Slováci majú jedny z najvyšších nákladov na bývanie v EÚ, tento rok opäť porastú

Výdavky slovenských domácností na bývanie tvorili vlani viac ako štvrtinu z celkových mesačných výdavkov, čo nás zaraďuje na špičku Európskej únie. Tento rok nim pribudnú zvýšené ceny elektriny, plynu a daní z nehnuteľností.

V súvislosti so zvyšujúcimi sa cenami energií budú výdavky slovenských domácností na bývanie v roku 2020 opäť rásť. „Nárast priemernej koncovej ceny elektriny bude na úrovni takmer 8 %. K tomu sa zvyšuje aj cena plynu. Aj napriek zásahu štátu stále 40 % domácností pocíti zvýšenie ceny takmer o 4 %,“ vysvetľuje analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková. Pripomína, že na zvýšení nákladov sa v roku 2020 podpíšu aj vyššie dane z nehnuteľností, ktoré zavádzajú viaceré samosprávy. Pri elektrine si domácnosti s vyššou spotrebou priplatia približne 2,6 eura mesačne. Pri menšej spotrebe je zvýšenie do jedného eura. Tí, ktorí odoberajú plyn na varenie a ohrev vody, si priplatia približne 60 centov mesačne.

Vyššie výdavky na bývanie majú len v Škandinávii

Kým pred viac ako desiatimi rokmi tvorili výdavky Slovákov na bývanie 14,3 % z celkových mesačných výdavkov domácnosti, vlani to bolo vyše štvrtiny. Rástli ceny elektriny, plynu aj celkového nájmu. V nákladoch na vodu, plyn, elektrinu a na ďalšie položky súvisiace s bývaním sú pred nami Fíni s 28,5 % a Dáni s 28,1 %. Za nami sú Francúzi, Veľká Británia, Švédsko či Česká republika. Podľa aktuálnych údajov štatistického úradu Eurostat je v prípade Slovenska využívaná energia na vykurovanie domácnosti, a to 68,3 %, nasleduje ohrev vody s 14,8 %, osvetlenie s 11,7 %, varenie s 5,6 % a klimatizácia s 0,1 %. Najviac využívame zemný plyn, a to v 64,5 %, nasleduje druhotné teplo s 26 %, elektrina s 5,7 %, obnoviteľné zdroje energie s 1,9 %, tuhé palivá s 1,4 % a ropné produkty s 0,4 %.

Bývanie zdraželo v celej Európe

Zo všetkých hlavných výdavkových položiek domácností práve bývanie zaznamenalo v rámci krajín EÚ najvýraznejší nárast výdavkov za posledných desať rokov, a to o viac ako percento. V rokoch 2008 až 2018 sa podiel bývania, vody, elektriny, plynu a iných palív na celkových výdavkoch domácností najvýraznejšie zvýšil vo Fínsku, konkrétne z 23,7 % v roku 2008 na 28,5 % v roku 2018, pred Holandskom, kde sa zvýšil o 3,1 %, a Portugalskom s rastom o 2,7 %. Zaujímavosťou je, že patríme medzi krajiny s najdrahším bývaním aj napriek tomu, že Slovensko je jedným zo štátov, kde sa výdavky na bývanie za posledných desať rokov mierne znížili, a to o približne 3 %. „Ide o najväčší pokles nasledovaný Maďarskom, kde náklady na bývanie od roku 2008 klesli zhruba o 2 %,“ dodala L. Buchláková. V únii predstavujú výdavky na bývanie v priemere 24 % z celkových mesačných výdavkov. Nasleduje doprava, potraviny a nealkoholické nápoje, rekreácia a kultúra, reštaurácie a hotely.

Zdroj: Slovenská sporiteľňa

Foto: Dreamstime