Objem úverov na kúpu nehnuteľnosti dosahuje v eurozóne 40 % HDP

Zadlženosť domácností v dôsledku narastajúceho dopytu po úveroch naďalej stúpa, a to nielen na Slovensku. Alarmujúce čísla prinášajú aj štatistiky sledujúce vývoj v eurozóne. Objem úverov na kúpu nehnuteľnosti v krajinách platiacich eurom dosahuje zhruba 40 % HDP celej eurozóny.

Zdroj: currencies.co.uk

Vysoký podiel objemu úverov na nehnuteľnosti v pomere k HDP nie je v krajinách platiacich eurom žiadnou novinkou. Pretrvávajúci trend aktuálne potvrdilo aj nové vydanie Sprievodcu štatistikou eurozóny zverejnené Európskou centrálnou bankou (ECB), ktoré sleduje vývoj vo februári 2020. V ňom sa okrem iného spomína aj objem úverov na bývanie, ktorý dosahuje približne 40 % HDP. Zdroj: euobserver.com

Objem sa vyšplhal už na 4,6 bil. €

Zvyšovanie objemu úverov poskytovaných na kúpu nehnuteľnosti je v eurozóne dlhodobým trendom. S výnimkou niektorých mesiacov rastie takmer nepretržite už od roku 2014, pričom  vo februári 2020 sa dostal už na 4,6 bil. €. Februárový výsledok zároveň znamená dosiahnutie jedného z najvyšších medziročných rastov za niekoľko rokov. V porovnaní s februárom 2019 ide o 3,8 % rozdiel.  

Priemerný úrok na úrovni 1,41 %

Za narastajúcim objemom týchto úverov sú najmä nízke úrokové sadzby a stále viac reálnejšia „hrozba“ ich zvyšovania. Vo vybraných krajinách eurozóny dosiahli priemerné sadzby ďalšie minimum. Napr. vo Fínsku požičiavali banky s priemerným úrokom 0,77 %. Na druhej strane stojí Írsko, kde priemerný úrok 2,88 % dosiahol vyše 2-násobok priemeru eurozóny. Ten bol vo februári na úrovni 1,41 %, teda o 0,33 % viac ako na Slovensku.

Fixné vs. pohyblivé úrokové sadzby

Súčasťou sprievodcu ECB je aj pravidelné monitorovanie toho, po akých úveroch na bývanie domácnosti v eurozóne siahajú. S tým súvisí aj výber typu úrokovej sadzby, pričom niekde sa preferuje fixná, inde pohyblivá sadzba. Februárová štúdia potvrdzuje, že eurozóna je v tomto ukazovateli rozdelená. Kým vo Fínsku vo februári siahlo po úveroch s pohyblivou sadzbou až 98 % žiadateľov, vo Francúzsku tak urobili približne 2 % a na Slovensku menej ako 1,5 %.

 

Najbližšie vydania Sprievodcu štatistikou eurozóny by mohli priniesť mierny zvrat. Vývojom na hypotekárnom trhu totiž začala hýbať pandémia spôsobená koronavírusom. Niektoré banky už na situáciu zareagovali zvyšovaním úrokových sadzieb. Či to ovplyvní aj objem úverov na nehnuteľnosti a zníži ich podiel v pomere k HDP, to zistíme až po zverejnení ďalších štúdií.

 

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Zdroj: euro-area-statistics.org

Zdroj foto: globalbusinessoutlook.com, currencies.co.uk, euobserver.com