Výdavky na spotrebu domácností v EÚ vlani vzrástli o 4 %

Domácnosti v členských štátoch EÚ nedokázali znížiť výdavky na svoju spotrebu druhý rok po sebe. Vlani utratili na bežné spotrebné položky viac ako rok predtým. Podľa čísel Eurostatu sa medziročný rozdiel vyšplhal na 4 %.

Po 8 % poklese prišiel 4 % nárast

Priemerná výška výdavkov na spotrebu domácností v EÚ rastie už niekoľko rokov. Poslednou výnimkou bol rok 2020, kedy domácnosti míňali menej kvôli opakovaným epidemiologickým opatreniam. Zatvorené hotely, obchody, reštaurácie aj kultúrne strediská sa podpísali pod 8 % medziročný pokles. Klesajúci trend dlho nevydržal. Minulý rok sa priemerná výška výdavkov na spotrebu domácností v EÚ opäť zvýšila a v porovnaní s rokom 2020 vzrástla o 4 %. Zdroj: pixabay.com

O 4 % menej ako pred pandémiou

Napriek 4 % nárastu sa minuloročná priemerná výška výdavkov na spotrebu domácností v  nevrátila na úroveň spred pandémie. V porovnaní s rokom 2019 boli minuloročné výdavky na spotrebu domácností o 4 % nižšie. Najväčší rozdiel bol zaznamenaný vo výške výdavkov na hotely a reštaurácie. V porovnaní s rokom 2019 boli nižšie až o 28 %. Dvojciferný rozdiel bol zaznamenaný aj v porovnávaní výdavkov na dopravu (-12 %), kultúru a rekreáciu (-11 %) aj oblečenie a obuv (-10 %).

Najviac peňazí na bývanie a energie

Na čele rebríčka položiek, na ktoré ide najviac peňazí z rozpočtov európskych domácností, sa v roku 2021 nič nezmenilo. Podobne ako v predošlých rokoch, aj minulý rok si najviac peňazí vyžiadalo bývanie a energie. Výdavky na tieto položky vlani tvorili 25 % podiel zo všetkých výdavkov na spotrebu domácností. Za bývaním a energiami sa umiestnili potraviny a nealko nápoje so 14 % podielom. Trojicu položiek, na ktoré Európania míňali najviac, uzatvára s 12 % podielom doprava. Zdroj: pixabay.com

 

Zdroj: nehnutelnosti.sk

Zdroj: Eurostat – ec.europa.eu

Zdroj foto: pixabay.com