Minerálna vlna má dostatočnú pevnosť aj pri väčších hrúbkach, dokázali to nové testy

S nárastom hrúbky aplikovanej tepelnej izolácie sa objavili pochybnosti, či sú minerálne izolácie s pevnosťou v ťahu 10 kPa, ktoré sa pre kontaktné zateplenie budov (ETICS) používajú viac ako desať rokov, postačujúce. Asociácia výrobcov minerálnych izolácií SR (AVMI) preto zadala dve nezávislé merania v akreditovaných skúšobniach, aby bolo jednoznačne potvrdené, že súčasné výrobky jej členov sú bezproblémové a s rezervou bezpečné.

Skúšky v dvoch akreditovaných laboratóriách (TSÚS Bratislava a TZÚS Brno) a znalecký posudok Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktoré si objednala AVMI, boli zamerané na veľké hrúbky minerálnej izolácie na úrovni 200 mm. Práve pri týchto hrúbkach mali v súčasnosti niektorí odborníci pochybnosti, či spĺňajú požiadavky na bezpečnosť a stabilitu systémov kontaktného zateplenia (ETICS) aj na výškových budovách. „Z našich skúseností vieme, že súčasne vyrábané výrobky sú bezpečné, dostatočne pevné a únosné a sme radi, že nám to potvrdili aj nezávislé testy. Ideme však aj ďalej, sledujeme európsky trend a sme pripravení trhu ponúknuť efektívnejšie riešenie zateplení tam, kde to bude možné“, hovorí Marcela Kubů, výkonná riaditeľka AVMI.

Podľa výsledkov skúšok mechanické vlastnosti, vrátane pevnosti v šmyku a modulu pružnosti v šmyku, bežne používanej minerálnej vlny (TR 10) s veľkou rezervou vyhovujú požiadavke na bezpečnosť a stabilitu ETICS aj na výškových budovách. Na budovách s nižšou podlažnosťou je priestor aj pre zavedenie inovatívnych výrobkov z MW s TR 7,5 na zhotovenie ETICS.

Výsledky skúšok

Technický skúšobný ústav stavebný TSÚS, n. o. testoval tzv. kritický reprezentant minerálnej izolácie, to znamená izoláciu s hrúbkou 200 mm s TR 10,5 až 11,6 kPa (t.j. výrobok s deklaráciou TR 10 kPa) v systéme ETICS. Tento výrobok predstavuje bežne používaný výrobok na slovenskom trhu, ktorý sa v systéme ETICS využíva už mnoho rokov, i keď v menších hrúbkach. Skúšky preukázali, že systém je bezpečný, tieto dosky MW zabezpečia požadovanú stabilitu systému ETICS aj pri hrúbke 200 mm a to so značnou rezervou. Podrobnejšie výsledky si môžu záujemcovia pozrieť na webovej stránke AVMI spolu s analýzou znaleckého posudku Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, pobočka Brno, podrobil komplexnému testovaniu rôzne výrobky z minerálnej izolácie pre systém ETICS. Všetky výrobky mali hrúbku 200 mm s deklarovanou hodnotou TR 10 kPa. TZÚS Brno sa zameral na mechanické vlastnosti týchto izolácií pri zabudovaní do systému ETICS. TZÚS, rovnako ako v prípade Ústavu súdneho znalectva STU v Bratislave, uvažoval s kombináciami predpokladaných zaťažení, ktoré by na systém ETICS mohli pôsobiť s ohľadom na vplyv deformácií na povrchu systému. Na základe všetkých zistených skutočností TZÚS vo svojej technickej správe navrhol minimálne požadované medzné hodnoty mechanických vlastností pre jednotlivé úrovne aplikácie systému ETICS.

Záver

Pre väčšinu zatepľovaných stavieb na Slovensku (do 50 m výšky budovy) je možné bezpečne použiť minerálnu izoláciu s deklarovanou hodnotou TR 10 kPa, čo sú bežne vyrábané výrobky dostupné na slovenskom a zahraničnom trhu. Zároveň bolo potvrdené, že pre stavby do výšky 12 až 15 m sú vyhovujúce aj minerálne izolácie s deklarovanou hodnotou TR 7,5 kPa.

„Merania považujeme za vyčerpávajúce. Všetky výsledky potvrdili, že výrobky MW do 200 mm sú bezpečné. Nie je potrebné žiadne ďalšie overovanie na menších hrúbkach, pretože je všeobecne známe, že mechanické vlastnosti MW sa zmenšujúcou hrúbkou zlepšujú. Sme radi, že určitému segmentu môžeme bez obáv ponúknuť inovatívne a efektívne riešenie v podobe materiálu s TR 7,5 kPa,“ uzatvára Marcela Kubů.

Asociácia sa zameriava na šírenie informácií o využití minerálnych izolácií a na spoluprácu s verejnou sférou pri tvorbe legislatívneho prostredia a noriem. Členmi sú spoločnosti Knauf Insulation, s.r.o, ROCKWOOL Slovensko s.r.o., Divízia ISOVER, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. a URSA SK s.r.o.

Zdroj: AVMI

Zdroj foto: Dreamstime