Cenná pamiatka pod Bratislavským hradom sa dočká novej prezentácie

Vodná veža, jedna z najcennejších bratislavských národných kultúrnych pamiatok sa po rokoch dočká novej podoby. Budúca prezentácia má byť hodná jej významu a zároveň má zodpovedať dnešným názorom na postavenie historického dedičstva v premieňajúcej sa mestskej štruktúre.

Prez_vydrica Vydrica; Zdroj: Vydrica Development, a.s.

Nový kontext

Stavba s pôvodne strategicko-obrannou funkciou situovaná v lukratívnej a vizuálne exponovanej oblasti na hradnom kopci sa zaraďuje k tým najstarším na území hlavného mesta, niektoré časti sa datujú do 2. až 11. nášho letopočtu. V blízkej budúcnosti sa stane súčasťou pomerne rozporuplne prijímaného projektu Vydrica od spoločnosti Vydrica Development, ktorého koncept našiel oporu v rovnomennej, dávnejšie zaniknutej štvrti rozprestierajúcej sa v týchto miestach v podhradí

So zmenou kontextu prirodzene prichádza aj odlišný pohľad na spôsob prezentácie pamiatky v súvislosti s jej ďalším rozumným zapojením do plánovanej živej polyfunkčnej mestskej zástavby. Práve v jej okolí by sa malo nachádzať centrum spoločenského života Vydrice.

 

„Areál Vodnej veže bol v 80. rokoch minulého storočia obnovený do podoby archeologického náleziska s použitím metódy analytickej prezentácie. Prax však ukázala, že tento spôsob už nevyhovuje súčasným kritériám vnímania historického dedičstva. Hlavné mesto preto bude pri obnove areálu klásť dôraz okrem dodržania pamiatkových aspektov najmä na začlenenie areálu do života a na prezentáciu historických štruktúr formami vhodnými pre 21. storočie,“ uviedol riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave Ivo Štassel.

Vydrica_vodná veža Vodná veža; Zdroj: Vydrica Development, a.s.

 

Spustenie súťaže

Záujem o zachovanie a zveľadenie historických objektov v dotknutom území vyjadril developer už v úvodnej fáze projektu. V októbri 2020 podpísal Memorandum o spolupráci s Hlavným mestom Bratislava, v ktorom sa zaviazal participovať na obnove Vodnej veže.

Dňa 15.12.2021 spustila spoločnosť Vydrica development architektonickú súťaž. K hlavným motívom, popri obnove historického dedičstva, patrí vytvorenie atraktívneho priľahlého verejného priestoru pre konanie kultúrnych podujatí. Predpokladá sa vznik pavilónu a k posilneniu dôležitosti miesta by malo navyše prispieť sprístupnenie archeologického náleziska. Do revitalizácie pamiatky vloží investor prostriedky vo výške 1 500 000 eur.

Vydrica Vydrica; Zdroj: Vydrica Development, a.s.

 Skúsení účastníci súťaže

Ako vysvetľuje Juraj Rehák, člen dozornej rady Vydrica Development: „Do súťaže sme cielene oslovili špičkové architektonické štúdiá zo Slovenska a Čiech. Náš zámer vychádza z presvedčenia, že práve slovenské a české štúdiá majú vďaka spoločnej histórii a kultúrnej spätosti cit pre toto miesto, ležiace na križovatke stredovekých obchodných ciest, spájajúce Dunaj s hradným vrchom.“

S cieľom dosiahnuť kvalitný výsledok bolo zadanie spolu s podmienkami súťaže konzultované s Metropolitným inštitútom Bratislavy, Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave a rovnako v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom a mestskou časťou Staré Mesto. 

Odborná porota vyhodnocujúca súťažné návrhy bude pozostávať zo zástupcov Metropolitného inštitútu Bratislavy, mestskej časti Bratislava - Staré mesto, architektov a urbanistov so skúsenosťami zo Slovenska aj zahraničia a expertov z Krajského pamiatkového úradu a Mestského ústavu ochrany pamiatok. 

Zdroj: Vydrica Development, a.s.