Za prácou do zahraničia by sa presťahovalo 22 % opýtaných

Väčšina ľudí chce stráviť život vo svojej rodnej krajine. Tento trend platí najmenej v 13 štátoch, ktorých obyvatelia sa zúčastnili prieskumu zisťujúceho záujem o sťahovanie za prácou do zahraničia. Podľa jeho výsledkov by kvôli zamestnaniu odišlo do cudziny 22 % opýtaných.

69 % opýtaných odchod do zahraničia odmieta

Prieskum zisťujúci záujem o sťahovanie do zahraničia kvôli práci vykonala spoločnosť Alma Career. Pri jeho realizácii oslovila viac ako 70 000 ľudí z 13 krajín. Z vyše 76 000 opýtaných sa k možnosti presťahovania do cudziny kvôli zamestnaniu vyjadrilo kladne 22 % respondentov. Do zahraničia ich lákajú najmä lepšie platové podmienky. Ani tie nemotivujú odísť z rodnej krajiny 69 % opýtaných, ktorí takúto možnosť odmietajú.

Viac ľudí je ochotných odísť len na nejaký čas

Nie všetci zo 69 % opýtaných, ktorí sa vyjadrili záporne k otázke o dlhodobom presťahovaní sa za prácou do zahraničia, odmietajú odchod na kratší čas. Takmer polovica opýtaných si vie predstaviť presťahovať sa do cudziny na viac ako 1 rok. Najmenšiu ochotu presťahovať sa na dlhší čas prejavujú občania stredoeurópskych štátov na čele s Českom. Priemer nezvýšili ani respondenti zo Slovenska, ktorí preferujú sťahovanie len na pár týždňov. K tejto možnosti sa kladne postavilo 41 % opýtaných Slovákov.

Prekážkou je odlúčenie od rodiny a priateľov

Väčšina respondentov vidí hlavný dôvod neochoty presťahovať sa v odlúčení od blízkych. Za kľúčovú príčinu to označili najmä respondenti zo strednej Európy. Po dlhodobom odlúčení od rodiny a priateľov sú hlavnou prekážkou jazykové bariéry. Za problém ich označila približne pätina respondentov. Len o niečo menej opýtaných považuje za prekážku aj obavy zo zmeny a z nového pracovného prostredia. Ak by sa napriek týmto prekážkam mali sťahovať, hlavnou voľbou by bolo Nemecko, Švajčiarsko alebo Rakúsko. Zdroj: pixabay.com

Zdroj: Reality.sk
Zdroj: TASR – teraz.sk
Zdroj foto: pixabay.com