Zväz stavebných podnikateľov Slovenska podporuje obnovu Hodvábnej cesty

Cez Slovensko má viesť širokorozchodná železnica, ktorá má urýchliť dopravu tovarov z Číny cez Slovensko do Rakúska. Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) dlhodobo sleduje zámer výstavby a ponúka odbornú súčinnosť.

ZSPS Velke infrastruk projekty Hodvabna cesta Foto: Adobe Stock

V prípade realizácie projektu pôjde o jednu z najväčších stavieb na Slovensku. Podobne ako diaľnice aj železnica bude pri výstavbe rozdelená na niekoľko úsekov. „Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) dlhodobo vníma tento medzinárodný železničný projekt a pozitívne hodnotí jeho potenciál pre podporu zamestnanosti v stavebníctve. Pri jeho ďalšej príprave sme v prípade potreby pripravení poskytnúť odbornú súčinnosť a naše know-how,“ uvádza prezident ZSPS Pavol Kováčik. Zároveň poukazuje na to, že pracovné miesta v stavebníctve dokážu na seba viazať ďalšie pracovné miesta v doprave alebo strojárstve. „V prípade novej železnice hovoríme o zámere, ktorý, samozrejme, presahuje jedno vládne obdobie. ZSPS dlhodobo apeluje na potrebu hľadania širšej zhody pri veľkých infraštruktúrnych projektoch v politickej i expertnej rovine,“ dodáva prezident ZSPS Kováčik.

Slovenskí stavbári vítajú príležitosť

Prezident ZSPS nepochybuje, že stavebné firmy na Slovensku by zvládli príležitosť v podobe novej medzinárodnej železnice, ak by sa mala budovať. „Už dlhodobo máme pozitívne ohlasy na prácu slovenských stavbárov aj zo zahraničia. Podieľajú sa trebárs na výstavbe tunelov v technicky náročných podmienkach na Islande, vo Švédsku či v Nórsku,“ dodáva P. Kováčik.

Projekt spolupráce štyroch krajín

 

Podľa plánov pôjde o jednokoľajovú elektrifikovanú trať, ktorá bude v niekoľkých miestach rozšírená pre obchádzanie protiidúcich vlakov. Preprava osôb možná nebude, trať bude konštruovaná na rýchlosť do 140 km/h. Nositeľom projektu je spoločnosť Breitspur Planungsgesellschaft, ktorú založili správcovia tratí z Rakúska (ÖBB), zo Slovenska (ŽSR), z Ukrajiny (UZ) a Ruska (RZD). Zatiaľ nie je známa presná trasa železnice. Trať by mala viesť južnou časťou Slovenska. Pri Nových Zámkoch sa počíta s vybudovaním nového terminálu. Druhý terminál má vzniknúť v Rakúsku. Príprava novej železnice je v začiatočných fázach prípravy. V súčasnosti prebieha štúdia uskutočniteľnosti, ktorá má posúdiť opodstatnenosť projektu. Projekt vstupuje do tretej fázy štúdie, ktorou je posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Príležitosť pre Slovensko

Náklady na realizáciu projektu výstavby širokorozchodnej železnice cez Slovensko sa odhadujú na 6 - 8 miliárd eur. Aktuálne platí, že v projektovej spoločnosti má Slovensko rovnaký, teda štvrtinový podiel ako ostatné partnerské krajiny. „Projekt by mal vygenerovať daňový príjem približne 9,6 miliardy eur. Výstavba novej železnice by priniesla 642-tisíc človekorokov práce. Pre lepšiu predstavu, toto číslo sa rovná celému produktívnemu veku pre vyše 13-tisíc ľudí. Ešte lepšou správou je, že viac ako polovica dopytu po pracovnej sile by pripadla na Slovensko,“ informuje o výsledkoch štúdie Anton Dulak, projektový manažér Breitspur Planungsgesellschaft.

Zdroj: SITA, Stavebné noviny