Vybrané štáty EÚ zakážu inštaláciu plynových kotlov v novostavbách

Vykurovacie systémy na zemný plyn v niektorých európskych štátoch čoskoro skončia. Zemným plynom budú môcť kúriť už iba majitelia starších bytov a rodinných domov. V novostavbách bude inštalácia zariadení na tento druh paliva zakázaná. Takýto zákaz už schválilo alebo v najbližšom čase schváli niekoľko štátov EÚ.

Rakúsko

Náš západný sused začne vyraďovať plynové kotly ako prvý zo štátov EÚ. Zákaz inštalácie plynových kotlov v novostavbách pôvodne plánoval uviesť do platnosti až v roku 2025, no vzhľadom na dôsledky konfliktu na Ukrajine a s tým spojenú energetickú krízu tak urobí už v januári 2023. Zdroj: homeadvisor.com

Holandsko

Zemný plyn využíva ako zdroj energie na vykurovanie vyše 70 % holandských domácností. Napriek tomu chce tamojšia vláda zakázať inštaláciu vykurovacích zariadení na plyn či iné fosílne palivá. Zákaz má nadobudnúť účinnosť v roku 2025. O rok neskôr sa má v nových rodinných domoch začať s hromadným využívaním hybridných tepelných čerpadiel. Časť krajiny bude na vykurovanie obytných zón využívať aj vodíkové systémy. 

Nemecko

Na tepelné čerpadlá chce vo veľkom presedlať aj Nemecko. Spolu s kotlami na pelety majú nahrádzať plynové kotly v novostavbách od roku 2024. Majiteľov nových budov má viesť k náhrade plynových kotlov alternatívnymi zariadeniami nariadenie o využívaní minimálne 65 % paliva z obnoviteľných zdrojov energie.

Veľká Británia

Koniec plynovým kotlom v novostavbách ohlásil aj bývalý členský štát EÚ. Veľká Británia pristúpi k zavedeniu zákazu inštalácie plynových zariadení v nových budovách v roku 2025. Vláda chce takýmto krokom prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov. Pre Britov môže byť prechod na alternatívne zariadenia podobne náročný ako pre Holanďanov. Dnes využíva plynový alebo olejový kotol až 85 % britských domácností. Zdroj: phamnews.co.uk

K zákazu plynových kotlov v novostavbách sa majú pridávať ďalšie európske štáty. Podobný zámer už ohlásilo Dánsko, ktoré chce vykurovať čo najviac domácností bioplynom z vlastnej produkcie. Po alternatívnych riešeniach bez fosílnych palív pokukujú aj ďalšie severské štáty. Vo východnej časti EÚ je situácia iná. Slovensko zatiaľ o takomto zákaze neuvažuje. Stopka pre nové plynové kotly zatiaľ nie je témou ani v ČR, v Poľsku či v Maďarsku.

 

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Zdroj foto: euractiv.com, homeadvisor.com, phamnews.co.uk