Žiadosti o príspevok na obnovu rodinného domu bude možné podávať od 15. októbra

Do spustenia jedného z najväčších dotačných programov súvisiacich s obnovou budov ostáva už len niekoľko dní. Majitelia starších rodinných domov budú môcť požiadať o príspevok na obnovu svojej nehnuteľnosti už v polovici októbra.

15. októbra štartujú 2 pilotné výzvy

Spustenie dotačného programu, ktorého cieľom je poskytovať príspevky na obnovu domov, sa začalo pripravovať už pred niekoľkými mesiacmi. Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) na začiatku septembra ohlásila spolu s predstaviteľmi vlády štart prvých 2 pilotných výziev. V rámci nich sa začnú prijímať prvé žiadosti o príspevok na obnovu starších domov, ktoré môžu majitelia renovovať peniazmi z Plánu obnovy a odolnosti SR. Celkový rozpočet vyčlenený na prvé 2 výzvy dosiahne 30 mil. €. Po ich prerozdelení sa v krátkom čase spustia ďalšie kolá. Zdroj: www.nehnutelnosti.com

Výška príspevku na obnovu domu:

Do 14 000 € - Ak úspora primárnej energie dosiahne v porovnaní so stavom pred obnovou od 30 do 60 %.

Do 19 000 € - Ak úspora primárnej energie dosiahne v porovnaní so stavom pred vykonaním obnovy viac ako 60 %.

Štandardná alebo sociálna skupina

Výška príspevku, resp. výška nákladov, ktoré príspevok pokryje, závisí aj od skupiny, do akej bude žiadateľ zaradený. 2 pilotné výzvy sú rozdelené na štandardnú a sociálnu. Štandardná výzva je určená pre skupinu žiadateľov, ktorí budú môcť financovať peniazmi z dotácie 60 % nákladov vynaložených na obnovu domu. Žiadatelia zaradení do sociálnej skupiny budú môcť uhradiť príspevkom až 95 % nákladov, pričom DPH za nich uhradí štát.

Príspevok sa vypláca refundáciou

V oboch prípadoch budú príspevky vyplácané refundáciou. Majitelia domov získajú peniaze spätne. Obnovu budú musieť najprv zaplatiť z vlastných zdrojov, prípadne úverom. Niektoré banky už avizovali, že budú žiadateľom o príspevok poskytovať úvery, ktoré budú schválené práve na účely spojené s obnovou staršieho rodinného domu. Daná nehnuteľnosť musí mať minimálne 10 rokov, inak bude žiadosť o príspevok zamietnutá. Zdroj: nehnutelnosti.sk

Žiadosť o príspevok na obnovu rodinného domu bude možné podať online prostredníctvom formulára na stránke www.obnovdom.sk. Žiadatelia sa na uvedenej adrese oboznámia aj so všetkými podmienkami a náležitosťami ohľadom vybavovania príspevku.

 

Zdroj: www.nehnutelnosti.sk

Zdroj: www.obnovdom.sk

Zdroj foto: www.nehnutelnosti.com