Ako rástli výdavky slovenských domácností v rokoch 2009-2018

Miera výdavkov našich domácností je ostro sledovanou témou. Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) dokonca pravidelne spracúva štúdie hodnotiace pomer medzi príjmami domácností a ich výdavkami. Zopár zaujímavých čísel priniesol aj v novej publikácii Naše regióny.

Zdroj: parentsavenue.com

Úlohou nedávno zverejnenej publikácie Naše regióny je mapovať život vo všetkých krajoch za posledné roky na základe 80 ukazovateľov z rôznych sledovaných oblastí. Miesto medzi nimi sa ušlo aj spomínaným výdavkom tunajších domácností. Publikácia ŠÚ SR tak prináša hodnoverné čísla hodnotiace ich rast v období od roku 2009 do roku 2018. Zdroj: parentsavenue.com

Výdavky domácností vzrástli vo všetkých krajoch

Výrazný nárast cien, ktorý pretrváva už niekoľko rokov, sa podpísal aj pod dosť vysoký rast celkových výdavkov slovenských domácností. Tie v uvedenom období stúpali v každom z 8 slovenských krajov, pričom v Trnavskom aj Trenčianskom kraji poskočili o viac ako tretinu. V celoslovenskom meradle tak domácnosti míňali priemerne o 22 % viac.

Rast výdavkov domácností v krajoch (2009-2018):

Trnavský + 38,4 %
Trenčiansky + 37 %
Banskobystrický + 27,2 %
Žilinský + 20,5 %
Prešovský + 20 %
Nitriansky + 19,3 %
Bratislavský + 17,8 %
Košický + 4,5 %

Zdroj: statistics.sk

Kraje s najvyššími a najnižšími čistými výdavkami:

Prešovský 319 €
Bratislavský 453 €

Zdroj: statistics.sk

Najviac výdavkov išlo opäť na potraviny a bývanie

Zoznam položiek, ktoré spotrebujú najviac výdavkov, sa v posledných rokoch veľmi nemení. V rokoch 2009-2018 sme najviac peňazí utrácali na potraviny vrátane nealko nápojov. Na tie sme podľa ŠÚ SR vynaložili priemerne 20 % všetkých výdavkov. Ďalšou položkou na rade je bývanie vrátane energií, ktoré si uchmatlo 17,6 % podiel všetkých výdavkov.

Kraje s najvyšším a najnižším rastom výdavkov na bývanie:

Trnavský + 14,2 %
Žilinský + 2,3 %

Zdroj: statistics.sk

 

Aktuálne číslo 44-stranovej publikácie Naše regióny je voľne dostupné na stránke ŠÚ SR. Tá je pre záujemcov zo zahraničia publikovaná a takisto dostupná na stránke aj v anglickej verzii.

 

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Zdroj: statistics.sk

Zdroj foto: parentsavenue.com