Koronavírus ovplyvní aj prenajímateľov a nájomcov v obchodných centrách a kancelárskych budovách

Opatrenia prijímané na zamedzenie šírenia koronavírusu obmedzuje bežný chod shopping centier aj administratívnych budov v celom regióne strednej a východnej Európy. Prenajímatelia a nájomcovia sa tak dostávajú do zložitej situácia. Situáciu analyzuje realitno – poradenská spoločnosť Colliers International.

V krízovej situácii vystupujú do popredia dva protichodné trendy. Na jednej strane prenajímatelia budú, pochopiteľne, chcieť vyberať nájomné, aby chránili svoje investície. Na druhej strane, nájomníci sa budú chcieť zamerať na zabezpečenie budúcnosti svojich podnikov a zamestnancov. Okrem nútených alebo dobrovoľných prevádzkových uzávierok pre maloobchod, reštaurácie, bary, zábavu, ubytovacie zariadenia, kancelárie a niektoré výrobné závody, ktorých účelom je chrániť zdravie ľudí, sa týmto prenajímatelia a nájomníci dostávajú do veľmi zložitej situácie. „Toto je skutočne nezmapované územie. Pandémia a s ňou súvisiace núdzové režimy obmedzujú ‚bežný biznis‘ mnohých jednotlivcov a firiem. Jedným zo spôsobov, ako v dlhodobom horizonte pomôcť chrániť všetky záujmy, je preto určite dosiahnuť kompromis,“ načrtol možné riešenie Kevin Turpin, regionálny riaditeľ prieskumu pre strednú a východnú Európu v Colliers International.

Prenajímatelia by mali ponúkať dohodu

Správcovia retailových a kancelárskych priestorov dúfajú, že krajiny celého regiónu prinesú rozličné potrebné opatrenia. „Kým však nebudú jasnejšie, je nevyhnutné, aby sme hľadali realizovateľné riešenia, ktoré budú fungovať v súčinnosti s nimi. Namiesto toho, aby sme sa najskôr zamerali na právne spory ohľadom platieb, vidíme prvé prípady prenajímateľov, ktorí zvažujú krátkodobé prázdniny na platenie prenájmu alebo ponúkajú zmluvné obdobia bez platenia nájomného. Na oplátku očakávajú, že nájomníci zvýšia dĺžku nájomného o takéto, prípadne dlhšie obdobie,“ vysvetľuje Luke Dawson, riaditeľ a vedúci kapitálových trhov strednej a východnej Európy Colliers International.

 

Všetky aktuálne informácie o koronavíruse nájdete na špeciálnej stránke portálu Aktuality.sk

Problémy hlavne v krajinách, ktoré neprijali euro

V regióne strednej a východnej Európy celú situáciu skomplikoval podľa Colliers International aj ďalší fakt, a to, že krajiny, ktoré neprijali euro alebo naň nie sú naviazané, boli v období od februára do marca 2020 svedkami oslabenia hodnoty svojej meny približne o 10 %. Výnimkou je len rumunský lei, ktorý sa oslabil iba o 1 %, a to najmä v dôsledku zásahu centrálnej banky. „Vzhľadom na to, že väčšina prenájmov v strednej a vo východnej Európe je denominovaná v eurách, môže táto skutočnosť predstavovať ďalší tlak na nájomcov, predovšetkým na tých, ktorých príjmy sú tvorené prevažne v miestnych menách,“ konštatuje spoločnosť.

Zdroj: Nehnutelnosti.sk, SITA

Zdroj foto: Dreamstime