Najväčší uhoľný prístav na svete prejde „zelenou“ transformáciou

Kedysi pýcha nákladnej lodnej dopravy, dnes skôr terč „zelenej“ agendy, ktorá sa snaží transformovať celý výrobný a dopravný sektor na lokálnej aj globálnej úrovni. Premene pod záštitou inovatívnych „zelených“ riešení sa nevyhne ani najväčší uhoľný prístav na svete. Jeho vedenie si už dlhší čas uvedomuje, že ak má strategický uzol lodnej dopravy v Austrálii prežiť, musí myslieť viac ekologicky.

Port of Newcastle, Zdroj: splash247.com

Najväčší uhoľný prístav v minulosti a dnes

História najväčšieho uhoľného prístavu siaha až do konca 18. storočia. Port of Newcastle bol uvedený do prevádzky v roku 1799 ako prvý komerčný prístav špecializovaný na vývoz uhlia v Austrálii. V priebehu vyše 200-ročnej histórie bol viackrát rozširovaný, vďaka čomu sa stal najväčším svojho druhu. Pôvodnú funkciu, ktorou je vývoz uhlia, plní dodnes, no k uhliu sa postupne pridali ďalšie komodity, najmä pšenica. Okrem exportu slúži aj na dovoz vybraných druhov palív.

Uhoľný prístav Port of Newcastle v číslach:

- prístav prevádzkuje 20 miest na kotvenie lodí

- za rok tu zakotví viac ako 2200 nákladných lodí

- ročne sa z neho vyvezie vyše 160 mil. ton uhlia

- vývoz uhlia tvorí 96 % podiel z celého exportu

- v najlepších rokoch zarobil vyše 15 mld. AUD Port of Newcastle, Zdroj: container-news.com

Prístav musí prejsť zelenou transformáciou

Miliardové výnosy z vývozu uhlia budú čoskoro minulosťou, ak Port of Newcastle nezmení svoj chod. Jeho pôvodnej funkcii je osudnou zelená transformácia, ktorá chce poslať fosílne palivá na smetisko dejín. S tým príde aj koniec uhlia, ktoré je v súčasnosti ešte stále jednou z kľúčových surovín. Napriek tomu ale prístavu hrozí prepad príjmov. Dôvodom je ohlasované zatváranie uhoľných elektrární v neďalekom Hunter Valley, odkiaľ smeruje množstvo uhlia práve do prístavu. Vedenie tak nemá na výber a v snahe zachrániť vyše 200-ročný dopravný uzol musí pristúpiť k razantným zmenám, ktoré celý prístav transformujú na čistejší, šetrnejší a výnosnejší.

Diverzifikácia portfólia a dekarbonizácia

Práve rozšírenie portfólia a postupná dekarbonizácia prístavu má byť kľúčom k jeho „zelenej“ transformácii. V rámci týchto cieľov boli zverejnené aj prvé čísla a míľniky, dokedy majú byť dosiahnuté. Vzhľadom na očakávaný pokles dopytu po fosíliách chce vedenie prístavu znížiť podiel vývozu uhlia z celého exportu do roku 2030 na polovicu. Ak dokáže polovicu ziskov z vývozu uhlia nahradiť vývozom iných komodít, prípadne zarábať na chystaných výletných plavbách, z finančného hľadiska si ešte môže polepšiť. Za 1 tonu exportovaného uhlia si totiž účtuje 0,86 AUD, kým pri iných komoditách je to od 6 do 8 AUD. Nakoľko austrálske banky avizujú, že prestanú poskytovať úvery na investície do biznisu s uhlím, vyššie príjmy sa budú prístavu hodiť pri plánovanej dekarbonizácii. Tá sa má dokončiť v roku 2040, odkedy má byť prevádzka celého prístavu napájaná výlučne iba elektrinou z obnoviteľných zdrojov energie. Port of Newcastle, Zdroj: infrastructuremagazine.com.au

 

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Zdroj: innovationaus.com, offshore-energy.biz

Zdroj foto: splash247.com, container-news.com, infrastructuremagazine.com.au