Ako ďaleko od susedovho plota môžeme sadiť?

Dobré susedské vzťahy sú jedným z hlavných atribútov spokojného života. Tie ale môžu narúšať aj zdanlivé maličkosti. Jednou z nich je napríklad výsadba drevín alebo vyšších druhov rastlín, ktorá sa môže stať príčinou konfliktov napriek tomu, že ich vysadíme na vlastnom pozemku.

Dôvodov, pre ktoré sa výsadba drevín môže stať problémom, je niekoľko. Aj keď zasadené stromy a iné rastliny stoja na našom pozemku, s postupným rastom môžu začať zasahovať do susedovho životného priestoru. V horších prípadoch mu môžu napáchať aj rôzne škody, ktoré sa dajú počítať v desiatkach eur. Predísť týmto komplikáciám nám umožní výsadba stromov v optimálnej vzdialenosti od suseda.                                  

Právo na výsadbu stromov, právo na ochranu majetku

Sloboda jednotlivca končí tam, kde začína byť obmedzovaná sloboda toho druhého. Aj preto si majiteľ domu a okolitého pozemku môže uplatniť právo na vysádzanie stromov len do tej miery, kým neobmedzuje právo na komfortný a bezpečný život svojich susedov. Presnejšie to definuje Občiansky zákonník, ktorého ustanovenia prikazujú vlastníkovi pozemku zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by ohrozovalo práva jeho suseda. V tomto prípade ide o právo na ochranu majetku, ktoré môže byť narúšané práve výsadbou stromov.  

Pozor na malú vzdialenosť stromov od hranice pozemku

K narušeniu susedových práv zvykne dochádzať pri výsadbe stromov v tesnej blízkosti plotu, ktorý oddeľuje jednotlivé pozemky. Problém nemusí prepuknúť hneď po výsadbe, resp. zopár dní alebo týždňov po jej ukončení. Zásah do susedovho životného priestoru sa zväčša prejaví až po nejakom čase, kedy jednotlivé dreviny vyrastú a rozkonária sa. S ich postupným rastom následne môže prísť aj k väčším škodám. Deje sa tak vtedy, keď je vzdialenosť stromov od hranice pozemku príliš malá a vysadené dreviny začnú zasahovať aj do priestoru na cudzej parcele. Zdroj: fast-growing-trees.com

Aké škody môže susedovi spôsobovať výsadba hneď pri plote?

- rozširujúce sa koruny stromov môžu vrhať na susedov pozemok tieň

- konáre stromov môžu začať ovísať ponad plot nad cudzím pozemkom

- ovísajúce konáre sú v prípade silnej veternosti bezpečnostným rizikom

- korene stromov začnú prerastať popod oplotenie na susedov pozemok

- prerastené korene môžu odoberať živiny rastlinám na susedovej záhrade

Riešením je výsadba stromov v optimálnej vzdialenosti od suseda

K žiadnej z vyššie uvedených škôd nemusí prísť, pokiaľ bude výsadba stromov v optimálnej vzdialenosti od suseda. Ak zohľadníme možné dôsledky výsadby v tesnej blízkosti hranice pozemku, nájdeme vhodné miesto v dostatočnej vzdialenosti od plota. Vzdialenosť stromov od hranice pozemku môžeme prispôsobiť vybranému druhu drevín a ich odhadovanej výške či šírke, ktorú po nejakom čase dosiahnu. Odporúčané vzdialenosti, ktoré platia všeobecne pre akékoľvek stromy, by sme však mali dodržať aj pri výsadbe drevín s nižším rastom. Zdroj: fast-growing-trees.com

Právna norma, ako ďaleko od susedovho plota môžeme sadiť, chýba

Presná vzdialenosť stromov od hranice pozemku u nás určená nie je. V súčasnej legislatíve nenájdeme žiadnu záväznú právnu normu, ktorá by určila, ako ďaleko od susedovho pozemku môžeme sadiť. Výsadba stromov vo vzdialenosti od suseda nie je detailnejšie zmieňovaná ani v Občianskom zákonníku. Informácie o dostatočnej vzdialenosti však poskytujú normy SNiP, ktoré sú súborom hygienických a bezpečnostných noriem uplatňovaných pri tvorbe územných plánov, výstavbe budov a výsadbe zelene na zastavaných územiach.

Odporúčaná vzdialenosť stromov od hranice pozemku

Na základe noriem SNiP a štúdií vypracovaných odborníkmi z oblasti dendrológie, ktoré tieto normy dopĺňajú, sa v praxi začala uplatňovať všeobecná odporúčaná vzdialenosť stromov od hranice pozemku. Jej dĺžka dosahuje 2,5 až 3 metre, no pri vyšších a širších drevinách môže byť ešte o 1 až 2 metre dlhšia. Táto vzdialenosť sa meria vždy od hranice plota po kmeň, resp. po stonku, ak ide o nejaký rastlinný druh. V prípade, že majiteľ plánuje sadiť malé zakrpatené stromčeky, odporúčanú vzdialenosť môže trochu skrátiť. Zdroj: starkbros.com

Výsadba stromov vo vzdialenosti od suseda podľa typu dreviny:

Veľké stromy s výškou nad 15 metrov – Pri vysokých druhoch má odporúčaná vzdialenosť stromov od hranice pozemku dosahovať minimálne 3 metre. Dendrológovia však odporúčajú sadiť tak, aby bol kmeň vzdialený aspoň 4 metre od plota. Týka sa to najmä ihličnanov, dubov a väčších ovocných stromov, napríklad hrušiek a jabloní.

Stredne veľké stromy do 15 metrov – Do kategóriestredne veľkých stromov patria viaceré ovocné dreviny, napríklad slivky, čerešne či marhule. Výškou 10 až 15 metrov sa vyznačujú aj kmene niektorých druhov tují.Tie by mali byť vysádzané vo vzdialenosti 2,5 až 3 metre od hranice plota.

Menšie stromy s výškou do 10 metrov – Všeobecná odporúčaná vzdialenosť 2,5 až 3 metre by mala byť dodržiavaná aj pri menších stromoch s výškou do 10 metrov. Mnohí majitelia ju však skracujú na 2 metre. Deje sa tak hlavne pri kríkoch a zakrpatených odrodách ovocných drevín. Dôvodom zvykne byť menší priestor na pozemku.

Zásahu do susedovho pozemku zabráni aj starostlivosť

Dodržanie odporúčaných vzdialeností nemusí byť zárukou, že stromy nezačnú zasahovať na susedov pozemok, či už kvôli koreňom alebo konárom. Kým v prvom prípade sa dá takýmto zásahom vyhnúť iba správnym odhadom dĺžky koreňov a s tým spojeným výberom miesta na výsadbu, v tom druhom pomôže aj správna a pravidelná starostlivosť o stromy. Dreviny je potrebné pravidelne zastrihávať a starať sa o vzhľad a tvar ich koruny. Stromy si tak splnia aj praktickú a estetickú úlohu, kvôli ktorej boli na pozemku posadené. Zdroj: dreamfence.com

Zanedbanie opatery spojené s výsadbou stromov v tesnej blízkosti plota, ktorá končí zásahom do susedovho pozemku, môže mať rôzne dôsledky. Ustanovenia Občianskeho zákonníka sa síce detailnejšie nezaoberajú možnosťami nápravy stavu, no susedovi umožňujú žiadať výrub stromov. K tomu môže byť majiteľ problémových drevín opakovane vyzývaný osobne alebo písomne priamo susedom. V prípade dlhodobého neriešenia situácie môže zasiahnuť obecný úrad alebo súd.

 

Zdroj: Nehnuteľnosti.sk

Zdroj foto: fast-growing-trees.com, starkbros.com, dreamfence.com