Keď kancelárske veže striedajú bungalovy plné zelene

Administratívne budovy si väčšinou spájame s vysokými presklenými vežami. Komplex „zelených“ bungalovov z Hollywoodu však dokázal, že vhodnými kancelárskymi sídlami môžu byť aj malé domčeky postavené rovno uprostred obrovskej záhrady.

Zdroj: Iwan Baan

Kancelárske komplexy, ktorých súčasťou je živá vegetácia obklopujúca vybrané budovy, dnes nie sú ničím ojedinelým. V prípade projektu HolLA z amerického Hollywoodu však môžeme hovoriť o unikáte. Podobné kancelárske mestečko tvorené viacerými bungalovmi zasadenými do veľkej zelenej záhrady by sme totiž hľadali márne. A pri pohľade naň by zrejme mnohí bez váhania vymenili súčasnú kanceláriu za niektorú z takýchto šikovných pracovní.

Zdroj: Iwan Baan

 

4 veľkosti, 60 bungalovov, 320 pracovní

 

Práve malé žlté bungalovy ukrývajúce sa vo všadeprítomnej zeleni sú stredobodom projektu HolLA. Architekti z ateliéru Selgascano ich navrhli až 60. Jednotlivé objekty boli postavené  v 4 rôznych tvaroch a veľkostiach, pričom dovedna disponujú samostatnými pracovňami pre 320 zamestnancov.

Zdroj: Iwan Baan

Bungalovy obklopuje 10 000 rastlín a stromov

Zamestnanci pracujúci v každom z bungalovov sa môžu tešiť z príjemnej mikroklímy, o ktorú sa stará okolitá zeleň. Spolu sa v areáli s výmerou 8500 m² vysadilo dokopy cca 10 000 rastlín aj stromov rôznych druhov. Nechýbajú medzi nimi pestrofarebné kvety, celoročne zelené kry ani vysoké stromy zaisťujúce tieň počas slnečných kalifornských dní.

Zdroj: Iwan Baan

Zdravšia klíma, vyšší pracovný výkon

Cieľom výstavby bungalovov v  malej hollywoodskej džungli nebolo iba ukázať originalitu zelenej architektúry. Autori nápadu zároveň hľadali čo najlepšie spojenie moderného dizajnu a komfortného pracovného prostredia so zdravou mikroklímou. Plán vsadiť na tisícky rastlín okolo jednotlivých bungalovov sa ukázal ako správny. Prebytok zelene totiž produkuje kyslík a chráni areál pred ruchom, čím vytvára lepšie prostredie a prispieva k vyšším výkonom.

Zdroj: Iwan Baan

Projekt HolLa spĺňa aj ďalšie praktické a estetické požiadavky, aké môžu byť na kancelársky komplex tohto typu kladené. Ako alternatíva voči klasickým administratívnym vežiam sa tak stáva aj príkladom, ako budovať zdravé a nadčasové kancelárske budovy prospešné pre ľudí na pracovisku aj pre samotné životné prostredie.    

Zdroj foto: Iwan Baan