Október bol lepší, november to nepotiahne, hovoria realitní odborníci

Index realitného zdravia sa v októbri zlepšil o 7 stotín na 2,57, avšak prognóza na november 2,65 avizuje spomalenie realitného trhu.

Októbrový Index realitného zdravia trochu vybočil zo štvormesačného intervalu (2,64 - 2,67) a dosiahol zlepšenie na 2,57. Táto hodnota, ktorá vyjadruje vývoj na trhu známkou od 1 do 5, kde 5 je najhoršie hodnotenie, sa blíži k najlepšej tohtoročnej známke 2,54, dosiahnutej v máji. „Aj keď je to momentálne pozitívne, štatistiky od roku 2013 ukazujú, že jarný a jesenný vrchol známok IRZ sa obvykle pohyboval okolo 2,4. Je teda jasné, že „dobre bude“ až po pandémii,“ hodnotí Michal Pružinský, analytik portálu Nehnuteľnosti.sk.

Prognóza Indexu realitného zdravia na november je 2,65 a tvorcovia Indexu nám tým predpovedajú, že tento mesiac bude horší, ako predošlý. Hodnoty IRZ v intervale 2,6 až 2,7 by pred pár rokmi avizovali zhoršenie či stagnáciu na realitnom trhu. Dnes ich môžeme opatrne pokladať za stabilizáciu, keď berieme do úvahy vývoj a výhľad v celom hospodárstve SR.

Prognóza vývoja realitného trhu na mesiac november 2021: (Otázka:“Ako myslíte, že sa bude dariť Vašej realitnej kancelárii v mesiaci november?) Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Pokračuje zmena v regionálnom porovnávaní Indexu realitného zdravia, zaznamenaná po mesiacoch až v septembri. Bratislavské realitné subjekty hodnotia lepšie uplynulý mesiac október ako mimobratislavské – 2,49 vs 2,6 a tiež prognózujú lepšiu známku na november 2,54 vs 2,65.

Blíži sa posledný mesiac roku 2021 a vývoj Indexu realitného zdravia naznačuje, že silný prepad z konca roku 2020 a prelomu 2020/2021 sa nebude opakovať. „Tvorcovia Indexu realitného zdravia a zrejme aj celý trh pravdepodobne dokázali prispôsobiť svoje obchodné stratégie skutočnostiam tejto doby. Veríme, že rok 2022 odštartuje na lepších pozíciách ako predošlý,“ dodáva Michal Pružinský.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 100 a 200 realitnými kanceláriami z celého Slovenska. Realitní odborníci hodnotia vývoj na trhu za ulynulý mesiac a prognózujú nasledujúci známkou od 1 do 5, kde 5 je najhoršie hodnotenie.

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Zdroj foto: Novostavby.sk