Inflačná doložka: kde na ňu narazíte a čo sa s ňou dá robiť?

Táto zmluvná doložka sa využíva už dlhé roky, no hrozbou začala byť až keď reálna inflácia začala rásť dynamickým tempom. Kde sa uplatňuje a ako na ňu reagovať?

S inflačnou doložkou sa najčastejšie sa môžeme stretnúť v nájomnej zmluve, zmluve o dielo alebo kúpnej zmluve, kde inflačná doložka ovplyvňuje výšku nájomného, kúpnu cenu alebo cenu diela, presnejšie ich zvyšovanie. Zvyšovanie podľa inflácie býva väčšinou dohodnuté tak, aby prebehlo až vtedy, keď inflácia dosiahne určitú hodnotu, napríklad až od 5 %. V slovenskom prostredí sa zväčša berie za relevantnú miera inflácie zistená Štatistickým úradom SR. Podľa neho však už vo všetkých oblastiach 5 % dávno prekročila, takže na ňu môžete naraziť hocikde.

Postupujte podľa zmluvy

Je dôležité zdôrazniť, že pokiaľ má dochádzať k zvyšovaniu cien v závislosti od inflácie, inflačná doložka musí byť v zmluve uvedená, neuplatňuje sa teda automaticky. Ak sa chystáte kúpiť alebo prenajať byt, mali by ste si vopred zistiť, či zmluva obsahuje inflačnú doložku alebo nie. Ak ste už zmluvu podpísali, v prvom rade ju dôkladne preskúmajte. Pokiaľ neobsahuje inflačnú doložku, nemá prenajímateľ či developer nárok na zvýšenie ceny z dôvodu inflácie. Pokiaľ zmluva inflačnú doložku obsahuje, odporúčame sa pri riešení situácie obrátiť na skúseného advokáta, ktorý vám pomôže overiť, či došlo k navýšeniu v oprávnenej výške, a oboznámi vás s možnosťami riešenia vzniknutej situácie.

Inflačná doložka pri prenájme

Inflačná doložka umožňuje, aby výška peňažného plnenia, ktoré sa má vyplácať dlhšiu bodu, odrážala reálnu hodnotu peňazí. Veľmi často sa preto používa za účelom úpravy nájomného v nájomných zmluvách. V praxi dojednanie vyzerá tak, že sa dohodnutá výška peňažného plnenia upraví v určitých intervaloch (najčastejšie ročných) v nadväznosti na mieru inflácie zistenú spomínaným Štatistickým úradom SR.

Zmluva s developerom

Inflačnú doložku môžete nájsť tiež v zmluve o budúcej kúpnej zmluve, ktorá sa podpisuje v štádiu po rezervácii nehnuteľnosti. Developer má vďaka nej právo v prípade určitého zmluvne definovaného nárastu cien stavebných prác a materiálov na navýšenie kúpnej ceny. Obvykle to bývalo okolo 5 % z ceny nehnuteľnosti, v súčasnosti si však niektorí developeri nárokujú zvýšenie cien bytov aj o 12 – 15 %. Ceny stavebných materiálov v priemere vzrástli o približne 32 % a stavebné práce asi o 17 %, takže to mnohí developeri uplatňujú pri cenotvorbe.

Kto inflačné doložky neuplatňuje

V prípadoch výrazného navýšenia ceny už zazmluvnených bytov doteraz išlo len o menších developerov. Veľkí developeri doteraz inflačné doložky neuplatňovali. Patrí medzi nich napríklad Penta Real Estate Slovensko, Lucron či J&T Real Estate. Majú dostatočné rezervy, aby zvyšovanie cien vstupných materiálov a služieb pokryli z iných zdrojov, ako dodatočnou platbou od klienta. Niektorí ani v budúcnosti neuvažujú o prenášaní bremena zvyšovania nákladov na klienta, ktorý už má s nami podpísanú zmluvu o budúcej zmluve. Niektorí ju už však začali do nových zmlúv pridávať.

Čo sa dá s inflačnou doložkou robiť?

Ak ste podpísali zmluvu obsahujúcu inflačnú doložku a požadovaná suma navýšenia je po právnej stránke oprávnená, máte v zásade dve možnosti. Ak dohodnutý byt naozaj chcete, navýšenie akceptujete a zaplatíte vyššiu kúpnu cenu. Ak je pre vás navýšenie neakceptovateľné, dohodnete sa s developerom na odstúpení od zmluvy a vrátení rezervačnej zálohy. Nemal by to byť problém, v súčasnosti môže nehnuteľnosť predať aj o 30 % drahšie, ako ju predával vám napríklad pred 2 rokmi. V prípade, že by s tým developer súhlasil, môžete tiež nehnuteľnosť postúpiť inej osobe.  

Ak ste sa s inflačnými doložkami stretli a neviete sa rozhodnúť, ako pokračovať a či sa vám oplatí zaplatiť rozdiel pre získanie nového bývania, poraďte sa s odborníkom, právnikom alebo realitným maklérom, ktorý vám zhrnie všetky pre a proti.

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk, lovaszlegal.com, peniaze.sk, forbes.sk, bezpecnypredaj.sk

Zdroj foto: Dreamstime