V Košiciach prebieha výstavba Národného tréningového centra

Malo byť novým Národným tenisovým centrom, no od pôvodného návrhu bolo nakoniec upustené. Realizáciu nového športoviska v Košiciach to však nezastavilo. Rozostavané tenisové stredisko v metropole východu si udržalo aj štatút „národné“. Širšej športovej verejnosti bude slúžiť ako Národné tréningové centrum.

Projekt Národného tréningového centra v upravenej podobe

Košické NTC malo byť hotové už pred 3 rokmi. Jeho výstavbu spomalilo zrušené stavebné konanie, ktoré sa zastavilo kvôli umiestneniu stavby v rozpore s miestnym územným plánom. Proti bolo aj 1600 Košičanov, ktorí podpísali petíciu proti realizácii arény slúžiacej na rôzne športové a kultúrne podujatia. Slovenský tenisový zväz a mesto Košice tak museli pristúpiť k rozsiahlej úprave projektu. V rámci nej ubrali z výšky hlavnej budovy aj z celkovej miery zastavanosti. Vzdali sa aj vízie o organizovaní medzinárodných tenisových podujatí a projekt zmenili z Národného tenisového centra na Národné tréningové centrum. NTC Košice, Zdroj: kosice.sk

Moderné športové stredisko pre hráčov tenisu aj bedmintonu

Napriek „okresaniu“ pôvodného projektu bude NTC Košice moderným športovým areálom ponúkajúcim vysoký štandard a maximálny komfort. Druhý domov si v ňom nájdu tenisti aj hráči bedmintonu, ktorí budú mať k dispozícii niekoľko kurtov. V krytej hale bude dokopy 6  kurtov. 4  poslúžia tenistom a na 2 budú trénovať hráči bedmintonu. Ďalších 8 kurtov bude k dispozícii na vonkajších dvorcoch. Pre športovcov budú vybudované aj šatne a hygienické zariadenia. Súčasťou komplexu má byť aj 85 parkovacích miest. NTC Košice, Zdroj: kosice.sk

Výstavba NTC Košice si vyžiada náklady vo výške 15 mil. €

S „okresaním“ projektu sa výrazne znížili aj celkové náklady na výstavbu športového areálu. Tá si namiesto pôvodných 30 mil. € vyžiada investíciu vo výške približne 15 mil. €. Väčšia časť nákladov bude uhradená z prostriedkov uvoľnených vládou. Jedná sa o čiastku 9 mil. €. Zvyšok zafinancuje rovnakým dielom Slovenský tenisový zväzmesto Košice. Výsledkom tejto investície bude nové tréningové centrum národného významu, ktoré je momentálne vo fáze výstavby. Tá začala 3. júna, kedy bol na mieste niekdajšieho futbalového ihriska medzi ulicami Popradská a Brnenská poklepaný základný kameň. NTC Košice má byť hotové a slávnostne otvorené o 1,5 roka. NTC Košice, Zdroj: stz.sk

 

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Zdroj foto: kosice.sk, stz.sk