Realitný trh prázdninuje, ďalšie oživenie sa čaká hneď po lete

Index realitného zdravia za júl je 2,67 a od júnového podľa prognózy len nepatrne horší. Tvorcovia Indexu na ďalší mesiac predpokladajú mierne zlepšenie známky na 2,61. Z dlhodobého hľadiska sa dá konštatovať, že realitný trh má tak trochu prázdniny.

Júlový Index realitného zdravia (2,67) je takmer zhodný s predchádzajúcim za jún (2,65). Tento fakt dokumentuje dlhodobý trend letného „dovolenkového“ útlmu realitného trhu. Známka 2,67 je zároveň aj priemerom júlových Indexov za 9 rokov jeho merania, pri ktorom realitní odborníci hodnotia vývoj na trhu za uplynulý mesiac a prognózujú nasledujúci známkou od 1 do 5, kde 5 je najhoršie hodnotenie. Najlepšia nameraná hodnota IRZ pre mesiac júl bola v roku 2019 (2,58), naopak najhoršia o rok skôr (2,79). „Z priložených grafov vyplýva, že po turbulentnej jeseni a zime, keď sa známky IRZ blížili k negatívnym rekordom, bol júl 2021 podobný ako v predošlých rokoch „pred covidom“,“ dodáva Michal Pružinský, analytik portálu Nehnuteľnosti.sk.

Vývoj IRZ počas roku 2021

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Vývoj júlových IRZ od roku 2013

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Predpoveď tvorcov Indexu z júna sa opäť takmer do bodky naplnila, čo len dokumentuje ich hlbokú znalosť realitného trhu. Prognóza augustového Indexu realitného zdravia zrkadlí drobné zlepšenie na 2,61 (6 stotín z 2,67). V podstate potvrdzuje každoročnú letnú depresiu trhu, ktorý má vrcholy na jar a na jeseň.

Ak porovnáme júlové hodnoty Indexu realitného zdravia v hodnotení bratislavských (59,28%) a mimobratislavských realitných kancelárií, už tretí mesiac po sebe sa darí lepšie mimo Bratislavy. Známka v Bratislave je 2,73 a mimo 2,65. V prognóze na august však bratislavskí tvorcovia Indexu prejavili viac optimizmu ako druhá časť trhu.

Z dlhodobého hľadiska sú letné hodnoty Indexu realitného zdravia na úrovni priemeru. „Treba si uvedomiť, že je veľmi ťažké čokoľvek prognózovať čo i len na mesiac dopredu. Celé hospodárstvo už druhý rok ovplyvňuje pandémia a preto sú pozoruhodné hlavne známky trhu za uplynulý mesiac. Ak však smerom k jeseni nepríde k radikálnym zdravotníckym opatreniam, je dôvod na opatrný optimizmus,“ vysvetľuje Michal Pružinský.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 100 a 200 realitnými kanceláriami z celého Slovenska. Realitní odborníci hodnotia vývoj na trhu za ulynulý mesiac a prognózujú nasledujúci známkou od 1 do 5, kde 5 je najhoršie hodnotenie.

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Zdroj foto: Novostavby.sk, Nehnuteľnosti.sk