EÚ bude od marca využívať nové energetické štítky

Na európskom trhu so spotrebičmi sa budúci rok udeje niekoľko zmien. Jedna z nich sa spája s príchodom nových energetických štítkov. Tie majú priniesť zákazníkom o niečo väčší prehľad a zároveň im pomôcť s výberom čo najúspornejších zariadení.

Podľa posledných známych štatistík sa energetickými štítkami pri kúpe spotrebičov riadi vyše 80 % obyvateľov EÚ. Práve vďaka informáciám na týchto štítkoch sa väčšine z nich podarilo nájsť zariadenia, ktoré citeľne znížili spotrebu energií v ich domácnostiach. Tá môže byť od 1. marca 2021 ešte nižšia.Prispieť k tomu má práve príchod štítkov v novej podobe.

Návrat k triedam od A po G

Základným znakom energetických štítkov je uvedenie danej energetickej triedy, do ktorej je  spotrebič zaradený. Tie s najnižšou spotrebou sa v súčasnosti označujú ako A+, A++ a A+++. Takéto značenie môže byť pre mnohých neprehľadné, na čo Európska únia reaguje návratom ku škále A až G. Najúspornejšie zariadenia tak budú po novom označené iba písmenom A bez plusov. Na druhej strane budú produkty s vyššou spotrebou, ktoré sa označia triedami E až G. Zdroj: uipi.com

Novinkou je povinný QR kód

Ďalšou podstatnou zmenou v energetických štítkoch bude prítomnosť QR kódu. Ten nebude chýbať na žiadnom spotrebiči, ktorý má byť podľa smernice štítkom označený. Vďaka tomuto kódu si zákazník bude môcť vyhľadať technické parametre produktu v databáze EPREL. V tej budú zaradené všetky oštítkované produkty, ktorým sa počas registrácie priradí jedinečný QR kód. Zdroj: energysavingtrust.org.uk

Kľúčová bude farebná škála

Kým priradený QR kód bude poskytovať údaje o technických parametroch daného zariadenia, o informácie o jeho úspornosti sa okrem energetickej triedy postará aj farebná škála na štítku. Tá nie je žiadnou novinkou. Farebné odlíšenie jednotlivých energetických tried sa využíva aj v súčasnosti. Na nových štítkoch by však malo byť ešte výraznejšie, čím spolu s niekoľkými piktogramami pod ním sprehľadní celkovú funkčnú aj úspornú stránku spotrebiča. Zdroj: uipi.com

Nie všetky spotrebiče sú povinné disponovať novou podobou energetického štítku už od 1. marca 2021. V prípade svietidiel a ostatných svetelných zdrojov táto povinnosť vstúpi do platnosti až 1. septembra 2021.

 

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Zdroj: ec.europa.eu

Zdroj foto: ec.europa.eu, uipi.com, energysavingtrust.org.uk