Airbnb ponúka kvôli koronavírusu rušenie rezervácií zdarma

Obmedzenie cestovania kvôli koronavírusu urobí škrt cez rozpočet mnohým ubytovacím zariadeniam aj portálom, ktoré ubytovanie sprostredkúvajú. Niektoré z nich aj napriek tomu prichádzajú s možnosťou bezplatného rušenia rezervácií, čo po najnovšom platí aj v prípade Airbnb.

Zdroj: airbnb.ca

Spoločnosť Airbnb sa ešte donedávna tešila z rekordne rastúcich obratov. Dopady epidémie spôsobenej koronavírusom však najväčší ubytovací portál tohto druhu výrazne zasiahnu. Jeho majitelia sa napriek tomu odhodlali k ústretovému gestu. Klientom, ktorí kvôli koronavírusu nemôžu vycestovať, umožnia zrušiť rezerváciu pobytu bez akýchkoľvek poplatkov či sankcií.  Zdroj: airbnb.ca

Kto môže zrušiť pobyt bez sankcie

Zoznam klientov, ktorí môžu pristúpiť k zrušeniu rezervácie bez penalizácie, závisí od ohnísk výskytu koronavírusu. Airbnb aktuálne ponúka takúto možnosť klientom, u ktorých evidovala rezerváciu na mieste s vyšším výskytom nákazy, prípadne klientom, ktorí z týchto rizikových lokalít pochádzajú. Zdroj: listenmoneymatters.com

Rezerváciu už zrušili tisíce klientov

Podľa zahraničných médií už svoje rezervácie na Airbnb zrušili tisíce klientov. Vzhľadom na sprísňovanie opatrení v krajinách s vyšším výskytom nákazy sa k nim postupne pridajú ďalší. Spoločnosť Airbnb by ich mala oslovovať prostredníctvom mailov, v rámci ktorých v snahe zabrániť šíreniu vírusu sama vyzve klientov k bezplatnému zrušeniu objednaného pobytu.

Všetky aktuálne informácie o koronavíruse nájdete na špeciálnej stránke portálu Aktuality.sk Zdroj: pegs.com

Zrušenie môže navrhnúť aj hostiteľ

Ak aj klienti rezerváciu nezrušia, k jej stornovaniu môže pristúpiť sama Airbnb. Vo väčšine prípadov tak spraví buď kvôli zákazom cestovať do danej krajiny, alebo na podnet hostiteľa, ktorý bude zrušenie rezervácie iniciovať sám. V takomto prípade budú peniaze zaplatené za pobyt hosťom, samozrejme, vrátené. Zdroj: listenmoneymatters.com

Pre využitie možnosti bezplatného zrušenia rezervácie sú kľúčové najmä dátumy vykonania rezervácie, resp. dátum rezervovaného pobytu. Vo väčšine krajín, hlavne tých európskych, sa takáto príležitosť vzťahuje na rezervácie v období od 14. marca do 14. apríla.

 

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Zdroj foto: siliconangle.com, airbnb.ca, listenmoneymatters.com, pegs.com