Objem investícií do komerčných nehnuteľností v strednej a východnej Európe klesol o vyše 50 %

Rok 2023 sa na trhu s komerčnými nehnuteľnosťami v krajinách strednej a východnej Európy nezačal priaznivo. Neistá geopolitická a ekonomická situácia v tomto regióne sa odrazila aj v štatistikách objemu investícií do skladov, kancelárií či obchodných centier.

Objem investícií sa znížil o 57 %

Podľa údajov vyplývajúcich zo správy Q1 2023 Investment Scene zverejnenej spoločnosťou Colliers bolo v priebehu 1. štvrťroka 2023 do komerčných nehnuteľností v regióne CEE (11 štátov EÚ zo strednej a východnej Európy) preinvestovaných zhruba 1,3 mld. €. V porovnaní s 1. štvrťrokom minulého roka je to menej o 57 %. Výsledok za prvé 3 mesiace tohto roka je jeden z najhorších od krízy z roku 2008. Varšava, Zdroj: pixabay.com

O 5 % nižší pokles ako v Európe

Vysoký medziročný pokles nezaznamenal v 1. kvartáli 2023 iba región strednej a východnej Európy. Objem investícií do skladov, kancelárskych priestorov, obchodných centier či iných komerčných nehnuteľností sa výrazne znížil aj v celoeurópskom meradle. Tento ukazovateľ priniesol ešte vyšší prepad. Do komerčných nehnuteľností v Európe bolo v 1. štvrťroku 2023 preinvestovaných o 62 % menej peňazí ako v prvých 3 mesiacoch minulého roka.

Najviac investícií opäť v Poľsku

Výrazný pokles objemu investícií do komerčných nehnuteľností zasiahol viaceré štáty, ktoré sú dlhodobými lídrami v rebríčkoch krajín s najvyšším podielom investičného objemu. Veľké zmeny v poradí nenastali v regióne CEE ani v celoeurópskom rebríčku. Regiónu CEE naďalej vládne Poľsko, ktoré si v 1. tohtoročnom kvartáli uchmatlo 50 % podiel z celkového objemu investícií. Druhé miesto obsadilo Česko s 31 % podielom. Necelých 20 % si rozdelili ostatné krajiny spadajúce do regiónu strednej a východnej Európy. Varšava, Zdroj: pixabay.com

 

Zdroj: nehnutelnosti.sk

Zdroj: colliers.com

Zdroj foto: pixabay.com