Ako zmení hybridná práca trh s komerčnými nehnuteľnosťami?

Hybridná práca nie je nový koncept, ale stáva sa z nej nový normál, ktorý si vyžaduje zmenu pracovných priestorov. orientované na zamestnancov. Manuál realitno-poradenskej spoločnosti CBRE prináša rady zamestnávateľom, ako sa v nových podmienkach adaptovať.

Hybridná práca nie je o rozdelení ľudí na dve skupiny. Vyžaduje si pochopenie potrieb a štýlov práce jednotlivých zamestnancov a tímov. Z aktuálneho rozsiahleho sprievodcu s názvom „The Next Normal – How Hybrid Work Is Transforming Commercial Real Estate“ („Nový normál – Ako hybridná práca pretvára trh komerčných nehnuteľností“) vyplýva niekoľko zásadných faktov, s ktorými sa musia v pandemickej situácii zamestnávatelia a vlastníci a nájomcovia kancelárskych priestorov vyrovnať. Hlavné sú tieto tri:

  1. Hybridná práca je nový normál - pandémia urýchlila prijatie flexibility a home office. Mnoho spoločností zistilo, že zamestnanci sú produktívni aj mimo kancelárie, čomu prispôsobilo aj svoju firemnú politiku. Kancelárska práca sa z veľkej časti digitalizuje, čiže je možné vykonávať ju prakticky odkiaľkoľvek.
  2. Hybridná práca bude vyžadovať adekvátne pracovné priestory - zamestnávatelia vnímajú kanceláriu ako miesto pre spoluprácu a zmysluplné prepojenie zamestnancov. Ťažisková úloha pracovného prostredia bude v schopnosti spájať ľudí a tímy. Táto zmena má výrazný vplyv na dispozície kancelárie, plánovanie a vyváženie plochy vlastných aj prenajímaných kancelárií, organizáciu práce či na pohodu kmeňových zamestnancov, ktorí pracujú prevažne dištančne.
  3. Dizajn a dispozície kancelárií budú viac orientované na zamestnancov – pracoviská budú transformované, alebo nanovo vytvorené, podľa potrieb a želaní zamestnancov.

Ako sa stavajú k hybridnej práci zamestnávatelia

V prieskume CBRE „Prieskum nálady nájomcov“ (Occupier Sentiment Survey) sa až 87% veľkých spoločností s viac ako 10 000 zamestnancami vyjadrilo, že implementujú hybridnú prácu. Avšak nestavajú sa k nej všade rovnako. Z firemného pohľadu ide predovšetkým o dosiahnutie balansu medzi flexibilitou zamestnancov a ich produktivitou. „V nasledujúcich mesiacoch budú musieť spoločnosti definovať, čo pre nich vlastne hybridná práca znamená. Budú k nej pristupovať rôzne a tieto prístupy budú po čase revidovať a prispôsobovať. Asi najjednoduchším spôsobom je zostaviť pravidlá kto a kedy môže alebo nemôže byť v kancelárii. My v CBRE nazývame tento prístup „hybridnou prácou s mantinelmi“,“ uvádza Tomáš Pecek, riaditeľ oddelenia architektúry a projektového manažmentu CBRE Slovensko. Ako ďalej dodáva, realizuje ho až 78 % veľkých spoločností s 10 000 a viac zamestnancami. Iné spoločnosti pristupujú k hybridnej práci s ohľadom na potreby tímov alebo konkrétne pracovné zameranie.

Ako sa vyhnúť úskaliam hybridnej práce

Tento proces adaptácie, samozrejme, skrýva viaceré nástrahy, s ktorými sa budú musieť zamestnávatelia popasovať.

  1. Univerzálne riešenie neexistuje – firmy spolu so zamestnancami vstupujú pri vytváraní hybridného pracoviska (hybrid workplace) do nových oblastí, v ktorých jedinou istotou je zmena, takže implementácia môže byť náročná. Platí, že jedno univerzálne riešenie nemožno uplatniť vo všetkých firmách.
  2. Dodržiavanie rovnakých podmienok pre všetkých zamestnancov – organizácie musia vytvoriť také podmienky, aby sa ich zamestnanci, ktorí pracujú dištančne, cítili rovnako viditeľní, angažovaní, prínosní a mali rovnaké príležitosti ako ich kolegovia, ktorí chodia do kancelárie.
  3. Riziko rozpadu vzťahov a firemnej kultúry – mnoho talentovaných ľudí si vyberá firmy na základe ich špecifickej kultúry. Avšak vytvárať jednotnú firemnú kultúru s tímom rozdeleným na ľudí pracujúcich dištančne a na kolegov, ktorí zostali v kancelárií, je náročné. Spoločnosti budú musieť nájsť spôsoby, ako zmysluplne spájať jednotlivcov, tímy aj manažment a budovať firemnú kultúru v nových podmienkach.

Redizajn pracovísk je nutný

Čo teda znamená hybridná práca pre budúcnosť kancelárií? Kancelárske priestory budú musieť ponúkať také hodnoty, aby ich ľudia uprednostnili pred dištančnou prácou. Pracovné prostredie sa transformuje na prostredie definované schopnosťou spájať ľudí a tímy. „Naše pracoviská boli až príliš dlho statické. Celý deň sedíme za jedným stolom a príležitostne sa stretávame, aby sme narušili jednotvárnosť. Vieme však, že naše pracovné dni nie sú statické, ale dynamické. Neustále pracujeme na rôznych úlohách, ktoré vyžadujú rôzne pracovné prostredie,“ hovorí Kasey Garcia, Senior Director, CBRE Workplace. V novom normále bude teda redizajn pracoviska jednou z podmienok zabezpečenia pohody, produktivity a angažovanosti zamestnancov. Ako optimálne sa v praxi ukazujú tri dispozície: „Activity-based work“ – prostredie založené na činnostiach, „Team-based work“ – prostredie založené na tímovej práci a „Event-based work“ – prostredie založené na udalostiach a stretnutiach.

Fyzické prostredie kancelárie naďalej zostáva dôležitým miestom, kde sa môžu ľudia stretávať, spolupracovať a vzájomne zapájať do vytvárania firemnej kultúry. Hybridná práca predstavuje zásadnú výzvu, no firmy by mali mať na zreteli fakt, že najdôležitejší sú spokojní a angažovaní zamestnanci.

Zdroj: CBRE

Zdroj foto: Dreamstime