(JugbnL4wPe2) Aktualizovaný: 24. 05. 2023 1. publikácia: 24. 05. 2023

Pripravujeme opakovanú dražbu skladov spolu s pozemkami v Koniarovciach


Koniarovce • Slovensko Ukázať na mape
Ukázať na mape

333 750 € 166875 €/m²

Základné informácie

Druh:
Iný objekt

Typ:
Dražba

Úžitková plocha:
2 m²
Info

Cena podľa znaleckého posudku: 445000,- EUR
Najnižšie podanie: 333750,- EUR
Minimálne prihodenie: 500,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 30000,- EUR

Predmet opakovanej dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Topoľčany, obec: Koniarovce, katastrálne územie: Koniarovce, zapísané v evidencii Okresného úradu Topoľčany, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 247, a to konkrétne:
príjmový sklad so súpisným číslom 215 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 372/5 o výmere 818 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
hlavný sklad so súpisným číslom 215 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 372/2 o výmere 165 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
halový sklad so súpisným číslom 215 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 372/3 o výmere 433 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
malý sklad so súpisným číslom 215 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 372/4 o výmere 180 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
sociálne zariadenie so súpisným číslom 215 s príslušenstvom, postavené na pozemku parcely registra „C“ č. 372/6 o výmere 27 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
plechový sklad krmív so súpisným číslom 215 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C č. 372/7 o výmere 174 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
kancelária so súpisným číslom 215 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 372/8 o výmere 20 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
váha so súpisným číslom 215 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 372/9 o výmere 11 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej v texte len ako „váha“),
pozemok parcely registra „C“ č. 372/1 o výmere 2249 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 372/2 o výmere 165 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 372/3 o výmere 433 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 372/4 o výmere 180 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 372/5 o výmere 818 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 372/6 o výmere 27 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 372/7 o výmere 174 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 372/8 o výmere 20 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 372/9 o výmere 11 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 372/10 o výmere 227 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 372/11 o výmere 154 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 372/12 o výmere 60 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
pozemok parcely registra „C“ č. 372/13 o výmere 57 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,(ďalej len ako „predmet dražby“).

Opis predmetu opakovanej dražby:
Areál FePlastic s.r.o. je situovaný vedľa železničnej stanice v obci Koniarovce, okres Topoľčany, vzdialenej od krajského mesta Nitra 13,50 km severne. Prístup je od hlavnej cestnej komunikácie Topoľčany - Nitra. Jedná sa o objekty s výrobnými a skladovacími priestormi, priestranným dvorom a parkovacími plochami. Dopravné možnosti do okresného mesta Topoľčany sú prímestskou autobusovou dopravou so zastávkou vo vzdialenosti do 200 m a vlakom v bezprostrednej blízkosti. V obci sa nachádza klasická občianska vybavenosť obce. V okolí je možnosť napojenia na verejné inžinierske siete okrem kanalizácie. Vzhľadom na svoju polohu a možnosť využitia, sa jedná o pomerne dobrú stavbu v obci.
Príjmový sklad na parc. CKN č. 372/5, k.ú. KoniarovcePríjmový sklad na parc. CKN č. 372/5 je jednopodlažný halový sklad, uvedený do užívania v roku 1966, výhradne na uskladnenie techniky a garážovanie obytných prívesov spoločnosti. V roku 2006 bola v časti objektu zrealizovaná vstavba kancelárskych a sociálnych priestorov na parc. CKN č. 372/11. Celková zastavaná plocha skladu a prístavby je o výmere 1015,67 m2.
Halový sklad na parc. CKN č. 372/3, k.ú. KoniarovceHalový sklad súp. č. 215 je situačne osadený z pohľadu vstupu v ľavom zadnom rohu areálu na parc. CKN č. 372/3. Zhotovený bol v roku 1966. Prístavba prístrešku pre uskladnenie pažníc bola zhotovená v roku 2012. Celková zastavaná plocha skladu a prístavby je o výmere 491,77 m2.
Malý sklad na parc. CKN č. 372/4, k.ú. KoniarovceMalý sklad súp. č. 215 je situačne osadený z pohľadu vstupu v zadnej časti areálu na parc. CKN č. 372/4. Zhotovený bol v roku 1966. V súčasnej dobe slúži na garážovanie a údržbu motorových vozidiel spoločnosti. Celková zastavaná plocha skladu je o výmere 179,55 m2.
Hlavný sklad na parc. CKN č. 372/2, k.ú. KoniarovceSklad je situačne osadený povedľa vstupu do areálu, zhotovený v roku 1936, ktorý pôvodne slúžil ako sýpka, v súčasnosti slúži na uskladnenie techniky spoločnosti. Celková zastavaná plocha I. NP je o výmere 165,41 m2.  Celková zastavaná plocha II. NP je o výmere 165,41 m2.
Objekt na parc. CKN č. 372/7 - priestory pre kovovýrobu a opracovanie plastov, k.ú. Koniarovce : Celková zastavaná plocha je o výmere 174,35 m2.
Vážnica na parc. CKN č. 372/9, k.ú. KoniarovceJedná sa o prízemný murovaný objekt zo sedlovou strechou, pozostávajúci z jednej miestnosti pre obsluhu váhy. Celková zastavaná plocha je o výmere 10,62 m2.
Sociálne zariadenia na parc. CKN č. 372/6, k.ú. Koniarovce. Celková zastavaná plocha je o výmere 27,96 m2.Kancelárie na parc. CKN č. 372/8, k.ú. Koniarovce Jedná sa o jednopodlažný objekt bez podpivničenia, s drevenou valbovou strechou a škridlovou krytinou, pozostávajúci z pôvodnej miestnosti vrátnice a šatne. Stavba bola spoločne s výrobným priestorom v roku 2016 zrekonštruovaná v interiérii. Celková zastavaná plocha je o výmere 19,80 m2. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby bol prevzatý z dostupných informácii, znaleckého posudku Ing. Jozefa Piláta č. 24/2022 a z vonkajšej obhliadky.
Prečítať viac
Charakteristika

Dobrovoľná dražba:
Nie

Úžitková plocha:
2 m²

Stav nehnuteľnosti:
Pôvodný stav

Vlastníctvo:
Osobné

Zastavaná plocha:
2 m²

Plocha pozemku:
4 575 m²
Zobraziť viac

kalendar

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť?Nečakajte a dohodnite si termín obhliadky ešte dnes.


Žiadne výsledky Zobraziť viac Zobraziť menej

Nehnuteľnosť na mape


Kontakt na predajcu

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

02 / 21 025 470 zobraziť číslo

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Kopčianska 10 • 85101, Bratislava (Slovensko)
Celá ponuka spoločnosti

333 750 € 166875 €/m²

Kontakt na predajcu

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

02 / 21 025 470 zobraziť číslo