabávajte zo steny za sucha, pretože by došlo k rozvíreniu spór a rozšíreniu na ešte väčšiu plochu. Existuje niekoľko spôsobov, ako sa môžu vlhkosť a plesne do stien dostať. Keď zistíte, ktorý z nich je ten váš, máte naporúdzi aj správne riešenie. Po odstránení zdroja vlhkosti a po vysušení treba murivo zrenovovať a nanovo omietnuť.  

Mokré kúty 

Veľmi často sú plesňami postihnuté rohové časti kúpeľní a kuchýň. Darí sa im tam vďaka  kondenzujúcim vodným parám, ktoré vznikajú pri varení, praní alebo sprchovaní. Problémom sa môžete vyhnúť, ak budete pri varení používať digestor a v kúpeľni zasa odvetrávací ventilátor. 

Rýchle novostavby

Nadmerná vlhkosť muriva je občas problémom aj u novostavieb, ktoré boli stavané za vlhkého počasia a boli príliš rýchlo uvedené do prevádzky. „Pokiaľ sa hrubá stavba priskoro zaizoluje, uzavrie a začne sa v nej kúriť  môže zabudovaná stavebná vlhkosť spôsobovať istý čas problémy,“ vysvetľuje Ivan Pauer, prezident Stavebnej komory SR. Riešením je dokonalé presušenie stavby, intenzívne vetranie, prípadne i použitie odvlhčovača vzduchu.

Zdroj: Dreamstime

Tepelné mosty

Vlhkosť rada kondenzuje na najchladnejších miestach, teda v okolí stavebných porúch. Najčastejšie bývajú na betónových prievlakoch nad oknami alebo priestupoch v strešných konštrukciách, kritickými miestami sú rohy a kúty miestností, miesta osadenia okien alebo balkónov. Problém zanikne odstránením stavebných nedostatkov. Môžu vznikať aj pri príliš tenkej vrstve tepelnej izolácie. „Nižšia hrúbka nepostačí na kritické miesta na fasáde, kde sa tvoria tepelné mosty - špáry spojov tehál, betónové stužujúce vence  a nadokenné preklady,“ vysvetľuje Vladimír Beňo, aplikačný manažér Knauf Insulation. Preto je nutný správne navrhnutý zatepľovací systém.  

Zateplené stavby  

Pri renovácii starších domov sa obvodový plášť budovy dokonale utesní bez toho, aby steny mali šancu „dýchať“.  Problémy s kondenzačnou vlhkosťou sa vyskytujú pri nevhodnom zatepľovacom systéme, nesprávnom postupe zateplenia alebo pri výmene starých okien za nové. Jediným riešením je opäť začať poriadne vetrať, aspoň dva krát denne po 10 -15 minút  a nepreháňať to ani so šetrením pri vykurovaní. Ideálna je inštalácia vetracieho systému s rekuperáciou. „Pre staršie domy s vyššou vlhkosťou je vhodné použiť odvetraný systém, kde sa na rozdiel od kontaktného nelepí izolácia priamo na fasádu, ale sa upevní na stenu nosný rošt, do ktorého sa tepelná izolácia vloží,“ upozorňuje Vladimír Beňo. Tiež sa odporúča použiť priedušná tepelná izolácia, napríklad minerálna vlna, ktorá na rozdiel od polystyrénu ľahko prepúšťa vlhkosť.

Zdroj: Dreamstime

Šplhajúca vlhkosť

Staršie budovy  sa veľmi často stávajú obeťou vlhkosti prenikajúcej do stien zo zeme. V dôsledku poškodenej alebo neexistujúcej hydroizolácie je spodná stavba ohrozovaná zemnou vlhkosťou, ktorá následne vzlína v murive. Postup sanácie domu sa volí v závislosti od príčiny vlhnutia, ktorú určí privolaný odborník na základe podrobného prieskumu a analýz muriva.

Zdroj: Aquapol

Agresívna spodná voda

K najútočnejším druhom vlhkosti, pred ktorými treba budovu chrániť, je tlaková voda, ktorá je daná s vysokou hladinou spodnej vody. Tento problém sa môže vyskytnúť aj dodatočne, v súvislosti so stavebnými zásahmi ktoré zmenia geologické podmienky v okolí existujúcej budovy. Pri chýbajúcej alebo poškodenej zvislej izolácii sa u pivničného muriva prejavuje aj vlhkosť prenikajúca do steny zo zeme z boku. Takéto problémy môže spôsobiť napríklad veľa spevnených, betónových, plôch v tesnej blízkosti muriva. Voda v takom prípade nemá kam unikať.

Invázia zvonku

Pri chýbajúcej alebo poškodenej zvislej izolácii sa u pivničného muriva prejavuje aj vlhkosť prenikajúca do steny zo zeme z boku. Nevhodná úprava terénu v okolí domu môže spôsobiť, že na spodnú stavbu začne nepriaznivo vplývať aj zrážková voda vsakujúca do zeme v bezprostrednej blízkosti budovy. „Takéto problémy môže spôsobiť napríklad veľa spevnených, betónových, plôch v tesnej blízkosti muriva. Voda v takom prípade nemá kam unikať,“ dodáva Ivan Pauer.

Havarijné stavy

Za podozrivo vlhké steny môžu byť niekedy zodpovedné aj poškodené vodovodné či kanalizačné potrubia, povodeň či pretečená vaňa. V týchto prípadoch je paradoxne riešenie najrýchlejšie a väčšinou ide o jednorazovú záležitosť.

Odstraňovanie následkov

Keď ste odhalili príčinu tvorby plesní v interiéri včas, môžu vám pri náprave stačiť aj protiplesňové nátery. Ak je však poškodenie muriva hlbšie, je potrebná jeho sanácia. Medzi najbežnejšie sanačné metódy parí vytvorenie drenáže okolo základov a dodatočná izolácia častí spodnej stavby alebo podrezanie muriva so vsunutím izolačných pásov tesne nad zemou. Modernejšou metódou so širokými možnosťami využitia je chemická injektáž, ktorá hĺbkovo naimpregnuje celú hrúbku steny, a tá sa potom stane pre vodu nepriepustná. Na vysušenie nadzemných časti domu je možné použiť aj neinvazívne metódy, ktoré sú účinné najmä pri problémoch so vzlínajúcou zemskou vlhkosťou, napríklad magnetokinetickú metódu sanácie, ktorá  využíva magnetické vlnenie. To spôsobuje nielen vysušenie muriva, ale aj neutralizáciu tzv. geopatogénnych zón a zlepšenie kvality vzduchu vďaka zvýšeniu podielu negatívnych iónov kyslíka.

Bojovníci proti plesniam

Pleseň v žiadnom prípade neoškrabávajte zo steny za sucha, pretože by došlo k rozvíreniu spór. Neodporúča sa ju ani kefovať, pretože by sa pleseň rozšírila ešte na väčšiu plochu steny. Najvhodnejšie je na poškodené miesto naniesť špeciálny sanačný prípravok na hubenie plesní, ktorý sa nechá pôsobiť 24 hodín. Po odstránení zvyškov plesní možno pristúpiť k obnove steny. Pre zabezpečenie dlhotrvajúceho účinku je vhodné ošetriť stenu špeciálnym protiplesňovým penetračným náterom. Trvalý preventívny účinok proti výskytu plesní majú akrylátové farby s obsahom molekúl striebra, ktoré ničia plesne už v zárodku. Menej známe, no veľmi účinné sú aj tzv. múdre huby, ktoré sa živia plesňami.

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Zdroj foto: Dreamstime, Aqaupol