V Novej Sedlici renovujú chalúpku z Večerníčka

Domček, ktorý má byť hodnovernou kópiou chalúpky z Večerníčka, už niekoľko rokov chátra. Symbol populárneho seriálu pre najmenších však konečne dostáva druhú šancu. Začiatkom júla sa totiž začalo s jeho obnovou.

O potrebe rekonštrukcie rozprávkovej chalúpky z Novej Sedlice sa hovorilo dlhšie. Dôvodom je dezolátny stav národnej kultúrnej pamiatky, ktorá čelí hneď niekoľkým problémom. Tie by časom mohli viesť k jej úplnému zrúteniu, čo nie je zástupcom RTVS a Pamiatkovému úradu v Prešove ľahostajné. Spolu tak začali s obnovou chalúpky, ktorej replika je neodmysliteľnou súčasťou Večerníčka. 

Ktoré rekonštrukčné práce sú naplánované:

- kompletná výmena strechy

- výmena stropného krovu

- výmena drevených hranolov

- osadenie nových okien a dverí

- osadenie celkom novej dlažby

- vymurovanie komína a aplikovanie omietky Zdroj: mapio.net

Obnova chalúpky má trvať až do novembra

Uvedené rekonštrukčné práce by mali byť hotové do konca novembra, aspoň takto to vyplýva z predbežných plánov. Celkové náklady na ich vykonanie sa majú vyšplhať na vyše 114 000 €. Časť z nich pokryje dotácia z Ministerstva kultúry SR, ktoré v rámci programu Obnovme si svoj dom na tento účel vyčlenilo 74 500 €. Zdroj: v-strom4u.cz

Objekt sa presunie, no ostane v Novej Sedlici

Súčasťou plánu obnovy je aj presunutie objektu na iné miesto. Ostať síce má v Novej Sedlici, no cieľom je umiestniť ho niekam, kde ako atrakcia vynikne viac. Zároveň sa v ňom plánuje zriadiť menšia expozícia zameraná na prezentáciu detských programov. Tá by mohla prispieť k zvýšeniu návštevnosti obce, ktorá je súčasťou Národného parku Poloniny. Zdroj: turistika.cz

 

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Zdroj foto: Ben Skála - Benfoto/CC BY-SA, mapio.net, v-strom4u.cz, turistika.cz