Investovanie do nehnuteľností v dobe korony si vyžaduje väčšiu transparentnosť

Základom je minimalizácia rizík – čo znamená mať dostatok informácií, vytváranie portfólia so skúsenými partnermi a rozloženie kapitálu do viacerých segmentov nehnuteľností.

Ako sa vyvíjajú jednotlivé segmenty nehnuteľností a ako chrániť svoje prostriedky pred infláciou? Prihláste sa na webinár Priame investície do retailových, priemyselných a rezidenčných nehnuteľností 21. januára o 17:00 a zistite viac.

Investície do nehnuteľností patria v súčasnosti k tým konzervatívnejším z pohľadu miery rizika. Pre investorov je to príležitosť ako v týchto neistých časoch diverzifikovať portfólio a vložiť svoj kapitál do nehnuteľností a pozemkov s ďalšou výstavbou, ktoré prinášajú zaujímavé príležitosti na zhodnotenie. Crowdberry Investovanie Zdroj: Crowdberry

Fokus na príležitosti s rastovým potenciálom

V realitnom segmente uplatňuje investičná platforma Crowdberry rovnaký princíp ako pri investíciách do  firiem, a to priame spoluvlastníctvo podielov spoločností spolu so skúseným developerom. Súkromným investorom umožňuje vlastniť podiel priamo v konkrétnej nehnuteľnosti, participovať aj menšou investíciou na väčších nehnuteľnostiach v rôznych segmentoch (napr. logistických halách alebo bytových domoch), investovať po boku skúseného partnera – developera a podieľať sa na výnosoch z developmentu, nájmu a predaja. Spoluvlastníctvo nehnuteľností má zmysel aj z pohľadu zhodnocovania prostriedkov, keďže sa kapitál ukladá do konkrétnej a uchopiteľnej hodnoty. Navyše sú tieto investície chránené pred infláciou.

Kým sa investičná príležitosť dostane k investorom, predchádza jej pomerne dôkladná analýza a proces prípravy. „Cieľom Crowdberry je umožniť investorom spoluvlastníctvo prémiových investícií. Zameriavame sa na inak nedostupné investičné príležitosti s rastovým potenciálom a vyšším výnosom, než je v realitách zvykom. Vďaka tomu, že investori získavajú priamy podiel na nehnuteľnosti bez sprostredkovateľov a investujú priamo s developerom, je to pre nich zaujímavejšie z pohľadu zhodnotenia,” vysvetľuje Peter Bečár, partner Crowdberry.  Celý proces je stavaný na transparentnosti počnúc výberom partnera, nastavením podmienok až po otvorený prístup k investičnej dokumentácii. Priamy kontakt s developerom a detailné poznanie celej investície je základom pre investovanie v dnešnej dobe.

Ako ovplyvnila korona segmenty nehnuteľností?

Reality prechádzajú veľkou zmenou v dôsledku pandémie. Prepisujú sa nastavené parametre, čo samozrejme ovplyvňuje mieru rizika.  Sú však segmenty, kde tieto zmeny vytvorili nové príležitosti. Príkladom sú investície do priemyselných, najmä logistických nehnuteľností, ktoré  dlhodobo ukazujú pozitívnu dynamiku. V súčasnosti zaznamenávajú dopyt zo strany investorov. Je to dané viacerými faktormi, ako sú dlhodobé nájomné zmluvy, bonita nájomcov a tiež výška nájmu priemyselných plôch, ktorá sa pohybuje na stabilnej úrovni. 

V priemyselných nehnuteľnostiach pokračuje rast hodnoty

Hodnota priemyselných nehnuteľností rastie vďaka trendu zrýchlenia e-commerce odvetvia. Za posledných šesť rokov sa podiel e-commerce na celkovom retaile zdvojnásobil, pričom pandémia tento rast urýchlila o 1 – 2 roky. Napríklad v Českej republike je aktuálne na úrovni v priemere okolo 13 % a očakáva sa, že v roku 2025 to bude 29 %. To vytvára tlak na potrebu kvalitných logistických a skladových priestorov, ale aj dodávateľskej infraštruktúry prepravných a logistických spoločností, ktoré by dokázali pokryť vzrastajúce nároky spotrebiteľov. Dopyt po logistike za posledných päť rokov spôsobil, že na Slovensku bolo predaných až 80 % prvotriednych nehnuteľností väčšinou zahraničným investorom práve v priemyselnom segmente. Hodnota týchto nehnuteľností vzrástla o v priemere 60 % od roku 2009.    

Crowdberry Investovanie Zdroj: Crowdberry

V rezidenčnom segmente majú šancu projekty s pridanou hodnotou  

V oblasti developmentu rezidenčného bývania vidí Crowdberry potenciál v zameraní sa na určité – špecifické segmenty trhu. Ide o projekty, ktoré prinášajú inovatívny prístup k riešeniu otázky bývania, ale aj ich príspevku v rámci rozvoja komunity či urbanistických riešení. „Tento princíp zaujal investorov, ktorí sa na Crowdberry rozhodli investovať do moderného centra starostlivosti pre seniorov a ľudí trpiacich Alzheimerovou chorobou SeniorHouse so 150 lôžkami a pozemkom o veľkosti 20 000 m2. Cez leto sme predstavili investíciu do bytového domu v širšom centre Bratislavy s 29 bytmi s partnerom Atrios real estate, ktorý zase s rešpektom pristupuje k podpore rozvoja komunitného bývania. Dôležitá pre investorov bola možnosť investovať v prípravnej fáze  projektov, a teda participovať na zisku z developmentu,“ vysvetľuje Peter Bečár. 

Crowdberry Investovanie Zdroj: Crowdberry

Retail parky kríza posilnila

Dramatickými zmenami prechádza v súčasnosti a oblasť retailu. Niektoré epidemiologické opatrenia zvýraznili výhody retail parkov. Predajne v retail parkoch mávajú väčšinou vlastné vchody a sú priamo prístupné z parkoviska, čo do určitej miery limituje kontakt zákazníkov s nakupujúcimi a vytvára preferenciu pre kupujúcich pred obchodnými centrami. Ďalšie výhody pre zákazníkov pramenia najmä z dobrého dopravného spojenia, rýchlosti a pohodlia parkovania, ako aj rýchleho prístupu k výrobkom bežnej spotreby. Dôležitý je do budúcna aspekt využitia priestorov retail parkov ako výdajne pre online obchody.

Pre investorov sú retail parky atraktívnym produktom najmä z dôvodu stabilného príjmu a dlhodobých nájomných zmlúv. Vzhľadom na zvýšený záujem zo strany zákazníkov, rastie záujem zo strany reťazcov, čím vzniká zaujímavý mix bonitných rastových spoločností na strane nájomcov.

V tejto oblasti aktívne pôsobí developer KLM real estate, ktorý sa špecializuje na development komerčných nehnuteľností a v oblasti retail parkov realizoval úspešne projekty na celom Slovensku. (20 projekt). V spolupráci s Crowdberry prináša investorom zaujímavé možnosti participácie na investíciách v tejto oblasti.

Priamy dosah na nehnuteľnosti a vytváranie hodnoty

V porovnaní so štandardnými investičnými fondmi poskytujú priame investície do nehnuteľností možnosť vybrať si konkrétnu nehnuteľnosť a investovať spolu s developerom do jej výstavby a následného predaja. Investor sa stáva spoluvlastníkom po boku profesionálneho partnera – developera, podieľa sa na jeho úspechu a ďalšom rozvoji či zhodnocovaní nehnuteľnosti. Môže si tak vytvoriť portfólio nehnuteľností z viacerých segmentov, podľa vlastných preferencií. „Štruktúru investície a ochranu investorov nastavujeme konkrétne na danú príležitosť a jej rizikovosť. V celom procese využívame naše know-how a skúsenosti s kontrolnými mechanizmami renomovaných partnerov z oblasti práva, financií či technického auditu,” dodáva Peter Bečár. 

Investovanie si vyžaduje ešte viac informácií ako doteraz. Predtým, než sa investor rozhodne investovať, mal by poznať s kým investuje, detaily segmentu, aké sú faktory, ktoré danú nehnuteľnosť ovplyvňujú a samozrejme aj to, v akej investičnej štruktúre investuje. 

PR článok