Tajomstvá nehnuteľností #12: Remeslo so zlatým dnom alebo skôr remeslo na dne?

Dnešný diel je posledný z prvej série Tajomstiev nehnuteľností. Zavŕšime ním tucet zaujímavých tém z realitnej praxe. Premýšľali sme, čo by bola vhodná téma na záver a rozhodli sme sa pre remeselné jednohubky. Na konci tohto článku si môžete prezrieť aj zoznam predošlých tajomstiev.

Aj keď dnešná doba praje predávajúcim a kupujúci si málokedy môžu preberať, predsa len je vhodné starostlivo posúdiť technickú stránku kupovanej nehnuteľnosti. Povestná mačka vo vreci sa neskrýva v zmene úrokovej sadzby na hypotéke ani na „zaseknutom“ konaní na katastri. Najväčšie riziko tkvie v podpise neférovej zmluvy a technickom vyhotovení, ktoré nie vždy býva príkladné. Je vinou kupujúcich, keď si nedajú skontrolovať technický stav kupovanej nehnuteľnosti a neskôr zistia, že na opravy budú musieť vyčleniť veľa peňazí. Najčastejšie argumenty predávajúcich sú, že vady si spôsobil kupujúci sám po prevzatí, že stavba bola vykonaná presne podľa projektovej dokumentácie, alebo že odchýlky sú tolerovateľné. Takmer vždy je to zavádzajúca argumentácia. Poďme sa pozrieť, ako to prebieha v praxi.

Stolársko-zámočnícky mačkopes

Na okraj kovovej časti zábradlia priskrutkovali kúsok dreva, z ktorého sa už po pár dňoch odlupuje povrchový náter.

Jednoduchým vložením papierika zisťujeme, že tento drevený kúsok vôbec nie je prichytený do fasády budovy. Načo tam teda je, nám nikto počas preberacie konania nebol schopný povedať.

Umenie

V tomto prípade zvolil investor elegantnú kováčsku robotu so zámerným dvojitým kontrastom (tehličkový obklad a sklon hornej línie dverí voči okolitému terénu). Veľmi pekný výsledok, ktorý potvrdzuje, že remeslo kľudne môže mať zlaté dno. 

Vidím, ale aj tak namontujem

Tento zámočník by musel byť slepý, aby nevidel zjavné materiálové vady zábradlia. Nejde o žiadnu vodu na povrchu, ale o fľaky, ktoré vznikli pri materiálovej úprave a sú trvalé. Napriek tomu zámočník montáž dokončil a čaká, či to kupujúci bude akceptovať, prípadne si to nevšimne počas preberacieho konania tohto bytu.

Neskúsení projektanti

V odbornej literatúre sa uvádza, že takmer polovica stavebných porúch má svoj pôvod v chybách architektov a projektantov. Nasledujúci príklad je dobrou ilustráciou. Návrh projektanta predsadiť zábradlie voči hlavnej línii fasády remeselník slepo vykonal. Po pár rokoch sa dostavilo na všetkých poschodiach tejto budovy biokorozívne poškodenie omietky na loggiách. Odstrekujúca dažďová voda z hornej plochy madla zábradlia zvlhčuje okolie a umožňuje mikroorganizmom, aby si tu rozbehli dlhodobú párty. Takéto riešenia zábradlí často navrhujú neskúsení architekti (čo nevylučuje, že sa o nich dočítate, akí sú prestížni, moderne zmýšľajúci a podobne).

Pracujú sklári s milimetrovou presnosťou?

Mali by. Realita na stavbách môže byť kľudne iná. Pokus o minimalistické prevedenie skončil v trantárii.

Zubná pasta alebo radšej tmel?

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že tmel okolo stĺpika mohol byť spravený aj krajšie. To však nie je problém tohto detailu. Toto je kompletne nesprávne riešenie, ktoré začal projektant a dorazil zámočník s klampiarom so súhlasom dozoru a stavbyvedúceho. Stĺpik preráža oplechovanie na styku dvoch plechov. Jedného krásneho dňa (degradácia materiálov, UV žiarenie, teplotná rozťažnosť a iné faktory) tesnenie zlyhá a sused o poschodie nižšie sa môže dožiť seriózneho zatečenia stropu.

Hlavne poriadne utiahnuť

V tomto prípade dostala prednosť hrubá sila a hasák. Výsledok neprekvapil.

Tajomstvo posuvnej brány

Na prvej fotografii vidíme štandardný bungalov v satelite. Nepriehľadné oplotenie s plynomernou skrinkou, elektromerovým rozvádzačom a zvončekom. Vpravo je otvorená brána pre vjazd auta do garáže. Nič nezvyčajné.

Pohľad z opačnej strany prezrádza, že keď je otvorená posuvná brána pre auto, bude blokovaná bránka pre chodcov. Navyše, horné línie oboch brán sú v zreteľne nerovnakej horizontálnej línii. Vodiaca koľajnička pre posuvnú časť brány zasahuje do polovice zámkovej dlažby v chodníkovej časti, čo bude nekomfortné pre denné užívanie.

Remeselníci zo zahraničia

Na slovenskú kvalitatívnu latku si privykli. Učia sa rýchlo, v niektorých prípadoch nad výsledkom ich práce padá sánka. Napríklad príprava podlahy v tomto sprchovacom kúte vyzerá, ako to slušne povedať... netradične?

Po odokrytí separačnej fólie prišlo pre kupujúceho prekvapenie, pre nás, žiaľ, rutina.

V médiách často zaznieva, že remeslo má zlaté dno. Áno, ale to neplatí o každom remeselníkovi. Schválne: poznáte vo svojom okolí naozaj dobrého klampiara? Dôsledného elektrikára? A čo taký podlahár alebo maliar?  

 

Keď si budete hľadať remeselníka, zaujímajte sa či je:

a) vyučený v odbore,

b) manuálne zručný a prácu si nezjednodušuje lenivosťou,

c) precízny a čistotný (nezanechá za sebou spúšť),

d) teoretický zdatný, čiže vie prečo veci robí tak ako ich robí, a aké môžu mať interakcie s inými stavebnými prvkami (napríklad zaizolovanie prestupu komína cez šikmú strechu),

e) dostatočne skúsený, na riešenie problémov nepoužíva sociálne siete,

f) vybavený adekvátnym náradím,

g) hrdý na svoju prácu a kedykoľvek vysype z rukáva desať referencií, ktoré si môžete ísť nezávisle overiť,

h) finančne dostupný a nepracuje v zóne šedej ekonomiky.

Pri tesároch, klampiaroch, pokrývačoch, viazačoch ocele a zámočníkoch ponúka svoje služby množstvo nevyučených hobistov. Včera cukrár, dnes murár. Včera kamionista, zajtra stavbyvedúci. Výsledky sa dostavujú ihneď a novostavby ešte pred nasťahovaním prvých obyvateľov trpia vážnymi nedostatkami a rizikami.

Ak si idete prevziať alebo kúpiť nehnuteľnosť, dajte si ju profesionálne skontrolovať. Oprava neskorších chýb môže byť kľudne 20-krát drahšia ako cena takejto služby.

Všetkým čitateľom prajeme bývanie v kvalitných domoch a bytoch. Nech vás obchádzajú stavebné problémy. To sa dá docieliť v prvom rade podpisovaním férových zmlúv, ktoré Vám skontroluje právnik so zameraním na realitné právo, a v druhom rade profesionálnou kontrolou technického stavu pred kúpou alebo prevzatím. Podcenenie týchto dvoch základných úkonov môže byť jednosmerný lístok do krajiny problémov.      

Tajomstvá nehnuteľností vám prináša Kvalitné bývanie – kolektív stavebných inžinierov, ktorí na Slovensku vymysleli a zaviedli do realitnej praxe inšpekciu nehnuteľností. 

Tajomstvá nehnuteľností 1. séria

Úvod

Príbeh na A – akustika (téma: akustický problém v novostavbe)

Čo oko nevidí, peňaženku neskôr zabolí (téma: čo odhalí skúsený inžinier pri kontrole hrubej stavby)

Krtko (téma: statika budovy vzhľadom na zamýšľanú nadstavbu rodinného domu)

Malý fliačik, veľká zábava (téma: hydroizolácia v sprchovacom kúte v paneláku)

Dvere alebo plachta (téma: murovanie priečok v byte)

Dvere na bratislavský spôsob (téma: problémy interiérových dverí)

Sezóna chladu, plesní a vlhnutia I (téma: tepelné mosty a neschopnosť vykúriť interiér)

Sezóna chladu, plesní a vlhnutia II (téma: využitie termokamery v stavebníctve, príklady pre vlhkosť a statiku)

Sezóna zatepľovania sa blíži (téma: diagnostika stavieb pre potreby zateplenia a zníženia energetických nárokov)

Investovanie do pozemku v ekonomicky nestabilnom období (téma: na čo myslieť, keď uvažujete o kúpe investičného pozemku)

Korenie stavieb vs. architektonický fastfood (téma: umenie ako súčasť fasád a blízkeho okolia budov)

Remeslo so zlatým dnom alebo skôr remeslo na dne? (téma: remeselné lajdáctva)

Vyhlásenie o zodpovednosti

Každý článok vychádza zo skutočnej udalosti. Identifikačné údaje a mená boli z dôvodu ochrany pozmenené. Dej príbehu je zjednodušený a upravený tak, aby bol ľahko pochopiteľný pre bežného čitateľa. Za žiadnych okolností nemožno situáciu zovšeobecňovať alebo generalizovať. Rovnako neplatí, že všetky obdobné charakteristiky sa týkajú aj ostatných bytov v danom projekte, prípadne podobných nehnuteľností. Každý príbeh je individuálny a bol zverejnený ako poučenie sa z chýb iných, resp. situácií, ktoré nie vždy bežnému kupujúcemu prídu na myseľ.

Ku každej nehnuteľnosti a jej časti je vždy potrebné pristupovať osobitne. Akékoľvek postupy v oblasti stavebných nedostatkov a sporov je potrebné najprv konzultovať s odborne spôsobilým stavebným inžinierom a následne s registrovaným advokátom.

Autori článku nepreberajú na seba žiadnu zodpovednosť za konanie podľa odporúčaní, ktoré sú v texte uvádzané. Pri každej nehnuteľnosťi je potrebné oboznámiť sa so skutkovým stavom, a to najmenej fyzickou obhliadkou, skúmaním príslušnej projektovej dokumentácie a podobne.

Zdroj: Kvalitné bývanie

Zdroj foto: Kvalitné bývanie