Úspory domácností v EÚ počas koronakrízy rekordne vzrástli

Napriek rozsiahlym ekonomickým škodám, ktoré jarné reštrikcie zavádzané v boji proti pandémii spôsobili po celej Európe, sú úspory Európanov o čosi v lepšej kondícii. Aspoň tak to vyplýva z prieskumu Eurostatu, ktorý sa zameral na monitorovanie vývoja úspor domácností v členských štátoch EÚ za 2. štvrťrok 2020.

Zdroj: www.pixabay.com

Úspory domácností dosiahli rekord

Výsledky spomínaného prieskumu priniesli neočakávané plusové čísla. Tie sa dokonca dostali na novú rekordnú úroveň. Podiel úspor domácností v EÚ totiž v uvedenom období poskočil až na 24,6 %, čo je o celých 8 % viac ako v období od januára do marca 2020. V 1. kvartáli bola totiž priemerná hodnota úspor na úrovni 16,6 %.

Dôvody zvýšenia úspor domácností

EK v rámci zverejnenia správy o výsledkoch prieskumu zároveň objasňuje, čo bolo za rastom úspor. Domácnosti si dokázali ušetriť pomerne viac peňazí najmä kvôli zatvorenej ekonomike vedúcej k zníženiu spotreby. Dôležitým faktorom bola aj neistota ohľadom vývoja ekonomiky v budúcnosti, čo domácnosti viedlo k vytváraniu čo najvyšších možných rezerv.

Úspory v bankách vzrástli o 3,5 %

Nárast úspor nielen v 2., ale tiež v 3. tohtoročnom štvrťroku potvrdzujú aj banky. Podľa tých vzrástol objem úspor obyvateľov EÚ na bankových účtoch od apríla do septembra tohto roku až o 3,5 %. Ich výška sa v septembri dostala na celkovú úroveň 7,5 bil. €, čo stále nemusí byť konečné číslo. Prieskum zároveň potvrdil, že európske domácnosti v najbližších 12 mesiacoch neplánujú míňať viac ako na začiatku tohto roka aj napriek rastúcej miere úspor. Zdroj: www.pixabay.com

 

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Zdroj: ec.europa.eu

Zdroj foto: www.pixabay.com