Pri bývalej Mussoliniho vile v Ríme vznikne múzeum holokaustu

Talianska metropola bude mať novú expozíciu. Zriadená bude v areáli vily Torlonia. Tá bola kedysi jedným zo sídel diktátora Benita Mussoliniho. V jej susedstve bude otvorené nové múzeum holokaustu.

Areál rímskej vily Torlonia, v ktorej si Benito Mussolini zriadil letné sídlo, zahŕňa niekoľko budov. Jeden z objektov v tomto komplexe bol už dávnejšie zvolený za sídlo novej expozície. K vzniku múzea holokaustu však neprišlo ani po viac ako 20 rokoch od predstavenia projektu. Zmeniť sa to má po podpise dekrétu, ktorým talianska vláda schválila rozpočet na tento účel. Museo della Shoah di Roma, Zdroj: artribune.com

Vláda poskytne na zriadenie múzea 10 mil. €

Podpis dekrétu talianskou premiérkou viedol k schváleniu finančného balíka, ktorý poslúži na pokrytie nákladov spojených s realizáciou projektu Museo della Shoah di Roma (Múzeum holokaustu v Ríme). Vládny kabinet na tento účel vyčlenil čiastku 10 mil. €, ktorú poskytne na obnovu, stavebné zásahy aj zriadenie samotnej expozície v interiérových priestoroch sídla múzea. Schválené prostriedky bude možné čerpať už v priebehu tohtoročnej jari, kedy majú začať prvé práce.

Expozícia o holokauste a okupácii Talianska

Celá expozícia v novom múzeu sa zameria na udalosti, ktoré sa odohrali v Taliansku v rokoch 1943-1945. Múzeum bude formou fotografií, dokumentárnych filmov a pamätných predmetov pripomínať obdobie okupácie Talianska nacistickým Nemeckom. Práve táto éra je poznačená udalosťami súvisiacimi s holokaustom, v rámci ktorého nacisti a talianski kolaboranti odviezli z Ríma do vyhladzovacích táborov viac ako 1000 talianskych židov. Tragickým udalostiam sa bude venovať takmer celá expozícia v novom múzeu holokaustu.

Ďalšie múzeum v areáli Mussoliniho sídla

Expozícia pripomínajúca obdobie okupácie Talianska nacistickým Nemeckom nebude v areáli vily Torlonia jediná. Rôzne exponáty sú už pár rokov vystavené aj v ďalších objektoch, ktoré tvoria historicky cenný komplex budov a záhrad. Viaceré budovy vrátane samotnej vily, ktorá slúžila ako Mussoliniho letná rezidencia, prešli rozsiahlou obnovou vedúcou k vzniku nových expozícií alebo iných kultúrnych priestorov. Po ukončení realizácie projektu, na ktorý vládny kabinet vyčlenil 10 mil. €, k nim pribudne aj múzeum holokaustu. Museo della Shoah di Roma, Zdroj: artribune.com

 

Zdroj: nehnutelnosti.sk

Zdroj foto: artribune.com