Radíme: Ako si správne poistiť bývanie v rôznych životných situáciách

Odborníci z poisťovne Generali vám poradia, na čo myslieť a akých chýb sa vyvarovať.

Radíme: Ako si správne poistiť bývanie v rôznych životných situáciách

Podľa štúdie realitnej kancelárie, ktorá sa konala v šestnástich európskych krajinách, sa Európan sťahuje priemerne štyrikrát počas svojho života. Na Slovensku je to priemerne dvakrát za život, v susednom Česku či Poľsku o niečo viac, až trikrát. V priebehu života tak sťahovanie neobíde nikoho – či už za štúdiom, prácou, keď sa rozhodnete osamostatniť od rodičov, alebo keď sa vám rozrastie rodina a sťahujete sa do niečoho väčšieho. Na to, ako si poistiť domov v rôznych životných situáciách, akých chýb sa pri tom vyvarovať a na čo, naopak, nezabudnúť, sme sa opýtali odborníkov z poisťovne Generali.

Sťahovanie za štúdiom alebo za prácou

Prvé sťahovanie v našom živote  sa zvyčajne spája s opustením rodičovského hniezda kvôli štúdiu na vysokej škole alebo prvej práci. V tejto životnej situácii volíme zvyčajne prenájom, resp. v prípade študentov ubytovanie v internáte. Väčšina prenájmov však obsahuje len základné vybavenie alebo dokonca žiadne, a tak je na nájomcovi, aby si ho zariadil potrebnou elektronikou a nábytkom. 

Ak počas nájmu dôjde k požiaru alebo vykradnutiu prenajatého bytu, nájomca nemá nárok na poistné plnenie za škodu na svojom majetku z poistenia majiteľa bytu. „Preto by mal nájomca hneď po nasťahovaní uzavrieť poistenie domácnosti nájomcu, ktoré kryje jeho vlastný hnuteľný majetok, ktorý si priniesol do prenajatého bytu, ako aj veci majiteľa, ktoré používa na základe nájomnej zmluvy,“ radí Tomáš Potúček, riaditeľ poistenia majetku a zodpovednosti poisťovne Generali.

Poistenie sa vzťahuje napríklad na počítač, mobilný telefón, obuv a oblečenie, ale aj na posteľ, matrace, nábytok či na mikrovlnku a chladničku. Uzavrieť ho môže nielen nájomca, ale aj študent bývajúci v internáte. „Výhodou tohto poistenia je, že v poistnej zmluve nie je potrebné uvádzať adresu poistenia. Ak sa rozhodnete zmeniť prenájom, nie je tak potrebné meniť aj poistnú zmluvu, ale miestom poistenia sa automaticky stáva nová adresa,“ vysvetľuje.

Prvé vlastné bývanie

S kúpou vlastného bývania prichádza veľká zodpovednosť – jednak za novonadobudnutý majetok, ale aj za pravidelné splácanie hypotéky. „V prípade kúpy nehnuteľnosti na úver je dôležité zabezpečiť seba a svoju rodinu pred neočakávanými situáciami a poistiť si úver komplexne, a to nielen pre prípad úmrtia, ale aj keď ochoriete alebo sa vám stane vážny úraz a vy tak na dlhší čas ostanete bez príjmu a bez možnosti riadneho splácania,“ radí Peter Koštival, riaditeľ personálneho poistenia poisťovne Generali. 

Aj keď k prechodu vlastníctva nehnuteľnosti na nového majiteľa prichádza často až mesiac po splatení prvej splátky, v Generali si môžete poistiť nehnuteľnosť už pred jej nadobudnutím. Kúpa nehnuteľnosti je totiž veľká životná investícia, preto je dôležitá aj jej ochrana prostredníctvom kvalitného poistenia majetku. „Dôležité je mať poistenú nehnuteľnosť, teda samotnú stavbu a pevné stavebné súčasti, ako aj domácnosť, čiže zariadenie domu alebo bytu, a to proti najčastejším poistným rizikám, ako je napríklad povodeň a záplava, atmosférické zrážky, víchrica, úder blesku, krupobitie či požiar. Odporúčam však poistiť si aj krádež, vandalizmus, výbuch či náraz dopravného prostriedku, hovorí Tomáš Potúček z Generali.

Mladí ľudia hľadajúci svoje prvé bývanie často siahajú aj po nebytových priestoroch pre ich výhodnejšiu cenu. Poistiť ich však býva komplikované. „V Generali vieme bez problémov poistiť aj nebytový priestor, ako je apartmán, loft či štúdio, ktorý sa využíva na bývanie,“ upokojuje Potúček. 

Prvé vlastné bývanie

Sťahujeme sa do väčšieho

Sťahujete počas trvania poistenia svoju domácnosť do novej nehnuteľnosti? Podľa Potúčka si nemusíte hneď uzatvárať nové poistenie domácnosti. Miestom poistenia sa totiž automaticky stáva nová adresa nehnuteľnosti na území Slovenska. Poistené máte však len tie veci, ktoré ste si presťahovali z pôvodnej domácnosti, a to maximálne na 30 dní. 

Ak ste sa rozhodli svoje nové bývanie najskôr zrekonštruovať, podľa podmienok poisťovne si viete nastaviť prestavbu vstupných otvorov, ako sú okná a dvere, aby ste sa vo svojom novom domove cítili bezpečnejšie. Dajte si ale pozor na podpoistenie, teda stanovenie nižšej poistnej sumy, ako je reálna hodnota majetku. „Tým, ako si majetok rekonštruujete či doň zavádzate nové technológie, nadobúda vyššiu hodnotu, je teda potrebné zvýšiť aj výšku poistnej sumy,“ upozorňuje Tomáš Potúček.

Jedným z najčastejších dôvodov sťahovania do väčšieho bytu alebo domu je rozrastajúca sa rodina. Preto je vhodné, aby aj nový člen rodiny mal svoju vlastnú poistnú ochranu. „V Generali môžete uzavrieť výhodné poistenie dieťaťa, ktoré poskytuje poistnú ochranu pre dieťa aj pre jeho rodiča,“ hovorí Peter Koštival z Generali.

Staviame dom

Ak ste sa rozhodli pre výstavbu nového domu, s poistením svojej rozostavanej nehnuteľnosti by ste nemali otáľať a mali by ste ju poistiť už od začiatku stavebných prác. „Poistenie rozostavanej nehnuteľnosti nie je potrebné počas priebehu výstavby meniť ani aktualizovať. Preto by si mal klient už pri dojednaní poistnej zmluvy zvoliť poistnú sumu v takej výške, aká bude celková hodnota stavby po jej dokončení,“ radí Tomáš Potúček z Generali. 

Stavba je pri poistení rozostavanej nehnuteľnosti krytá na škody spôsobené živlami, ale napríklad aj na škody vzniknuté nárazom vozidla alebo pádom lietadla. „V rámci poistenia rozostavanej nehnuteľnosti má klient automaticky poistený aj stavebný materiál, stavebné náradie a stavebné mechanizmy, musia však byť pred zlodejmi chránené funkčným oplotením s uzamknutou bránou bez možnosti voľného vstupu,“ upozorňuje. 

Pri výstavbe domu by ste nemali zabúdať ani na poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti. Ľahko sa totiž môže stať, že pri stavbe domu nechcene spôsobíte škodu na susedovej nehnuteľnosti. Tieto škody sa pohybujú v tisícoch až desaťtisícoch eur, preto je dôležité mať poistenie zodpovednosti s vysokým poistným krytím, aké ponúkajú aj v Generali.

Sťahujeme sa do väčšieho

Prenajímame byt

Ak ste sa rozhodli svoj pôvodný byt nepredať, ale ho prenajímať, svoje poistenie nehnuteľnosti určite nerušte. Do zmluvy s nájomcom je vhodné dať klauzulu o povinnom poistení domácnosti pre nájomcu, čím sa ochránite pred poškodením svojho zariadenia, ak ho v byte nechávate na užívanie nájomcom. 

„Odporúčam uzavrieť aj poistenie prenajímateľa nehnuteľnosti, ktoré kryje stratu príjmu z prenájmu nehnuteľnosti, ak sa stane nehnuteľnosť po poistnej udalosti neobývateľnou. To znamená, že o tento pravidelný príjem z prenájmu neprídete,“ radí Tomáš Potúček.

Tip na záver 

Nech sa nachádzate v akejkoľvek životnej situácii, nemali by ste zabudnúť na poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobíte svojím konaním vy alebo členovia vašej domácnosti. „Poistenie zodpovednosti za vás zaplatí škody na majetku a zdraví, ak napríklad vytopíte susedov, váš pes spôsobí dopravnú nehodu alebo vaše dieťa narazí kolobežkou do stánku s keramickými suvenírmi a poškodí ich,“ uzatvára.

Viac informácií nájdete na generali.sk.