November príjemne prekvapil, čo čaká realitný trh v decembri?

Novembrový Index realitného zdravia je aj napriek negatívnym predpovediam lepší o jednu stotinu ako v októbri. Dosiahol hodnotu 2,56, avšak prognózované hodnotenie na december je takmer o dve desatiny horšie: 2,75.

Predpoveďou Indexu realitného zdravia na november 2021 bola pesimistická známka 2,65. Preto je príjemným prekvapením reálne dosiahnuté hodnotenie obchodovania na našom realitnom trhu v novembri  známkou 2,56. Realitní odborníci hodnotia vývoj na trhu za uplynulý mesiac a prognózujú nasledujúci známkou od 1 do 5, kde 5 je najhoršie hodnotenie. Aj keď sa aktuálne pohybujeme v rovine stotín a desatín, tvorcovia IRZ reagujú na aktuálnu situáciu na trhu a tá sa nezhoršuje. Po štvormesačnej stagnácii v intervale 2,64 - 2,67 zaznamenávame už druhý mesiac zlepšenie.

Prognóza Indexu realitného zdravia na december je 2,75 a je o desatinu horšia ako predošlý odhad na november. Realita však môže opäť prekvapiť. Ak berieme do úvahy vývoj inflácie, nekonečný rast cien nehnuteľností, ktoré môžete sledovať aj na portáli Nehnuteľnosti.sk, a uvoľnenie proticovidových opatrení vlády, nie je nereálne očakávať v decembri podobnú známku IRZ ako v novembri.

Grafy znázorňujú porovnanie vývoja IRZ v mesiacoch 11 a 12 za ostatné roky a vývoj Indexu v roku 2021:

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Regionálne sa trend zmenil, keď po dvoch mesiacoch opäť hodnotia úspešnosť v novembri mimobratislavské realitné subjekty lepšie ( 2,53 s výhľadom 2,68), ako tie z hlavného mesta ( 2,60 – prognóza 2,75).

Keďže známku Indexu realitného zdravia za december 2021 budeme poznať až nasledujúci mesiac a to už bude rok 2022, radi by sme zaželali všetkým realitným profesionálom aj verejnosti so záujmom o nehnuteľnosti pokojné prežitie Vianočných sviatkov a úspešný Nový rok 2022. Špeciálne ďakujeme všetkým tvorcom Indexu realitného zdravia za spoluprácu a želáme im veľa skvelých obchodov v roku, ktorý prichádza.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 100 a 200 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Zdroj foto: Nové bývanie