Ktoré naše mestá a dediny trápi rýchly úbytok obyvateľstva

Nezamestnanosť, nízke platy, horšie podnikateľské prostredie či nedostatočná ponuka bytov. To sú len niektoré z problémov, ktoré trápia viaceré slovenské mestá alebo obce trpiace rýchlym úbytkom obyvateľstva.

Kým v niektorých dedinách sa počet obyvateľov zníži za 1 dekádu maximálne o pár desiatok, pokles v mestách s najrýchlejším úbytkom obyvateľstva sa počíta v stovkách. Prekvapením je, že do týchto pomyselných rebríčkov sa nedostávajú iba lokality z tzv. hladových dolín. Podľa dát Štatistického úradu SR sa v nich občas objavujú aj mestá a dediny z bohatších regiónov.

Brezová pod Bradlom

V meste preslávenom Štefánikovou mohylou vlani nežilo ani 5 000 ľudí. Podľa Štatistického úradu SR dosiahol pokles od roku 2009 skoro 10 %.

Zdroj: Radovan Bahna

Svidník

Takmer 10 % úbytok obyvateľstva od roku 2009 trápi aj Svidník. Vyše 12 000 obyvateľov spred 10 rokov je tak pri súčasnom počte ľudí menej ako 11 000 minulosťou.

Prievidza

Vysoké čísla úbytku zaznamenáva aj Prievidza. Kým v roku 1996 v nej žilo viac ako 54 000 ľudí, o 20 rokov neskôr ich už nebolo ani 47 000.

Trenčín

Výraznejší pokles za 20-ročné obdobie zaznamenal prekvapujúco aj Trenčín. Od roku 1996 do roku 2017 sa počet ľudí žijúcich v tomto meste znížil z vyše 59 000 na niečo cez 55 000. 

Zdroj: pamiatky.sk

Topoľčany

Prekvapením v takomto pomyselnom zozname sú aj Topoľčany. Tamojší počet obyvateľov dosahoval v roku 2016 skoro o 3000 ľudí menej ako 10 rokov predtým. 

Veľký Krtíš

Úbytok obyvateľov postihuje aj mestá na juhu. Príkladom je Veľký Krtíš, v ktorom v roku 2016 žilo už len cca 12 200 obyvateľov. Za 10 rokov ide o pokles v počte okolo 1600 ľudí.

Zboj (okr. Snina)

Obce v Národnom parku Poloniny to majú ťažké. Napríklad v Zboji vlani žilo menej ako 300 ľudí, čo je v porovnaní s rokom 2008 takmer o 27 % menej.

Zdroj: Jiří Komárek

Lom nad Rimavicou (okr. Brezno)

Kým v mestách je zníženie obyvateľov o 30 ľudí za 10 rokov zanedbateľné, v dedinke ako Lom nad Rimavou, v ktorej žilo v roku 2016 okolo 270 ľudí, ide až o 10 % pokles. 

Príkra (okr. Svidník)

Malá dedinka pri Svidníku nemá ďaleko od vyľudnenia. Od roku 2007 do roku 2016 jej počet obyvateľov klesol o 50 %. Zo 14 obyvateľov v nej o 9 rokov neskôr žilo iba 7 ľudí.

Ondavka (okr. Bardejov)

Podobný stav trápi aj Ondavku, kde žilo v roku 2016 iba 16 ľudí. 10 rokov predtým ich malo byť 31. Dôvodom ale nie je ani tak migrácia za prácou, ako úmrtnosť starších obyvateľov. Zdroj: ahojbardejov.sk

Uvedený zoznam nie je žiadnym rebríčkom. Ide len o výber niektorých lokalít, ktoré patria do skupiny miest a dedín s najrýchlejším, resp. najväčším poklesom počtu obyvateľov. Pri výbere sa vzhľadom na jasné rozdiely vyplývajúce z veľkosti daných lokalít neprihliadalo na celkový počet odsťahovaných, ale na podiel odsťahovaných z celkového počtu obyvateľov.