Globálne investície do komerčných nehnuteľností v roku 2019 dosiahli 800 miliárd dolárov

Rok 2019 bol najsilnejším rokom investícií do komerčných nehnuteľností vo svete. Objemy investícií do tohto sektoru sa v štvrtom štvrťroku 2019 zvýšili o 10 % na 245 miliárd dolárov. To prispelo k celoročnej aktivite 800 miliárd dolárov, čo predstavuje nárast o 4 % oproti roku 2018. Vyplýva to zo správy globálnej realitno – poradenskej spoločnosti JLL.

Stabilné trhy poháňajú rast vo všetkých troch regiónoch

V Amerike sa v štvrtom štvrťroku zvýšila regionálna aktivita o 15 % na 97 miliárd dolárov. To v kombinácii s výkonnosťou zaznamenanou v treťom štvrťroku zvýšilo ročné objemy o 12 % na 347 miliárd dolárov. Hnacou silou regiónu je USA, kde boli celoročné objemy podporené stabilným dopytom investorov po priemyselných aktívach a pokračujúcou pružnosťou v kancelárskom sektore. V Kanade je ročná predajná aktivita vyššia o 9 %, najmä v dôsledku koncentrovaných aktivít na trhoch s kancelárskymi priestormi, ako sú Toronto, Montreal a Vancouver. V Latinskej Amerike, Mexiku a Brazílii došlo v roku 2019 k dvojcifernému rastu v dôsledku veľkých priemyselných transakcií na oboch trhoch.

V štvrtom kvartáli došlo k obratu v regióne EMEA (Európa, Stredný východ a Afrika), keď objemy predaja vzrástli o 11 % na 93 miliárd dolárov v porovnaní so štvrtým štvrťrokom 2018. Týmto sa objem za celý rok zvýšil na 284 miliárd dolárov, čo je o 5 % menej ako v roku 2018. Nemecko zaznamenalo rekordné investície, v roku 2019 sa ich objem zvýšil o 1%, čím sa stalo najlikvidnejším trhom v regióne. Podobne vo Francúzsku došlo k 15 %-nému nárastu transakčných aktivít, pričom rok 2019 predstavoval pre trh novú limitnú hladinu. Aj na mnohých ďalších trhoch v tomto regióne sa v roku 2019 darilo dobre. Španielsko, Švédsko, Taliansko, Nórsko, Írsko a Švajčiarsko zažili zvýšenú aktivitu. Na druhej strane činnosť vo Veľkej Británii bola naďalej brzdená neistotou súvisiacou s brexitom, očakáva sa však, že do roku 2020 sa trhové podmienky obnovia, keď budú výsledky jasnejšie.

Napriek relatívne pomalému štvrtému štvrťroku v ázijsko-pacifickom regióne vynikajúci začiatok roka spôsobil, že objemy za celý rok vzrástli o 6 % na 169 miliárd dolárov. Nárast obchodovania podporili hlavné trhy, ako napríklad Čína, Japonsko, Singapur a Južná Kórea, kde domáci aj zahraniční investori zostávajú aktívni. Politická neistota naďalej nepriaznivo ovplyvňuje Hongkong, kde sa celoročné investície znížili o 53 %.

Pevný priemyselný výkon priťahuje zahraničný kapitál do USA

Globálne priemyselné investície sa v roku 2019 zvýšili o 24 % na 166 miliárd dolárov. S tým, ako sa združenia záujemcov ďalej posilňujú a zvyšuje sa konkurencia v súvislosti s rastom produktov, investori čoraz viac hľadajú výrobky mimo svojich domácich trhov, pričom cezhraničné akvizície v tomto sektore stúpajú na nové maximum 53,6 miliárd dolárov.

Najväčším príjemcom zahraničných investícií v priemyselnom sektore boli naďalej USA, ktoré v roku 2019 dostali do tohto odvetvia 47 % všetkých cezhraničných tokov kapitálu. Cezhraniční investori, ako sú globálne fondy, ako aj skupiny z Kanady a Blízkeho východu, sa sústredili na americký trh kvôli relatívnej dostupnosti ponuky. Investorov pritiahli tiež pevné základy, pretože robustná absorpcia do značnej miery kompenzovala nárast nových dodávok, čo viedlo k najsilnejšiemu nárastu nájomného v tomto sektore za tri roky.

Zvýšená aktivita v kancelárskom sektore vedie k rastu v Paríži

Po prvýkrát sa Paríž stal najlikvidnejším realitným trhom na svete počas celého roku. Investície v roku 2019 dosiahli 30 miliárd dolárov, čo predstavuje nárast o 7 % v porovnaní s rokom 2018. Investície v Paríži pokračovali počas celého roka a naďalej sa intenzívne sústreďovali na kancelársky sektor. Predaj kancelárskych priestorov vzrástol o 6 % na 24,8 miliárd dolárov, čo je najvyššia úroveň od roku 2007 a predstavuje 83 % všetkých investícií na parížskom trhu. K tomuto rastu významne prispeli transakcie, z ktorých osem akvizícií presiahlo 500 miliónov dolárov.

Zdroj: worldpropertyjournal.com

Zdroj foto: worldpropertyjournal.com