V nezdravých domovoch žije až 20 % Slovákov

Jedna pätina našej krajiny je denne vystavená aspoň jednému zo štyroch faktorov, ktoré nepriaznivo vplývajú na vnútorné prostredie a zdravie človeka. Podľa štúdie Healthy Homes Barometer sú to hlavne vlhkosť, plesne, nadmerný hluk, chlad a nedostatok denného svetla.

Zdroj: VELUX

Zdravé vnútorné prostredie prispieva ku komfortu a dobrému životu ľudí. Prináša so sebou znížené náklady na zdravotnú starostlivosť, vyššiu produktivitu i zlepšenie životného prostredia. Aj v roku 2022 vyšiel Healthy Homes Barometer – štúdia európskeho rozsahu, ktorá skúma úroveň bývania a zdravia Európanov. Podľa jej výsledkov je škodlivým vplyvom vo svojich domovoch vystavených až 163 miliónov Európanov, medzi nimi aj 20 % Slovákov.

Vzduch v interiéri je znečistený viac

Kvalita ovzdušia nezahŕňa len kvalitu vzduchu v exteriéri, ale aj v interiéri. Štúdia Indoor Generation z roku 2018 ukázala, že je potrebné vzdelávať ľudí o kvalite vnútorného prostredia. Až 78 % opýtaných si nie je vedomých, že vzduch v interiéri je viac znečistený ako ten vonkajší. Pritom v interiéri trávime oveľa viac času, ako vonku.

Zdroj: VELUX

Riešením sú zdravé rekonštrukcie

Podľa štúdie Healthy Homes Barometer až 9 z 10 budov, ktoré už teraz stoja, budeme využívať aj v roku 2050. Preto jedným z najúčinnejších spôsobov, ako zlepšovať vnútorné prostredie budov je nielen stavba energeticky efektívnych novostavieb, ale hlavne rekonštrukcie starších budov. Potenciál na zlepšenie vnútorného prostredia v sebe nesú nielen domácnosti, ale aj školy a pracoviská

„Údaje v štúdii ukazujú, že zdravé rekonštrukcie majú veľký význam. V dlhodobom horizonte – do roku 2050 môže Slovensko získať až dve miliardy eur v podobe kumulatívnych ekonomických prínosov. To znamená, že ak teraz zainvestuje do zdravých rekonštrukcií primárne škôl a verejných budov, v dlhodobom meradle bude môcť tieto rekonštrukcie vyhodnotiť ako úspešné a jednotlivé objekty ušetria značné množstvo financií na vynaložených energiách, materiáloch, atď.,“ hovorí Zdeněk Okáč, Sales & Marketing support manager VELUX Česká republika a Slovensko.

Zdroj: VELUX

Nežiadúce vplyvy vnútornej klímy

Štúdia ukázala, že budovy, v ktorých Slováci žijú a pracujú, si vyžadujú naliehavú rekonštrukciu. Zamerala sa na štyri najčastejšie riziká, ktoré znižujú kvalitu života: 

1. VLHKOSŤ A PLESNE - 6 % Slovákov žije v domácnosti s pretekajúcou strechou alebo vo vlhkej stavbe. Tento faktor môže mať vplyv na vznik astmy a respiračných ochorení.

2. NADMERNÝ HLUK11 % Slovákov je pravidelne vystavených hluku z ulice alebo od susedov, čo môže spôsobovať problémy so spánkom.

3. CHLAD27 % Slovákov (takmer tretina) s nižšími príjmami nie je schopná vo svojich domoch udržať dostatočné teplo, čo môže mať vplyv na zdravie srdca a dýchacích ciest. Nízka interiérová teplota v domácnosti môže mať vážne zdravotné dôsledky na jej obyvateľov. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) by mala byť minimálna teplota v interiéri 18°C.

4. NEDOSTATOK DENNÉHO SVETLA3 % Slovákov považuje svoju domácnosť za príliš tmavú. To môže mať za príčinu zhoršenie duševného zdravia, či spánku.

Zdroj: VELUX

Príležitosť zlepšiť si kvalitu bývania i úspory

Riešením týchto problémov sú udržateľné rekonštrukcie, ktoré nielen zlepšia kvalitu bývania, ale aj ušetria energie v čase energetickej krízy. „V súčasnosti prebieha výzva na získanie štátnych dotácií na obnovu rodinných domov, ktorá môže domácnosti viesť smerom k zdravšej a udržateľnejšej budúcnosti,“ dodáva Zdeněk Okáč.

Prvým krokom k zníženiu spotreby energií v budovách je zlepšenie ich tepelnoizolačných vlastností. Pri izolácii vonkajšej obálky budovy pritom netreba zabúdať na okná a dvere. „Keď sa stavebník raz pustí do stavebnej úpravy, mal by využiť príležitosť na zlepšenie izolačných vlastností všade, kde sa dá,“ vyzýva Zsolt Szabó, Market Director spoločnosti VELUX pre Českú republiku a Slovensko.

Moderné strešné okno ihneď po jeho výmene zlepšuje hospodárenie s energiami. Nie vždy je priestor a čas na komplexnú renováciu. Výmena strešných okien je oproti tomu rýchlo realizovateľné opatrenie bez väčšieho neporiadku a umožňuje znížiť teplotu na termostate bez straty pohodlia.

Zdroj: VELUX

Pre dosiahnutie čo najvyššej úspory energie pri obnove domu je potrebné vykonať viac opatrení, najvyššiu úsporu je však možné dosiahnuť výmenou okien a dverí a kompletným zateplením domu. „V tomto období a s pomocou dotácií sa oplatí investovať do komplexnej obnovy domu. Pomocou uvedených opatrení môže majiteľ domu získať hneď 65 %-nú úsporu tepla na vykurovanie. Pritom sa chod domácnosti obmedzí len raz a z prestavby bude domácnosť profitovať ešte veľmi dlhú dobu,“ vysvetľuje Vladimír Beňo, aplikačný manažér Knauf Insulation.

Štát pomôže s obnovou

Investícia do kvalitnejších okien a zateplenia má pri vysokých cenách energií rýchlu návratnosť. Okrem toho podáva pomocnú ruku aj štát. Od 17. 10. 2022 do 28.2.2023 je možné podávať žiadosti o dotácie z programu Obnov dom. Dotácie je možné čerpať na rekonštrukciu rodinných domov postavených pred rokom 2013, pričom výška dotácie závisí od miery energetickej úspory dosiahnutej rekonštrukciou. Nárok na dotáciu získava rodinný dom, ktorý dosiahne po rekonštrukcii minimálne 30 % úspory  a pri úspore nad 60 % je možné získať dotáciu až do výšky 19 000 €. Pod oprávnené stavebné opatrenia spadá zateplenie obálky domu a aj výmena okien, či inštalácia tieniacich doplnkov.

Aké sú možnosti dotácií pre majiteľov domov, približuje Richard Pakši, analytik z platformy Budovy pre budúcnosť. 

Zdroj: Velux, Knauf Insulation, BPB

Zdroj foto: Dreamstime, Velux