Návrat do kancelárií – zamestnávatelia musia včas prijať správne opatrenia

Skôr či neskôr čaká množstvo firiem, ktoré kvôli pandémii COVID-19 odporučili svojim zamestnancom pracovať z domova, návrat späť do kancelárií. Či už k nemu dôjde za dva, tri alebo viac týždňov, je dobré začať sa naň pripravovať už teraz. Praktické návody poskytujú poradensko – realitné spoločnosti, pracovný portál Profesia.sk i Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZSR).

Spôsob práce v kanceláriách sa v najbližšom období v dôsledku pandémie určite zmení. Dnes je ťažké odhadnúť, na akú dlhú dobu. „Zatiaľ sa zameriavame skôr na krátkodobé riešenia vyvolané vplyvom zdravotnej krízy a opatrenia primárne zamerané na zabezpečenie bezpečnosti a zdravia zamestnancov. Málokto si už dnes trúfa s určitosťou povedať, aký bude mať táto nová situácia dlhodobý dosah,“ hovorí Marek Marynčák, zodpovedný za riešenia pracovného priestoru v poradensko – realitnej spoločnosti Colliers International. Rovnaký prístup majú aj v Cushman & Wakefield. Ich odporúčaný systém pravidiel nie je myslený ako dlhodobé riešenie pre každodenne bežnú prevádzku firiem. Mal by však umožniť, aby k návratu zamestnancov mohlo dôjsť čo najskôr a za čo najlepších bezpečnostných podmienok.

Postupný proces

Podľa ÚVZSR treba naďalej zvážiť, či je nevyhnutná fyzická prítomnosť zamestnancov v kanceláriách. Tam, kde je to možné a neovplyvňuje to prácu, by sme naďalej odporúčali využívať home office, telekonferencie namiesto porád a podobne. V súvislosti s vracaním zamestnancov späť do firiem sa stretávajú na pracovnom portáli Profesia.sk s tým, že ide o postupný proces. „Pre firmy je určite lepšie, ak sa nerozhodnú v jeden deň vrátiť naspäť všetkých, ale možno vytvoriť striedavý plán. To znamená, že jedni chodia do práce v také dni, iní zase v iné dni,“ vysvetľuje Nikola Richterová, PR Manager Profesia.sk.

Nové pravidlá fungovania

Kancelárie zostanú dôležitou súčasťou biznis stratégií podnikov aj naďalej. Pred pestovaním dobrých vzťahov musia však teraz dať zamestnávatelia prednosť zabezpečeniu dostatočného odstupu medzi zamestnancami a hygiene. Práve teraz je správny čas zamyslieť sa nad tým, ako pripraviť pracovisko na návrat zamestnancov a vytvoriť pravidlá fungovania. „V týchto pravidlách by malo byť jasné, kedy a kde musia zamestnanci bezpodmienečne nosiť rúško, či je možné napríklad absolvovať stretnutia v zasadačkách a aký je maximálny počet ľudí v miestnosti,“ hovorí Nikola Richterová. Marek Marynčák zdôrazňuje, že v tejto situácii je tiež dôležité, aby bol zamestnávateľ pripravený riešiť problémy zamestnancov nastavením správnej internej komunikácie. Spoločnosť Cushman & Wakefield zhromaždila skúsenosti získané počas uplynulých týždňov v Číne, analyzovala dáta Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a rady zdravotníckych odborníkov. Na tomto základe vyvinula koncept Six Feet Office, ktorý prináša pravidlá a pomôcky, ktoré v kanceláriách umožnia a uľahčia dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti dvoch metrov, alebo ako sa často uvádza v zahraničí šesť stôp - six feet = dva metre.

Ako zachovávať odstupy

Podľa 6 Feet Office by mal byť zachovávaný spoločenský odstup dva metre medzi jednotlivcami už pri vstupe do budovy. V priestoroch recepcie, pred turniketmi alebo výťahmi, tam všade možno pomocou vizuálnych prvkov, ako sú samolepky na podlahe, naznačiť potrebné vzdialenosti. Značenie na zemi môže pomôcť tiež usmerniť pohyb zamestnancov po budove, jej chodbách či kanceláriách - určením dvojmetrovej vzdialenosti a tiež smeru, ktorým je žiaduce sa v spoločných priestoroch pohybovať: ideálne jednosmerne, v smere hodinových ručičiek. Táto myšlienka sa môže zdať trochu komická a ťažko realizovateľná, avšak v zdravotníckych zariadeniach býva také usmernenie pohybu pracovníkov samozrejmosťou. Vizuálne pomôcky sa dajú využiť aj na pracovných miestach, napr. pri každom pracovnom stole sa na podlahe vyznačí dvojmetrová kruhová bezpečnostná zóna. Nedostatočnú vzdialenosť jednotlivých pracovných stolov možno riešiť inštaláciou bariér z plexiskla. V zasadacích miestnostiach budú pre účastníkov rokovania vopred pripravené miesta v adekvátnej vzdialenosti, príchod aj odchod bude podliehať pravidlám.

Hygienické opatrenia

Naďalej ostáva povinnosť nosiť rúška všade mimo svojej domácnosti až do odvolania. Každé pracovisko je potrebné udržiavať hygienicky čisté, a tak by každý zamestnanec mal mať k dispozícii dezinfekčné prostriedky, ktoré na začiatku a na konci pracovnej doby použije k vyčisteniu svojej pracovnej dosky, klávesnice, myši atď. U zdieľaných pracovných miest možno na zvýšenie hygieny použiť napríklad jednorazové papierové podložky na pracovný stôl, ktoré po ukončení práce zamestnanec vyhodí. „Zamestnávateľ by mal zabezpečiť tekuté mydlo a papierové utierky, zamestnanci by nemali používať sušiče rúk,“ pripomína ÚVZSR. Samozrejmosťou je zabezpečenie častejšieho a dôkladnejšieho upratovania všetkých pracovných miest a spoločných priestorov, ktoré mnohé firmy zaviedli už v počiatkoch hrozby COVID-19. Podobné umiestnenie dezinfekčných prostriedkov pri vstupe do budovy a na ďalšie kľúčové miesta.

Problematická klimatizácia

Krízové opatrenia však nedokážu riešiť všetko. „Ak je to technicky možné, nemala by sa používať klimatizácia, namiesto toho je dobré zabezpečiť pravidelné vetranie miestností,“ odporúča ÚVZSR. To by bolo v niektorých kancelárskych priestoroch takmer nemožné. „Trebárs v Číne sa kancelárie kvôli tamojšej zlej kvalite ovzdušia už niekoľko rokov vybavujú filtračnými systémami vyššej úrovne - čo teraz prispelo k možnosti rýchleho návratu zamestnancov do práce,“ hovorí Roman Gazdík, Associate a vedúci tímu prenájmu kancelárskych priestorov v Cushman & Wakefield na Slovensku. A súčasná situácia zrejme aj u nás prinúti množstvo firiem, aby sa otázkou kvalitnejších klimatizačných technológií začali rýchlo zaoberať. „Dnes sú mimoriadne dôležité správne rozhodnutia v správnom čase. Odporúčame preto zveriť prípravu pracoviska na návrat zamestnancom do rúk skúseným konzultantom, ktorí v tomto smere ponúkajú svoje dlhoročné know-how adaptované na dnešnú zmenenú realitu. Vďaka tomu prevedú klienta celým procesom veľmi rýchlo,“ dopĺňa Marek Marynčák.

Zdroj: Nehnutelnosti.sk, Colliers International, Cushman & Wakefield, Profesia.sk, ÚVZSR

Zdroj foto: Dreamstime