Zrekonštruovaný kaštieľ v Čunove sa otvorí na začiatku budúceho roka

Vyše 2-ročná rekonštrukcia sa blíži ku koncu. V kaštieli v Čunove a jeho okolitom areáli prebiehajú záverečné rekonštrukčné práce. Obnovená národná kultúrna pamiatka bude otvorená na začiatku budúceho roka.

Komplexná rekonštrukcia kaštieľa a exteriéru

Projekt obnovy kaštieľa v bratislavskom Čunove sa začal realizovať v máji 2021. Záštitu nad renováciou prevzal Bratislavský samosprávny kraj (BSK), ktorý nechal vypracovať projekt komplexnej rekonštrukcie cennej pamiatky. Obnovou prešla celá historická budova kaštieľa aj exteriér s väčšou záhradou, ktorej súčasťou je starší objekt niekdajšej sýpky. Celkové náklady na obnovu budovy kaštieľa vrátane revitalizácie exteriéru sa vyšplhali na viac ako 4,2 mil. €. Rekonštrukcia je spolufinancovaná peniazmi z projektu cezhraničnej spolupráce s Rakúskom a Maďarskom. Zdroj: bratislavskykraj.sk

Nové vzdelávacie a environmentálne centrum

Celý areál kaštieľa bude slúžiť ako sídlo nového ekocentra. Zástupcovia BSK ho označili ako prvé ekocentrum s nadnárodnou úrovňou na území Bratislavského kraja. Primárnym účelom inštitúcie bude environmentálne vzdelávanie prebiehajúce formou výchovných programov pre školy. Ekocentrum sa sprístupní aj širšej verejnosti, ktorá sa v obnovenom kaštieli bude môcť zoznámiť s regionálnym prírodným dedičstvom formou niekoľkých expozícií a interaktívnych prvkov. Tie budú prítomné aj v záhrade plniacej vzdelávaciu a relaxačnú funkciu. Zdroj: bratislavskykraj.sk

Ekocentrum sa otvorí na začiatku roka 2024

Pôvodný plán projektu rátal s otvorením nového ekocentra v priebehu leta 2022. Tento cieľ sa splniť nepodarilo. Termín jeho uvedenia do prevádzky bol presunutý až na začiatok budúceho roka. Oneskorené otvorenie spôsobilo predĺženie doby trvania rekonštrukčných prác. Obnova národnej kultúrnej pamiatky je v súčasnosti vo finálnej fáze. Záverečné práce vrátane príprav na otvorenie ekocentra sa majú ukončiť do konca tohto alebo na začiatku nasledujúceho roka.

Zdroj: nehnutelnosti.sk
Zdroj foto: bratislavskykraj.sk